måndag, januari 30, 2006

European Southern Observatory

Media rapporterade nyligen om en ny exoplanet, vilken liknade Jorden. Därmed erhöll man ett första bevis gällande jordlika planeters existens i andra solsystem. Läs om aktuell planet via nedanstående länk till European Southern Observatory.

European Southern Observatory:
It's an Icy exoplanet

NASA:
Astrobiology - Exploring the living universe...

Sjödin skrek könsord

Sjödin uttalade sig idag angående helgens krogslagsmål. Sjödin menade att Jamei ljög med anledning av att han riskerade sin framtida läkarlegitimation i och med helgens agerande. Sjödins oseriösa bortförklaring förklarade nog snarare hennes egen version, ty Sjödin om någon tog en rejäl risk i och med helgens bråk. Sjödins agerande torde redan i skrivande stund tangera Björn Rosengrens besök på en så kallad avancerad nattklubb i början av nittiotalet. Titta bara på nättidningarnas rubricering av aktuell händelse:

Svenska Dagbladet:
Vakten: Hon vevade hysteriskt

Aftonbladet:
Hon var full - och skrek

Expressen:
SSU-basen skrek könsord på väg till fyllecellen
Hon var på gränsen till drogpåverkad

Jag vill redan nu passa på att nominera Expressens rubrik "SSU-basen skrek könsord på väg till fyllecellen" till årets bästa rubrik.

SSU:s ordförande Anna Sjödin polisanmäld

SSU:s ordförande Anna Sjödin hamnade nyligen i bråk med krogvakterna på en restaurang. Sjödin hädade att vakterna benämnde henne "hora" och att hon blev misshandlad. En av vakterna, Babak Jamei, polisanmälde i gengäld Sjödin gällande våld mot tjänsteman. Jamei påstod även att Sjödin kallade honom "jävla svartskalle". Sjödin uppträdde berusad och tillkallad polis valde att placera henne i tillnyktringscell. I en framtida domstolsförhandling torde Sjödin bli dömd med anledning av att hon uppträdde berusad. En berusad person måste bevisa sin oskuld utifall vederbörande ska undgå att bli betraktad som icke trovärdig och skyldig till aktuell brottslighet. Därtill borde en krogvakts ord väga tyngre än Sjödins i en eventuell rättegång. Sjödins politiska engagemang och hennes könstillhörighet må förvisso tala till hennes fördel i en kommande rättegång.

lördag, januari 28, 2006

Zozo

Josef Fares erhöll tydligen Svenska filmkritikerförbundets pris Greta med anledning av sin film Zozo. Jag bevittnade nämnda film på bio, vilket resulterade i min sämsta bioupplevelse någonsin. Zozo gav mig ingen behållning alls och jag upplevde Fares film som en långfilmsversion av ett program från UR. På måndag ska man utse årets bästa film i samband med Guldbaggegalan. Fares film återfinns i kategori bästa film, bästa manuskript och bästa regi. Fares värdelösa film kan således ta hem storslam i samband med Guldbaggegalan 2006.

lördag, januari 21, 2006

Johansson och Götblad

Chefsåklagare Lisbeth Johansson uppvisade härförleden en oroväckande naiv tilltro till Sveriges rättssystem. Johansson medverkade i Sveriges Televisions program Debatt och hennes naiva inställning bestod i att hon förnekade att oskyldiga medborgare blev dömda till fängelse i Sverige. Hon ansåg inte att några problem förelåg avseende bevisbörda i svensk domstol. Johanssons patetiska försök att urskulda uppenbara rättsövergrepp gränsade till ren dumhet.

Apropå naiv inställning till nuvarande rättsystem, Aftonbladet intervjuade nyligen länspolismästare Carin Götblad. Götblad förkastade justitiekansler Göran Lambertzs kritik mot Sveriges polismyndighet. Götblad hävdade att Lambertzs kritik inte innehöll "ett korn av sanning", vilket ingalunda utgjorde en trovärdig bortförklaring från Götblads sida.

lördag, januari 14, 2006

Funebos blå revolution

En besökare framförde tidigare kritik mot att jag länkade en person vid namn Funebo och hans blogg blå revolution. Aktuell besökare valde att kritisera nämnda person i anslutning till ett blogginlägg oberoende av framförd kritik. Jag vill härmed samla all kritik och därmed möjliggöra en enklare navigering på min sida.

Kritik mot Funebo, tidigare kommentarsinlägg:
www.blogger.com/comment.g?blogID=13034097&postID=113553941566737069

Funebos blogg, blå revolution:
www.tommyfunebo.blogspot.com/

Funebos blogg, objektiv SD-blogg:
www.sverigedemokraterna.blogspot.com/

Tidskriften Analys & Kritik:
www.analyskritik.press.se/

Stiftelsen Expo:
www.expo.se

fredag, januari 13, 2006

Sveriges Televisions politikersåpa

Idag presenterade Sveriges Television deltagarna i kanalens nya politikersåpa. Jag noterade att SVT inte accepterade regimkritiska medborgare i nämnda såpa. SVT:s ledning levde med andra ord upp till makthavarnas krav på Sveriges statskontrollerade rikstelevision. Dagens Nyheters nätupplaga presenterade två av deltagarna på följande vis:

Michael, 23 år, från Härnösand. Kallar sig folkhemskramare. Vill arbeta mot "sexism, rasism, heteronormativitet och kapitalism"

Klara, 20 år, från Stockholm. Vill sätta upp queerfeminismen på den politiska agendan. Betecknar sig själv som socialliberal "ganska långt till höger"

SVT borde erbjuda mig en plats i aktuell såpa på bekostnad av endera regimlakej ovan. I min presentation skulle i så fall följande ord känneteckna mitt politiska engagemang: kärnfamilj, hetronormativitet och antifeminism. Vidare framgick i DN:s artikel att ingen av deltagarna ville definiera sig som konservativ, vilket torde vara att betrakta som en konsekvens av SVT:s urvalsprocess.

Dagens Nyheter:
De tävlar i den nya politikersåpan

tisdag, januari 10, 2006

JK:s kritik mot Sveriges rättssystem

Jag konstaterade att justitiekansler Göran Lambertz nyligen riktade allvarlig kritik mot Sveriges rättssystem. Lambertz tilldrog sig Polisförbundets ordförande Jan Karlsens ilska i samband med nämnda utspel. Lambertz avslöjade Sveriges bristfälliga rättssäkerhet, vilket renderade i etablissemangets ogillande. Lambertz visade prov på civilkurage med anledning av hans kritik mot svensk polis och domstol.

onsdag, januari 04, 2006

Kompassen

Jag gjorde nyligen ett webbtest, vilket analyserade min politiska hemvist. Jag vill inte tillskriva nämnda undersökning någon större betydelse, men jag deltog ändå i aktuell undersökning. Jag erhöll -0.88 på "ekonomiska axeln" och 0.00 på "sociala axeln", vilket visade på viss vänstersympati i ekonomiska spörsmål och en neutral attityd till medborgarnas individuella frihet.

Kompassen, svenska politiska bloggare:
Kompassen

måndag, januari 02, 2006

Mathematical lectures, streaming video

Videoinspelade föreläsningar i matematik, speciellt i linjär algebra, derivation, integration, differentialekvationer, oändliga serier, vektoralgebra och finans, finns att tillgå via University of Colorados hemsida.

Mathematical lectures, streaming video:
Mathematical lectures by Roxanne Byrne, University of Colorado

söndag, januari 01, 2006

Gott Nytt 2006

Jag vill härmed önska alla mina besökare en god fortsättning på 2006.