lördag, maj 31, 2008

Thomas Gür om Saco:s genusvinklade statistik

Thomas Gür avslöjade nyligen i en artikel i Svenska Dagbladet Saco:s blåsning i samband med att organisationen hävdade att kvinnorna förlorade på att ingå äktenskap.

Thomas Gür i Svenska Dagbladet:

"Parförhållanden är således inte bara ett sätt att finna lycka och harmoni. Det lönar sig också såväl för mannen som för kvinnan att bilda familj. En ”win-win”-situation, för att tala affärssvengelska. Inte undra på att äktenskapet har varit så framgångsrikt i några hundratusen år."

Svenska Dagbladet:
Äktenskap är en god affär

Bloggar.se:
, , ,

Världen idag om regeringens diskriminering av hemmafamiljerna

Världen idag granskade regeringens diskriminering av hemmafamiljerna, alltså en familj bestående av en förvärvsarbetande och en hemmavarande vuxen person. Regeringens orättvisa beskattning av hemmafamiljerna torde utan tvekan utgöra ett led i regimens pågående krigföring mot kärnfamiljen.

Världen idag:

"Är det rimligt att hemmafamiljen ska bestraffas ekonomiskt i det svenska systemet. Till exempel att man tvingas betala mycket högre skatt än en tvålönefamilj?"

Världen idag:
ÄR DETTA RÄTTVIST?
Centerpartiet och moderaterna: ”Hemmafamiljer är oansvariga”
Vänstern medger orättviseproblem

Bloggar.se:
, , , ,

Claes Borgström bombad och sänkt

Claes Borgström, jämställdhetspolitisk talesperson i Socialdemokraterna, måste vara bortom all räddning. Härom dagen gick han tydligen till attack mot Sveriges utrikesminister Carl Bildt, av ölandsjournalisten Kurt Lundgren titulerad "Den flygande halländaren". Dick Erixon kommenterade Borgströms senaste groda med nedanstående ord.

"En bra metod att se hur korkade feministernas och diskrimineringsfanatikernas förslag är, är att dra ut konsekvenserna av deras resonemang. Vad skulle göra BOrgström nöjd? Ska utrikesministern hålla räkningen på hur många män respektive kvinnor han träffar? Och varför bara könsstatistik? Varför inte alla andra aspekter på mänskligt liv? Äldre, yngre, handikapp, etnicitet?

Om dessa aspekter blir viktigare än att samtala med RÄTT folk för att genomföra svensk utrikespolitik, vad händer då med möjligheten att uppfylla uppdraget som utrikesminister? För det är väl det Bildt är."

Jag varnade i ett tidigare inlägg medborgarna med anledning av Sveriges eventuella framtida socialdemokratiska regering. En regering ledd av menlösa Mona Sahlin, flankerad av en odåga till justitieminister vid namn Thomas Bodström. Som om Sahlin och Bodström inte vore illa nog, lägg därtill en jämställdhetsminister med genustuppjuck, babblandes om talibanism bland svenska män, fängelse till följd av sexköp och Gud vet allt. Man ska givetvis inte ifrågasätta en människas psykiska tillstånd med anledning av vederbörandes politiska inställning, men med Borgström, vad ska man egentligen tro? Borgström torde onekligen inte bara vara bombad, utan även sänkt.

Dick Erixon:
Claes Borgströms tomma attack på Bildt

Tidigare inlägg i samma tema:
Claes Borgström, allvetande eller ovetande?

Bloggar.se:
, , , ,

onsdag, maj 28, 2008

Svenska Dagbladet om Anders Borgs feminism

Lästips från kulturrevolution.se.

Svenska Dagbladet:

"I världens mest jämställda välfärdsland iakttar hela den politiska eliten oss och har åsikter om hur vi lever. Våra ”märkliga” livsval ritar om samhällsterrängen så att den inte stämmer med den jämställda välfärdskartan. Varför gör de på detta viset, frågar makt- havarna ständigt. Väljer fel liv, allstå."

Svenska Dagbladet:
Sluta med tjatet om heltidsarbete

Bloggar.se:
, , ,

fredag, maj 23, 2008

Till minne av David Reimer

Jag skrev redan 2004 ett blogginlägg om David Reimer. Reimer genomgick som barn ett könsbyte till följd av en misslyckad omskärelse. En genusforskare vid namn John Money ansåg att människans könsidentitet utgjorde en konsekvens av uppfostran och inte av människans biologiska arv. En inställning som även Feministiskt initiativs, tillika Lunds universitets professor i genusvetenskap, Tiina Rosenberg visade prov på i en TV4-intervju en gång i tiden. Tillbaka till Reimers tragiska öde. Moneys villfarelse tog en fasansfull vändning i samband med att Reimer inträdde i puberteten. Reimer avfärdade sin onaturliga könsidentitet och försökte förgäves att återgå till att vara man. Moneys experimenterande med Reimers könsroll fick Reimer att slutligen begå självmord. Reimers livsöde borde utgöra en varningsklocka i en tid då man stundom måste utstå ovetenskapliga påståenden om att människans könsidentitet inte på förhand vore förutbestämd.

CBC News:

"He was a victim of a bizarre gender experiment. A boy forced to live his childhood as a girl."

"Dr John Money, a sociologist from Johns Hopkins University, who had a radical idea, that boys could be raised as girls, that nurture was stronger than nature."

YouTube:
Botched Circumcision - David Reimer 1965-2004

CBC News:
The boy who lived as a girl

Tidigare inlägg i samma tema:
David Reimer, ett ideologiskt experiment

Bloggar.se:
, , , , , , ,

måndag, maj 19, 2008

Lösningen på befolkningsfrågans problem

Jag upplyste tidigare allmänheten angående jämställdhetspolitikens negativa konsekvens avseende kvinnornas senarelagda barnafödande. Svenska Dagbladet publicerade idag en artikel som ånyo gav mig anledning att varna medborgarna. Ulla Waldenström, barnmorska och professor i omvårdnad vid Karolinska institutet, kritiserade i en artikel i SvD jämställdhetspolitikens negativa inverkan på barnafödandet i Sverige.

Ulla Waldenström:

"Vi har en mycket stark barn­önskan i Sverige. Nästan alla unga vill någon gång ha barn, i genomsnitt två. Men de som väntar för länge kan överraskas av infertilitet."

Waldenström vågade sig även på att trotsa jämställdhetsfanatikernas åsiktsförmynderi genom att föreslå nedanstående seriösa åtgärdsprogram.

Ulla Waldenström:

"Politiker bör höja grund–nivån i föräldrapenningen. Unga föräldrar som inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden får idag 180 kronor per dag, en ersättning som inte stimulerar till föräldraskap.

En högre grundnivå borde vara mer angelägen än exempelvis slopandet av inkomsttaket för att stimulera höginkomsttagande män till pappaledighet, ett aktuellt förslag som beräknas kosta 1,5 miljarder."


Dessvärre föreslog Waldenström även mindre genomtänkta förslag såsom en begränsning av arbetsgivarnas möjlighet att ifrågasätta en arbetstagarnas inställning till framtida familjebildning. Hon hävdade också att männen måste eftersträva faderskap tidigare i livet. Waldenström torde trots allt vara drabbad av en släng av genushysteri, ty unga mammors problem på arbetsmarknaden torde inte bestå i en diskriminerande inställning från arbetsgivarnas sida. Problemet torde snarare bestå i ungdomarnas låga representation bland förstföderskorna. Om en överväldigande andel av kvinnorna valde att föda familjens första barn vid exempelvis 20 års ålder så torde inte någon arbetsgivare nedvärdera en ung mamma i samband med en anställningsintervju. Därtill kan man ingalunda beskylla Sveriges alla män med anledning av dagens förfärliga jämställdhetspolitik. Männen ska inte behöva tåla kritik med anledning av politikernas och kvinnornas felsatsning i befolkningsfrågan.

Jag vill inte svika mina läsare genom att frångå min aningen radikala inställning till dagens jämställdhetspolitik. Således vill jag föreslå en tämligen drastisk lösning på nuvarande problem. En överhoppad generation torde lösa jämställdhetspolitikens dilemma. Om alla män födda på 60- och 70-talet bildade familj tillsammans med kvinnorna födda på 80- och 90-talet så torde männen få barn omkring 40-årsåldern medan kvinnornas ungdom fortfarande torde vara oförstörd. Man måste givetvis fortsätta i samma stil om man ska säkerställa även nästkommande åldersgruppers barnafödande. Mitt förslag bestod med andra ord i en sänkning av förstföderskornas ålder med ca 20 år i ett enda svep.

Svenska Dagbladet:
Farligt att vänta med barn

Tidigare inlägg i samma tema:
Jämställdhetshysterins pris

Bloggar.se:
, , , , ,

Rättsväsendets kollaps ett faktum?

Sveriges makthavare torde inte längre mäkta med att dölja domstolsväsendets kollaps. Dagens artikel i Svenska Dagbladet utgjorde en förfärlig läsning. Härom dagen rapporterade dessutom Göteborgs-Posten om Göteborgspolisens misslyckade försök att stävja stadens brottslighet. GP:s och SvD:s reportage synliggjorde rättsväsendets förestående sammanbrott. Vi måste givetvis förvänta oss en än värre situation i framtiden då ingenting torde tala för en samhällspolitisk förändring avseende brottslighetens utveckling. Socialdemokraterna med genusfreaken Thomas Bodström i spetsen klarade föga förvånande inte av att bekämpa landets brottslighet. Dagens borgerliga politik torde inte åstadkomma någonting av värde. Undra om Sveriges rättsväsende ens må inneha en hypotetisk chans att överleva nästkommande socialdemokratiska regering.

Svenska Dagbladet:

"Orsakerna till den prekära situationen för åklagarmyndigheten finns att söka i ett kontinuerligt ökat inflöde av ärenden, en ökning som pågått sedan 2001."

Svenska Dagbladet:
Akut åklagarbrist stoppar rättegångar

Göteborgs-Posten:
Nu behövs radikala förslag
Kritik mot Göteborgspolisen

Tidigare inlägg i samma tema:
Rena rama vilda västern i Göteborg
Göteborgspolisen handlingsförlamad, skottlossning på öppen gata varannan dag

Bloggar.se:
, , , ,

söndag, maj 18, 2008

Feministiskt initiativs Stockholmsavdelning i kris

Feministiskt initiativs Stockholmsavdelning valde 2007 att öronmärka 7 395 kr till partiets riksdagsvalskampanj 2010. År 2007 blev Fi även beviljade etableringsbidrag i egenskap av folkbildningsorganisation. Tala om att stå på två ben, vilket utgjorde Feministiskt initiativs patetiska bortförklaring i samband med att partiets bidragsmygel kom till allmänhetens kännedom.

Feministiskt initiativ torde vara ett parti i såväl ekonomisk som politisk kris. Partiledningens fatala felbedömning i och med valsatsningen i anslutning till 2006 års riksdagsval gav en fadd eftersmak. Fi tvangs exempelvis bekosta partiets löpande verksamhet, däribland partilokalens hyra, med hjälp av föreningens förtäckta partistöd i form av etableringsbidrag. Jag ska i sinom tid återkomma till Fi:s bidragsmygel. Dessförinnan måste jag dock avsätta tid till att granska Ungdomsstyrelsens dokumentation gällande Fi:s etableringsbidrag. Ungdomsstyrelsen överlämnade nämligen handlingarna till mig härom dagen.

Nåväl, tillbaka till Feministiskt initiativs politiska kris. Fi:s negativa utveckling avseende partiets medlemsantal fortskred gångna tid. Feministiskt initiativs avdelning i Stockholm rapporterade nyligen om en desarmerad medlemsgrupp på Stockholms universitet. Fi:s medlemsras riskerade att hindra partiet från att snylta på universitetets utbud av material, mötesrum med mera. Även möjligheten att indoktrinera Sveriges universitetsstuderande ungdom i feminismens lögnaktiga samhällsperspektiv torde riskera att gå förlorad i och med partiets låga medlemsantal på Stockholms universitet.
Jag vill passa på att uppmana partiets återstående medlemsskara att lämna feministsekten Fi. Feministiskt initiativ torde onekligen vara på god väg att kapsejsa.

Tidigare inlägg i samma tema:
Staten och Feministiskt initiativ, sida vid sida, tillsammans hjälps de åt
Fel att bevilja Feministiskt initiativ etableringsbidrag

Bloggar.se:
, , , ,

Antifeministisk länksamling

Magnus på Genusperspektiv.se publicerade nyligen en antifeministisk länksamling. Ett flertal av mina besökare torde vara väl införstådda med bloggarna på aktuell lista, men jag vill ändå slå ett slag för Magnus bloggsamling. Därtill vill jag rekommendera Emmas Afeministiska Hörna, en avsomnad blogg om feminism och givetvis även Magnus blogg Genusperspektiv.se med tillhörande temablogg Falska våldtäkter. Infoga gärna en länk till endera antifeministisk blogg via min kommentarsfunktion.

Genusperspektiv.se:
http://www.genusperspektiv.se/

Falska våldtäkter:
http://www.genusvetenskap.se/

Pär Ströms blogg:
http://parstrom.wordpress.com/

Antifeministiskt initiativ:
http://www.antifeministen.blogspot.com/

Vit, medelålders man:
http://vitmedelaldersman.blogg.se/

Antifeministiska Samfundet:
http://www.antifeminist.nu/

Emmas Afeministiska Hörna:
http://frihetsgudinna.blogspot.com/

Bloggar.se:
, , , ,

lördag, maj 17, 2008

Johannes Forssmed om Thomas Bodström

Johannes Forssmed gav Thomas Bodström en känga i en krönika i Expressen.

Johannes Forssmed:

"Som justitieminister ignorerade och förvärrade han problemen inom polis, kriminalvård och domstolsväsende till förmån för morgonsoffornas varma kuddar och vimmelfotografernas smattrande blixtar. Nu sticker han yrvaket upp sitt blonda huvud och förfäras över allt han har ställt till med."

Expressen:
Mobbaren Bodström

torsdag, maj 08, 2008

Ungdomsstyrelsen och Feministiskt initiativs etableringsbidrag

Jag kontaktade Ungdomsstyrelsen i syfte att få tillgång till all information gällande Feministiskt initiativs ansökan om etableringsbidrag. Döm av min förvåning då jag insåg att myndigheten inte tillhandahöll aktuell information i digital form. Därtill vill man att jag ska betala en icke oansenlig summa om man ska skicka pappersdokumenten till mig. Ungdomsstyrelsen skickade nedanstående svarsmail till mig.

Ungdomsstyrelsen:

"Hej John,

Handlingarna finns tyvärr inte i digital form men jag kan skicka kopior med vanlig post. Vi tar en avgift för kopior enl avgiftsförordningen, det kostar 50 kronor för 10 sidor och därefter 2 kronor per sida. I ärendet finns totalt 57 sidor och då har jag räknat med samtliga bilagor till ansökan samt kompletteringar. Det blir alltså 144 kronor.

Jag behöver en adress av dig att skicka handlingarna till. Fakturan skickas separat.

Vänliga hälsningar
___________________

Hélène Gabel - registrator"


Jag måste alltså hosta upp med 144 kr om stenåldersmänniskorna på Ungdomsstyrelsen ska skicka handlingarna till mig.

Bloggar:
, , , , ,

onsdag, maj 07, 2008

Veronica Svärd om Maria Hagbergs avhopp

Feministiskt initiativs styrelseledamot Veronica Svärd kommenterade nyligen Maria Hagbergs avhopp. Svärd ifrågasatte Hagbergs förklaring.

Veronica Svärd:

"Jag tror faktiskt inte det. Jag tror i ärlighetens namn inte att det handlar om sakfrågan vilket hon hävdar."

Om Hagberg inte lämnade Fi på grund av sakfrågan, varför lämnade hon då Fi? Måhända blev hon utmobbad av radikalfeministerna i Fi. Svärd borde tala ur skägget och ange av vilken anledning Hagberg egentligen valde att lämna Fi.

Tidigare inlägg i samma tema:
Maria Hagberg hoppade av feministsekten Fi

Bloggar:
, , ,

Fi:s styrelse vilseförde partimedlemmarna?

Man måste fråga sig av vilken anledning Feministiskt initiativs styrelse valde att förlägga partiets kongress till Umeå. Partiets skrala ekonomi medförde att partimedlemmarna tvangs bekosta resa och logi på egen hand. Måhända ville Fi:s styrelse inte att medlemmarna skulle deltaga på partiets extrakongress. Möjligen fruktade man att medlemmarna skulle avslå partiledningens strävan att kandidera i såväl Europaparlamentsvalet 2009 som riksdagsvalet 2010. Om partimedlemmarna avslog ledningens proposition så skulle partiets bidragsmygel leda till en i allra högsta grad oväntad konsekvens, nämligen partiets utevaro i 2009 och 2010 års allmänna val. Partiledningen avsåg med största säkerhet aldrig att besluta om partiets valdeltagande utan partiets extrakongress avsåg hela tiden att skjuta på partiets beslut om valdeltagande till 2008 och därigenom inkassera 400 000 kr i etableringsbidrag för 2007 i egenskap av så kallad folkbildningsrörelse. Jag kan inte låta bli att fundera på om Fi:s ledning inte i själva verket genomförde en kupp i samband med helgens extrakongress i Umeå. Fi:s ledning valde av någon outgrundlig anledning att förlägga partiets kongress till norra Sverige, bortom räckhåll för partimedlemmarna, varför?

Tidigare inlägg i samma tema:
Staten och Feministiskt initiativ, sida vid sida, tillsammans hjälps de åt
Fel att bevilja Feministiskt initiativ etableringsbidrag

Bloggar:
, , ,

Dick Erixon om Sveriges rättsväsende

Dick Erixon kommenterade hovrättens dom i Riccardo-målet. Jag kan bara instämma i Erixons ord om hovrättens dom och hans inställning till Sveriges så kallade rättsväseende.

Dick Erixon:

"Mitt förtroende för rättsväsendet är totalt utraderat. Det finns inte mer. Man kan lika gärna lägga ner domstolarna och avskaffa polisen. Sverige har ingen rättsskipning, bara ursäkter för mord, våld och trakasserier."

Sverige torde utan tvekan sakna seriös rättsskipning. Föreställ dig att någon dödade ditt barn såsom gärningsmännen sparkade ihjäl Riccardo, vad skulle du då anse om Sveriges rättsväseende? Läs Erixons blogginlägg via nedanstående länk.

Dick Erixon:
Riccardo-domen ett hån mot allt rättstänkande

Bloggar:
, , , , ,

tisdag, maj 06, 2008

Maria Hagberg hoppade av feministsekten Fi

En av kvinnorna som grundade Feministiskt initiativ valde i helgen att lämna Fi. Maria Hagberg accepterade inte partiets negligerande av hedersvåld. Hagberg valde att lämna Fi i samband med partiets nyligen avslutade kongress i Umeå. Hagberg kritiserade tidigare Fi i en debattartikel i Expressen med anledning av partiledningens naiva inställning till hedersvåld.

Hagberg i Expressen:

"Schyman förnekar skillnader i religiösa och kulturella orsaker till våld mot kvinnor och ägnar sig åt mediala utspel som "talibantal", "död åt familjen" och "mansskatt". Hon vågar uppenbarligen inte ta striden mot religiös fundamentalism och konservativa traditioner..."

Expressen:
Schyman och så kallade feminister borde skämmas

Sydsvenskan:
Fi-grundare hoppar av

Bloggar:
, , ,

Alf Svensson och Mikael Oscarsson om kärnfamiljen

Kristdemokraternas fd partiordförande Alf Svensson och Kristdemokraternas riksdagsman Mikael Oscarsson försvarade kärnfamiljen i en debattartikel i Dagens Nyheter härförleden. En läsvärd artikel må jag säga. Synd bara att Kristdemokraternas nuvarande ledning inte torde förmå föra erforderlig politik.

Alf Svensson och Mikael Oscarsson:

"Alf Svensson kräver handlingsplan för att rädda mamma-pappa-barn-familjen: Nio av tio svenskar anser att barn har rätt att växa upp i en naturlig familj. Regeringen måste börja lyssna till folket när det gäller familjepolitiken. En ny Sifo-undersökning visar att 87 procent anser det vara en grundläggande rättighet för ett barn att få växa upp i en naturlig familj, med en mamma och en pappa. Andra studier visar att skilsmässor och separationer leder till ojämställdhet och barnfattigdom. Därför måste regeringen nu agera för att rädda kärnfamiljen. Låt alla politiska beslut granskas utifrån hur de påverkar familjerna. Upprätta dessutom en handlingsplan för att stärka äktenskapet. Så agerar en regering som vill föra en modern familjepolitik, skriver förre kd-ledaren Alf Svensson tillsammans med partikollegan och riksdagsledamoten Mikael Oscarsson."

Dagens Nyheter:
"Regeringen blundar för folkets syn på familjen"

Bloggar:
, , , , , ,

Mona Sahlin invigningstalade på RFSL:s kongress 2008

Feministen Mona Sahlin invigningstalade på RFSL:s kongress i Stockholm. Även kommunisten Lars Ohly framförde ett tal på förbundets kongress. Också radikalfeministen, tillika Folkpartiets riksdagsman, Birgitta Ohlsson höll tal. Ohlsson lovade kongressbesökarna att man inom ett års tid ska införa en så kallad könsneutral äktenskapslag i Sverige. Inte torde Kristdemokraternas mjäkiga hållning förhindra Ohlssons politiska strävan i alla fall. RFSL:s ordförande Sören Juvas avslutningstalade på RFSL:s kongress och lovordade i sitt tal en begränsad yttrandefrihet. Måhända syftade Juvas på kritik gällande homo- och bisexuella personers ansvarslösa spridning av HIV bland befolkningen. I Skåne ökade antal nysmittade med 80 procent. I Stockholm ökade antal nysmittade med 32 procent. Ökningen ägde rum 2007 och utgjorde en del i 2000-talets ständiga ökning av antal fall av HIV-infektion i Sverige. Även Miljöpartiets Yvonne Ruwaida och Centerpartiets Fredrick Federley utgjorde en del av ovan nämnda obskyra sällskap.

Sören Juvas:

"För mig är inte yttrandefriheten total och gränslös".

Bloggar:
, , ,

måndag, maj 05, 2008

Thomas Gür om Mona Sahlins feministiska familjepolitik

Thomas Gür kommenterade Mona Sahlins feministiska familjepolitik i en ledare i Svenska Dagbladet.

Thomas Gür i SvD:

"För att vara ordförande i ett officiellt feministiskt parti, är det en märklig kvinnosyn Sahlin förmedlar. Hos henne ersätts den feministiska devisen ”Kvinnor Kan” av den misogyna parollen ”Kvinnor Kan Inte”. Och eftersom kvinnor inte kan, inte vet sitt eget bästa, behövs det en upplyst elit (i det här fallet Sahlins socialdemokrati) som via lagstiftning kan tvinga dem att inte ta ut så många dagar i föräldraledighet."

Givetvis ska varje enskild familj fördela familjens föräldraledighet utan att ta hänsyn till politikernas klåfingriga försök att styra medborgarnas val.

Svenska Dagbladet:
Familjepolitik full av högmod

Bloggar:
, , , , ,

Feministiskt initiativ fastslog partiets bidragsmygel

Feministiskt initiativs kongress beslutade nyligen att partiet ska kandidera i Europaparlamentsvalet 2009 och i riksdagsvalet 2010. Därmed torde partiets bidragsmygel vara ett faktum, se länksamling med tidigare inlägg nedan. Partiets tal om folkbildning utgjorde givetvis bara ett led i en planerad bidragsbluff, vilken allena syftade till att med hjälp av skattemedel finansiera Feministiskt initiativs radikalfeministiska propaganda. Jag noterade att medlemmarna svek Fi:s kongress. Bänkraderna gapade tomma och bara ett fåtal tappra anhängare applåderade partiledningens hätska utfall.

Jag noterade även att Socialdemokraternas tidigare påläggskalv i SSU, rasisten Anna Sjödin, utgjorde en del av kongressens presidium. Sjödin blev rikskänd i samband med att hon blev dömd i domstol med anledning av att hon en kväll på krogen, full som en alika, skrek rasistiska slagord och även misshandlade en medborgare av utländsk bakgrund. Partilakejen Skeppströms påstådda bekantskap med dåvarande justitieminister Thomas Bodström hjälpte föga utan Sjödin blev dömd och därpå i praktiken utsparkad från SSU. Inte ens Sjödins könsordsramsa i samband med att poliserna släpade henne till polishusets tillnyktringscell imponerade på lagens långa arm. Sjödin tvangs således övernatta i polisens tillnyktringscell. Inte härom dagen på Fi:s kongress alltså, utan kvällen då Sjödin med sällskap försökte tömma stadens krogvärld på alkohol.

Svenska Dagbladet:
FI satsar mot riksdagen och EU

Dagen:
FI ställer upp i flera val

Dagens Nyheter:
FI satsar på kommande val

Helsingborgs Dagblad:
"Det är ett annat politiskt läge nu"

Tidigare inlägg i samma tema:
Staten och Feministiskt initiativ, sida vid sida, tillsammans hjälps de åt
Fel att bevilja Feministiskt initiativ etableringsbidrag
Feministiskt initiativ inte ett parti, inte ens i allmänna val
SSU:s ordförande Anna Sjödin polisanmäld

Bloggar:
, , ,