måndag, maj 28, 2012

Kors i glastaket

Manliga chefers misstag bedöms hårdare än kvinnliga chefers misstag enligt forskare vid Pennsylvania State University.

Live Science:

"Guys who are in charge at their jobs should be wary when they slip up, as new research finds male leaders are judged more harshly than their female counterparts for their errors."

Feministernas berömda glastak tycks av ovanstående forskningsresultat att döma i själva verket bestå av en glashiss.

Live Science:
Battle of the Bosses: Men May Take More Heat for Mistakes

Dagens Nyheter:
Ny studie: Manliga chefers misstag bedöms hårdare

lördag, maj 26, 2012

Skådespelerskan Andrea Edwards feministiska räv- och rackarspel om Turateaterns feministpropaganda

Jag vill ta tillfället i akt att kommentera en artikel i Aftonbladet gällande anonyma hot mot Turateaterns Scum-föreställning. Skådespelaren Adrea Edwards tilläts nämligen stå helt oemotsagd i samband med att tidningen publicerade en okritisk artikel om Turateaterns feministiska propagandaföreställning.

Aftonbladet:

"Hon uppger att de största kritikerna varken sett pjäsen eller läst Scum-manifestet. Vid några tillfällen uttalas att män är biologiska olyckor som inte förtjänar att existera. Det är något som provocerar. – Och jag kan förstå det – särskilt de män som inte lever upp till idealen. Män som då dessutom får nerkört i halsen att de är maktbärare får ju inte ihop det. Solanas säger att hon vill avliva män, men det är enligt mig en metafor för manligheten och de trånga kvinnliga och manliga könsrollskostymer vi bär på. Det är en litterär fantasi, ett flöde där Solanas svingar sig mellan dårskap och klarhet."

En metafor för manligheten och de trånga kvinnliga och manliga könsrollskostymer vi bär på? Solanas manshat utgjorde ingen metafor utan allena ett bevis på en psykiskt sjuk, narkotikamissbrukande, radikalfeministisk kvinnas ohämmade hat mot folkgruppen män för vad en minoritet av alla män utsatt henne och andra kvinnor för i livet. Tänk om man ursäktade nazisternas antisemitism på motsvarande sätt? Att Hitlers uppenbara avsky mot judenheten i Mein Kampf inte utgjorde ett bevis på nazisternas judehat utan enbart en metafor för trånga raskostymer. En litterär fantasi, ett flöde där Hitler svingar sig mellan dårskap och klarhet?

Aftonbladet:

"Edwards reflekterar över hur hon själv hela tiden känner impulsen att vilja förminska allvarligheten i hoten utåt. – Ja men det är ju ingenting, vill jag säga. Det är lustigt hur det normaliseras, som i ett misshandlarförhållande."

Det enda som är lustigt eller snarare tragikomiskt är att feminismen med en dåres envishet framhärdar Eva Lundgrens pseudovetenskapliga forskningsrapport Slagen dam trots att Lundgrens forskning av oberoende forskare klassats som på gränsen till forskningsfusk. Normaliseringsprocessens existens torde nämligen vara lika obefintlig som könsmaktsordningens och patriarkatets! Feministerna tycks tillämpa Joseph Goebbels gamla devis "Om en lögn upprepas tillräckligt många gånger blir den en sanning.". Feministernas politiska teorier om genus, patriarkat och könsmaktsordning blev till sanning genom att lögnerna presenterades som vetenskapliga insikter i tidningar, radio och TV om och om igen.

Inte ens i samband med dödshot spelas ett rent spel av feministerna. Jag förundras ibland över att svenska folket inte tycks genomskåda feministernas räv- och rackarspel. Feministernas falska solidaritetsideal och förljugna kvinnosakskamp borde inte imponera på någon någorlunda förnuftig medborgare. Ändå tycks var och varannan människa i vårt avlånga land lalla med i feminismens lovsång. Hur länge ska vi män finna oss i feministernas illa dolda hets, mången gång manifesterad i vetenskaplig förklädnad i form av så kallad genusvetenskap? Feministerna liknas bäst vid en samling gårdfarihandlare vars främsta syfte torde vara att göra sig en hacka på att sälja en livslögn till utsatta kvinnor. Hur länge ska svenska kvinnor finna sig i feministernas översitteri?

Varför skickas anonyma hot på engelska till Turateaterns Scum-pjäs? Svenska feminister drog på sig omvärldens uppmärksamhet i samband med sexbrottsanklagelserna mot WikiLeaks Julian Assange. Ta gärna del av mitt blogginlägg om feministernas inblandning i åtalet mot Julian Assange, se länk nedan.

Aftonbladet:
Dödshotet mot skådespelaren: Du ska bada i blod

Tidigare inlägg i samma tema:
Irmeli Krans, i Statsfeminismens hemliga tjänst?