fredag, mars 31, 2006

Bloggkartan.se

Jag registrerade min blogg på www.bloggkartan.se, avdelning Göteborg.

Bloggkartan.se, Västra Götaland, Göteborg:
http://bloggkartan.se/registrera/7129/goeteborg/

onsdag, mars 29, 2006

Feynman Lectures on Physics

"To those who do not know mathematics it is difficult to get across a real feeling as to the beauty, the deepest beauty, of nature ... If you want to learn about nature, to appreciate nature, it is necessary to understand the language that she speaks in."

Jag lånade Feynmans Lectures on Physics, Volume 1-4, som ljudbok. Feynmans läromedel finns även i bokform, men aktuell ljudbok borde fungera bra i min mp3-spelare.

Wikipedia:
Richard Feynman

University of Auckland, video lectures:
Richard Feynman

tisdag, mars 28, 2006

Dualitet, våg-partikel

Dagens föreläsning behandlade kvantmekanikens våg-partikeldualitet.

Wikipedia:

"Ett fängslande enkelt experiment, dubbelspaltexperimentet, illustrerar dualiteten: Skjut elektroner mot en skärm med två spalter och notera deras vägval med en detektor bakom skärmen. Man kommer att finna ett interferensmönster som om det skapats genom diffraktion av ljus. Detta mönster uppstår även om elektronkällan endast sänder en elektron per sekund. Enligt den klassiska fysikens antaganden färdas varje elektron antingen genom den första eller den andra spalten, man borde kunna skapa samma interferensmönster om man genomför experimentet dubbelt så länge, men stänger spalterna växelvis för varje elektron som passerar. Men så är inte fallet: interferensmönstret uppkommer inte. Om man bygger små detektorer kring spalterna för att avgöra vilken väg en enskild elektron väljer, förstör också denna mätning interferensmönstret."

Wikipedia:
Våg-partikeldualitet

onsdag, mars 22, 2006

Länkbyte

Jag upptäckte att en person länkade min blogg. Aktuell blogg finns numera även i min så kallade blogroll.

måndag, mars 20, 2006

Sexbrott och falsk angivelse

Metro Göteborg publicerade idag en läsvärd artikel angående falsk angivelse:

"Enbart under 2005 inledde åklagare drygt 300 förundersökningar mot personer som antas att på falska grunder anklagat oskyldiga personer för grova brott. Nästan uteslutande handlar det om sexbrott där en misslyckad relation utlöst den desperata handlingen."

"Ofta gäller den falska angivelsen våldtäkt och följaktligen är det ofta också kvinnan som anklagar mannen."

Metro valde att publicera en artikel gällande svenska kvinnors övergrepp mot svenska män. Inte ens genusmanipulerade Jens Orback torde undgå att genomskåda feminismens så kallade könsmaktsordning utifrån ovanstående omständighet.

Metro Göteborg:
MÅNDAG 20 MARS 2006 (*.pdf)

Sun and Stars

Jag inhandlade härförleden en ny kursbok. Aktuell kursbok ska komplettera tidigare kursmaterial i astrofysik.

Intresserade besökare kan läsa om solen i NASA:s World Book @ NASA.

World Book @ NASA:
Sun

Hildebrandts krönika

Ordväxling mellan mig och en vän i Microsofts kommunikationsprogram MSN. Min vän kontaktade mig via nedanstående frågeställning:

-Vad gör du?
-Jag läser en krönika i Aftonhoran.
-Ok, vad står det i den?
-Johanne Hildebrandt hyllar hårdrock, oseriös krönika, meningslös...


Hildebrandts senaste krönika i Aftonbladet torde vara tämligen meningslös. Aftonbladet borde inte upplåta utrymme åt Hildebrandts intetsägande krönika. Man borde låta en person med kännedom om hårdrock skriva en uttömmande krönika om aktuell musikstil.

Johanne Hildebrandts krönika i Aftonbladet:
Moralpanik är fascinerande

söndag, mars 19, 2006

Existens: Darwins död?

Jag uppdaterade min bloggroll genom att infoga en länk till smidigt.se.
Jag tittade tidigare på Sveriges Televisions program Existens. Existens senaste program behandlade skapelsetro i form av så kallad intelligent design och naturvetenskaplig evolutionsteori.

Sveriges Television, Existens:
Darwins död?

Föreningen Vetenskap och Folkbildning, Folkvett nr 3/2001:
Intelligent design

fredag, mars 17, 2006

The Honda Humanoid Robot ASIMO

Jag beskådade Hondas nya humanoid ASIMO på Hondas hemsida. Se ASIMO via nedanstående länk.

Honda Worldwide:
The Honda Humanoid Robot ASIMO

onsdag, mars 15, 2006

CBR: CHOICE BLUES (Abortion Video)

Jag besökte The Center for Bio-Ethical Reform (CBR) och tittade på en videosekvens vid namn "Choice Blues", se länk nedan. Nämnda videosekvens visade en kirurgisk abort. Jag tog del av riksdagspartiernas inställning till nuvarande abortlagstiftning via partiernas informationsmaterial på internet. Riksdagspartierna framförde inga krav på en förändrad abortlagstiftning och samtyckte således till nuvarande abortlag.

Abortlag (1974:595):

"1 § Begär en kvinna att hennes havandeskap skall avbrytas, får abort utföras om åtgärden vidtas före utgången av artonde havandeskapsveckan och den inte på grund av sjukdom hos kvinnan kan antas medföra allvarlig fara för hennes liv eller hälsa. Lag (1995:660)."

Känsliga besökare må uppleva CBR:s bildmaterial stötande!
The Center for Bio-Ethical Reform (CBR):
www.abortionno.com

Känsliga besökare må uppleva CBR:s bildmaterial stötande!
The Center for Bio-Ethical Reform (CBR):
CHOICE BLUES (Abortion Video)

Söderqvists krönika i Expressen

Marie Söderqvist i en krönika i Expressen:

"Ofta försöker abortförespråkare säga att det finns någon annan gräns, som när embryot växer fast, när hjärnan utvecklas, när fostret ler eller något sådant - eller, som sagt, när det kan överleva utanför mammans kropp. Men alla de där gränserna är flytande och godtyckliga."

Expressen:
Marie Söderqvist: Var fjärde gravid gör abort

Partiledare ljög i TV-debatt

TV4.se:

"Partiledarna förde fram flera faktafel och rena lögner i TV4:s partiledardebatt förra månaden. Det visar Nyheternas granskning."

TV4 Val06:
Hälften av alla påståenden var felaktiga

måndag, mars 13, 2006

Schyman, en nyttig idiot?

Gudrun Schyman och Jens Orback medverkade i Sveriges Televisions program Agenda. I samband med nämnda program började jag fundera på om inte Schyman deltog i syfte att visa på Orbacks- och Socialdemokraternas självgodhet. Orback värvade säkerligen en och annan kvinnlig väljare genom framställa socialdemokratisk jämställdhetspolitik såsom seriös och nyanserad i jämförelse med Schymans extrempolitiska budskap.

Orback påtalade även Schymans tidigare partipolitiska stöd till Socialdemokraterna:

"Du har skrivit under sex budgetar minst, varför har du inte tvingat regeringen och samarbetspartierna att göra mer?"

Orback ställde en befogad fråga och jag framförde ett liknande resonemang i mitt tidigare inlägg "Gudrun Schyman, ett sista farväl?"

Tidigare inlägg i samma tema:
Gudrun Schyman, ett sista farväl?

onsdag, mars 08, 2006

Atomåldern startade i Kungälv

I samband med en föreläsning gällande radioaktivitet blev jag varse om att atomåldern delvis startade i Kungälv.

Strålskyddsnytt, nr 3-2000:

"I Kungälv kunde Meitner
och Frisch med stöd av den så kallade
vätskedroppsmodellen acceptera möjligheten
av en kärnklyvning. De kunde
också uppskatta den energi som skulle
frigöras vid en sådan kärnklyvning till
c:a 200 miljoner elektronvolt."


Strålskyddsnytt, nr 3-2000:
Lise Meitner

lördag, mars 04, 2006

Tentamen i energifysik

Idag tenterade jag energifysik i fem timmars tid. Min insats borde resultera i ännu en avklarad kurs.
Jag granskade min besöksstatistik och upptäckte att många besökare hittade till min blogg via min recension av Franz Kafkas Processen. Därmed torde min recension av Kafkas klassiska roman vara min hemsidas populäraste postning. Intresserade besökare kan ta del av min recension via en länk i högra menyn.

torsdag, mars 02, 2006

Förnedrande könskvotering

KDU:s vice förbundsordförande Charlie Weimers gjorde nyligen en postning gällande kvotering. Han länkade även till en debattartikel i Svenska Dagbladet. I aktuell artikel hävdade Christina Hoff Sommers:

"Sverige är ett samförståndssamhälle. Det är mycket man kan beundra med konsensus i ett samhälle. Harmoni är bättre än strid. Men det är varken beundransvärt eller konstruktivt om ett samhälle bygger samförstånd kring en vanföreställning"

Jag framförde själv liknande kritik angående att förankra politik i en vanföreställning via mina inlägg "David Reimer, ett ideologiskt experiment" och "Orback, allvetande eller ovetande", se nedan.

Svenska Dagbladet:
Könskvotering är förnedrande

Tidigare inlägg i samma tema:
David Reimer, ett ideologiskt experiment
Orback, allvetande eller oveteande

Carlshamres 194 000 skäl att svika väljarna

En europaparlamentarikers månadslön på 194 000 kronor torde förklara Carlshamres ovilja att överge Folkpartiets mandat i Europaparlamentet.

Dagens Nyheter:
Carlshamre vägrar släppa sin plats i EU-parlamentet

onsdag, mars 01, 2006

Fi som i fittstim

Maria Carlshamre förstärkte idag Feministiskt Initiativs organisation. Carlshamre, tidigare folkpartistisk ledamot i Europaparlamentet, tillika dömd skattebrottsling ska kandidera till Sveriges riksdag som andranamn på Feministiskt Initiativs riksdagslista. Liberale Carlshamres nya socialistiske partivän Gudrun Schyman, även hon dömd skattebrottsling, ska kandidera till Sveriges riksdag som föreningens förstanamn. Carlshamre valde att behålla såväl sin plats i Europaparlamentet som sin skattefinansierade lön nämnda partibyte till trots, vilket inte borde behaga hennes borgliga väljare.

Tidigare inlägg i samma tema:
Gudrun Schyman, ett sista farväl?
Feministisk propaganda