torsdag, maj 27, 2010

Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson i ICA-reklam?

Feministiskt initiativs talesman Gudrun Schyman ska tydligen medverka i ICA:s nya omgång av reklamfilmer. I aktuell reklamfilm tillåts Schyman torgföra feministisk politik genom att kritisera morsdag med tal om könsstereotyper. En och annan medborgare må uppleva Schymans senaste gästspel som ett humoristiskt inslag utan vidare betydelse, men lägg då därtill Schymans medverkan i dylika sammanhang gångna tid, till exempel Let's Dance i TV4. Varför tackade Schyman ja till att medverka i Let's Dance? Om hon nu allena avsåg medverka i en danstävling utan minsta koppling till partipolitik så måste man fråga sig av vilken anledning hon medverkade iklädd en klänning med Feministiskt initiativs partisymbol fastsydd på rumpan? Utgjorde Schymans tilltag en ren tillfällighet eller ett exempel på massmedias orättfärdiga favoritisering av feminismen? Märk väl att Schymans parti erhöll mindre än en procents väljarstöd i riksdagsvalet 2006, men ändock tillåts partiets ordförande medverka i allehanda sammanhang. Vilka torde vara osynliggjorda i svensk debatt egentligen?

Jag ska med intresse följa TV4:s försök att rekrytera Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson till nästa omgång av Let's Dance. Vem vill inte se Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson med en blåsippa på rockslaget dansa sig hela vägen in Sveriges riksdag via Let's Dance? Jag ska även med spänning följa ICA:s nästa reklamkampanj, i vilken Jimmie Åkesson tillåts lovorda ICA:s fokus på svenska livsmedel och svensk identitet.
Inte mindre ska jag ta del av Benny "ABBA" Anderssons beslut att i demokratins namn skänka en miljon till Sverigedemokraterna med svepskälet att partiets valsedlar stjäls i vallokalerna. Nå, Andersson, i demokratins namn, ska du inte skänka en miljon till Sverigedemokraterna lagom till valspurten 2010? Och ni på TV4, vad sägs om en äkta sverigedemokrat i nästa omgång av Let's Dance? F-n och Jens Orbacks mormors syster!

Aftonbladet:
Schymna läxar upp ICA-Ulf i reklamfilm

Tidigare inlägg i samma tema:
Feministiskt initiativs Claes Decker bög?
Artneutral äktenskapslag

onsdag, maj 26, 2010

Feminismen orsak till sexuell våldsspiral i Kongo

I egenskap av luttrad antifeminist tvingas man nästintill dagligdags uthärda massmedias feministpropaganda. Någon enstaka gång tillåts en och annan objektiv nyhet passera massmedias feministiska censur. Svenska Dagbladet visade prov på en sådan nyhetsjournalistik i samband med att tidningens nätupplaga återgav innehållet i en Sida-finansierad rapport om könsrelaterat våld i Demokratiska republiken Kongo. Jag höll på att trilla omkull i samband med att jag tog del av SvDs artikel så vänligen håll i er nu så ska återge ett utdrag ur Svenska Dagbladets artikel, se nedan.

Svenska Dagbladet:

Även män och pojkar utsätts för sexuellt våld i krigets Kongo. Den ensidiga rapporteringen om kvinnor som våldtas av soldater gör bara att det blir svårare att se – och angripa – de grundläggande orsakerna bakom alla övergrepp. Vilket kan leda till en fortsatt ond cirkel av våld.

Korts i taket! Ovanstående slutsats torde i och för sig inte komma som en överraskning, men att Svenska Dagbladet valde att återge Sidas rapport utan att genusfiltrera rapportens slutsats gjorde åtminstone mig mållös. Inte blev jag desto mindre häpen av att ta del av artikelns efterföljande stycke.

Svenska Dagbladet:

"Mediernas rapportering från Kongo har handlat mycket om våldtäkter på kvinnor som ett vapen i konflikten, som en medveten strategi. Men omvärldens fokus på könsrelaterat våld mot kvinnor innebär att annat våld i Kongo har kommit i skymundan: massmord, avrättningar, tortyr, tvångsrekrytering, tvångsarbete, barnsoldater."

I artikelns fjärde stycke återfinns lite dravel om könsstereotyper, men i övrigt präglas Svenska Dagbladets artikel av sans och förnuft. Enligt min mening torde svensk samhällsdebatt lida av motsvarande feminisering och konsekvens därav som Sida rapporterade om avseende Demokratiska republiken Kongo.

Svenska Dagbladet:
Sexuellt våld även mot män

måndag, maj 24, 2010

Liza Marklunds feministiska dödsstatistik

Expressen publicerade idag ännu en förljugen krönika signerad Liza Marklund. Sveriges feministiska lögnhals försökte sig återigen på att dupera medborgarna genom att bluffa om landets dödstal avseende relationsbetingad våldsbrottslighet.

Liza Marklund:

"Dödstalen sjönk markant där i början av 1980-talet, men sedan dess ligger de fast."

Lögn, förbannad lögn och statistik. Marklund ljög i och med ovanstående mening medborgarna rakt upp i ansiktet, ty Brottsförebyggande rådets utredning visade med all önskvärd tydlighet på raka motsatsen. Låt mig än en gång citera Brottsförebyggande rådets utredning Utvecklingen av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer.

Utvecklingen av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer:

"Resultaten visar således att det dödliga våldet mot kvinnor i nära relationer minskat under perioden 1990-2004 jämfört med 1971-80, och detta oavsett om hänsyn tas till befolkningsutvecklingen eller inte. Den exakta storleken på denna minskning är dock oklar, men ligger sannolikt mellan 20 och 30 procent."

Marklund citerade en gång i tiden Brottsförebyggande rådets forskning i en krönika i kvällspressen. Hon måste alltså vara införstådd med myndighetens utredning och forskningens slutsats även om hon givetvis förvrängde utredningens resultat i syfte att propagera för en feministisk politik. Varför ljög Marklund återigen om utvecklingen av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer i sin senaste krönika i Expressen? Varför tillåts Marklund gång på gång föra fram rena lögner i Expressen och tidigare även Aftonbladet utan minsta krav på vetenskapliga belägg gällande hennes utspel?

Inte nog med att Marklund bluffade om utvecklingen av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer. Hon motsade även sig själv i sin senaste krönika i jämförelse med ett tidigare utspel i en krönika i samma tidning år 2007. Läs nedanstående två citat a la Marklund.

Liza Marklund i Expressen 10 juni 2007:

"Morden minskar inte alls. År 2004 återfinner vi för övrigt den högsta dödssiffran under hela Ryings undersökningsperiod – 43 kvinnor mördades det året."

Liza Marklund i Expressen 23 maj 2010:

"Dödstalen sjönk markant där i början av 1980-talet, men sedan dess ligger de fast."

I Marklunds krönika från 2007 gav hon utan tvekan sken av att dödssiffran steg, medan hon i sin senaste krönika hävdade att dödssiffran låg fast sedan 80-talet.

Marklund borde sluta ljuga om kvinnornas situation i Sverige av idag i syfte att legitimera kamrat Sahlins feministiska politik. Hon borde även passa på att i samma veva be Monica Antonsson med flera i Oxelösund om ursäkt med anledning av turerna kring hennes lögnaktiga dokumentärbok Gömda. Skämmes, ta mig f-n!

Expressen:
Liza Marklund: Hur länge ska vi behöva rapportera om våldet?

Tidigare inlägg i samma tema:
Liza Marklund, en feministisk lögnhals!
Sveriges feministiska lögnhals avslöjad i ny bok

söndag, maj 23, 2010

Kvoteringschock i Socialdemokraterna

Expressen publicerade idag en artikel i vilken Mona Sahlins urusla anseende bland partiets egna medlemsskara återigen stod i fokus. 30 procent av Socialdemokraternas medlemmar ansåg i Expressens- och Demoskops opinionsmätning att Fredrik Reinfeldt skulle utgöra en bättre statsminister än partiets ordförande Mona Sahlin.

Expressen:

"Siffrorna är katastrofala för Mona Sahlin som i flera förtroendemätningar fått bottenbetyg. Den unika mätningen avslöjar att också de egna sviker henne.
Bland de svarande som uppgett att de sympatiserar med Socialdemokraterna säger bara 69 procent att de tror att Mona Sahlin skulle sköta sitt arbete som statsminister bäst. 30 procent av socialdemokraterna svarar - Fredrik Reinfeldt."

Mona Sahlins oförmåga att framstå som en värdig socialdemokratisk statsministerkandidat torde vara ett resultat av dels hennes tidigare ekonomiska slarv, dels med anledning av hennes avsaknad av ledaregenskaper. Sahlins examen i form av ett "knullborgarmärke" torde även få en och annan medlem att hysa vissa tvivel gällande Sahlins kompetens. Dessutom borde till och med en och annan indoktrinerad socialdemokrat understundom förmå genomskåda Sahlins målsättning att demontera barnens främsta trygghetssystem i form av kärnfamiljen. Partimedlemmarna må även vara aningen missnöjda med partiets val av Sahlin som ordförande, ett val som utgjorde ett skräckexempel på könskvotering. Initierade medborgare torde nämligen vara väl införstådda med att Socialdemokraternas valberedning diskriminerade partiets män i samband med att partiets valberedning föreslog Sahlin som enda kandidat till partiets ordförandepost. I ärlighetens namn ska dock tilläggas att Sahlin i slutändan erhöll partimedlemmarnas stöd i samband med att hon valdes till ordförande i Socialdemokraterna, visserligen utan en enda motkandidat, men i alla fall.

Jag ska avsluta mitt inlägg genom att ännu en gång citera framlidne Kurt Lundgren, författare, journalist, och sist men inte minst mannen bakom bloggen Östra Ölands fria horisont. Håll till godo med Lundgrens utsökta politiska satir.

Kurt Lundgren:

"Mona tog knullborgarmärket, så stod det i en kommentar till denna blogg - skämt, skoj, nys trodde vi väl alla, men dra mig på en liten vagn.

Den person som vill bli Sveriges nästa statsminister har tagit Knullborgarmärket . Mina irononier, sarkasmer, mina skämt och det jag håller på med kan inte matcha verkligheten - Knullborgarmärket, det hade jag aldrig kunnat hitta på, verkligheten är underbarare än dikten, fantasin kan inte längre matcha verkligheten, jag lägger nog av, tror jag."

Expressen:
S-väljare: Reinfeldt är en bättre statsminister
Ulf Nilsson: Palme förde krig mot familjen

Kurt Lundgren:
Knullborgarmärket för en blivande statsminister

Tidigare inlägg i samma tema:
Nej till kvotering, nej till Mona Sahlin
Vänsterkoalitionens krigsförklaring mot familjen

fredag, maj 21, 2010

På rättsfronten intet nytt, ett debattinlägg om rättsamhällets diskriminering av män

Pär Ström omnämnde rättssamhällets diskriminering av män i ett blogginlägg härförleden. Om Ströms artikel finns egentligen bara en sak att säga, nämligen på rättsfronten intet nytt. Jag påtalade rättssamhällets diskriminering av svenska män i ett blogginlägg redan år 2004. År 2004 låg en majoritet av samhällets medborgare i dvala, intet ont anande om feminismens stundande offensiv. Jag rapporterade dock redan 2004 om rättspsykiatrins diskriminering av svenska män. Ström hänvisade i sin artikel till en forskningsavhandling, vilken egentligen bara än en gång upprepade en sedan tidigare känd vetenskaplig sanning, nämligen att män diskrimineras av myndigheterna i 2000-talets Sverige.

Rättssamhällets negativa särbehandling av män torde i såväl lagstiftning som i domstolarnas praktiska tillämpning utgöra ett bevis på förtryck av medborgare utifrån könstillhörighet. Varför tillåts makthavarna diskriminera svenska män utan att en enda rad skrivs om förtrycket i Sveriges etablerade media? Varför tillåts makthavarna diskriminera svenska män medan Sveriges medborgare tycks tiga still? Förklaringen torde vara lika enkel som skrämmande, feministerna torde i själva verket utgöra förtryckarna och männen måste i ärlighetens namn anses utgöra samhällsordningens verkliga offer. Därav männens höga självmordstal, stora överrepresentation bland landets missbrukare, männens totala dominans som såväl offer som gärningsmän avseende kriminalitet, pojkarnas dåliga studieresultat med mera, med mera. Kvinnornas avgörande roll som "vågmästarväljare" i svensk politik tycks förhindra en demokratisk motreaktion på myndigheternas förtryck av Sveriges alla män. Sveriges båda politiska block torde vara så beroende av kvinnornas väljarstöd i samband med allmänna val att landets politikerelit inte tycks förmå att försvara männens mänskliga rättigheter.

Feministerna tillåts också sakta men säkert att skjuta fram positionerna i syfte att i en än större utsträckning urholka människovärdet. Feministernas orättfärdiga maktställning manifesteras i synnerhet via rörelsens massmediala inflytande och feministernas totala kontroll gällande samhällsdebattens problemformulering. Sveriges samhällsdebatt genomsyras av feministernas fantasibegrepp i form av könsmaktsordning och patriarkat, vars syfte allena torde vara att legitimera könsdiskriminering av män. Jag vill som en konsekvens av ovanstående prekära situation än en gång uppmana Sveriges alla medborgare, såväl män som kvinnor, att motsätta sig feministernas försök att vända vitt till svart, att göra lögn till sanning och istället försvara våra demokratiska värden, landets yttrande- och åsiktsfrihet samt intill slutet försvara medborgarnas mänskliga rättigheter.

Tillbaka till Ström, Sveriges odemokratiska rättssamhälle och rättssamhällets diskriminering av män. En överläkare i rättspsykiatri vid namn Jeanne Ahlberg kommenterade rättspsykiatrins olikartade inställning till manliga och kvinnliga gärningsmän med nedanstående ord.

Jeanne Ahlberg:

"Jeanne Ahlberg, överläkare inom rättspsykiatrin, fastslår att en kvinna måste uppvisa ett betydligt mer uttalat sjukdomstillstånd än en man för att klassificeras som allvarligt psykiskt störd. Vidare menar Ahlberg att en kvinna med ett oskuldsfullt utseende friskförklaras efter en kortare vårdtid än en man med ett mer ondskefullt utseende. En människa dömd till rättspsykiatrisk vård släpps generellt efter en kortare avtjänad strafftid än en människa dömd till fängelse."

Läs om rättspsykiatrins diskriminering av manliga gärningsmän i ett tidigare blogginlägg, se länk nedan. Läs även gärna Pär Ströms blogginlägg om rättssamhällets diskriminering av män. Länk till Ströms inlägg återfinns också i nedanstående länksamling.

Pär Ström:
Kvinnor får lägre straff än män

Svenska Dagbladet:
Kvinnor till vänster män till höger

Tidigare inlägg i samma tema:
Rättspsykiatri, en jämställdhetsfråga?