söndag, oktober 16, 2005

Flash Game: Pearls Before Swine

En vän gav mig nedanstående länk till ett dataspel. Testa att spela nämnda spel via länk nedan.

Pearls Before Swine:
http://www.transience.com.au/pearl.html

torsdag, oktober 06, 2005

Junilistans nej till abort

Junilistans Nils Lundgren kommenterade idag partiets oktobermanifest, vilket gav varje partimedlem tillåtelse att driva en personvalskampanj med krav på avskaffande av fri abort. I Aftonbladet kommenterade Lundgren partiets manifest och tilltänkta krav på abortförbud:

"Jag säger ja till abort. I Sverige dominerar totalt synen att kvinnan har rätt till sin egen kropp."

Lundgrens uttalande avseende hans inställning till nuvarande abortlagstiftning torde vara omöjlig att missförstå. Lundgrens motsägelsefulla ställningstagande gällande en kvinnas rätt till egen kropp påkallade dock min uppmärksamhet. En kvinnas rätt till egen kropp borde nämligen inte utesluta ett förbud mot att döda ett barn.

Människorättsorganisationen för Bioetisk Reform, MBR, valde att låta publicera bildbevis på aborterade människoliv såsom metod att mänskliggöra ofödda barn. Nämnda bildbevis finns att beskåda på MBR:s hemsida, se länk.

Känsliga besökare må uppleva MBR:s bildmaterial stötande!
Människorättsorganisationen för Bioetisk Reform:
Människorättsorganisationen för Bioetisk Reform

The Nobel Prize in Physics 2005

Läs om årets nobelpris i fysik på Nobelstiftelsens hemsida:
The Nobel Prize in Physics 2005

Aftonbladets opinionsundersökning

Junilistans Nils Lundgren tillkännagav nyligen partiets deltagande i 2006 års riksdagsval. I samband med Junilistans utspel genomförde Aftonbladets webbsida ännu en oseriös opinionsundersökning. I skrivande stund kan man utläsa följande ställning i Aftonbladets undersökning, se bild.
Socialdemokraterna rönte ingen vidare framgång i Aftonbladets undersökning. Partiet minskade med ca 14 procentenheter sedan DN/Temo:s opinionsundersökning i September 2005. Centerpartiet backade från ca 6,3 procent i DN/Temo:s mätning till 2,0 procent i Aftonbladets undersökning. Undersökningens mest oseriösa resultat torde ändå vara att ett "annat parti" erhöll 6,2 procent av rösterna. I 2002 års riksdagsval bestod nämnda kategori nästintill uteslutande av Sverigedemokraterna och SPI. Aftonbladets undersökning bjöd därmed på en häpnadsväckande om än icke trovärdig sensation. Junilistans exempellösa framgång torde också vara att betrakta såsom osannolik. Aftonbladets bristfälliga urvalsprocess medförde att antal svarande inte representerade Sveriges befolkning som helhet, vilket givetvis bidrog till ovanstående sanslösa utfall.
Varför använde Aftonbladet en statistisk undersökning, vilken ingalunda återspeglade en verklig situation i händelse av riksdagsval idag?
Min hemsidas läsare må med anledning av ovanstående inlägg vara intresserade av att ta del av nedanstående länksamling:

Sifo Research & Consulting:
Väljarbarometern *.pdf