tisdag, september 27, 2005

Promilleparti i Sveriges Television

Idag startade ännu en säsong av Svt:s program Debatt, vilket ikväll avhandlade Sveriges barnomsorg. En representant från Feministiskt Initiativ medverkade i nämnda sändning tillsammans med en rad andra kända ansikten.
Varför bjöd Sveriges Television in en medlem av ett parti med några enstaka promille i väljarstöd till aktuell debatt?
Varför tillfrågade man inte Rättvisepartiet Socialisterna och Direktdemokraterna, vilka båda finns registrerade hos valmyndigheten?
Feministiskt Initiativs nästintill obefintliga väljarstöd motiverade inte partiets utrymme i riksmedia.

måndag, september 19, 2005

Tiina Rosenbergs falska martyrskap

Feministiskt Initiativs talesperson Tiina Rosenberg försökte nyligen motverka partiets farsartade framställning i massmedia genom att påtala framförda mordhot riktade mot Rosenberg och hennes kriminelle partivän Gudrun Schyman. Rosenberg torde dock inte vara förvånad gällande nämnda hotbild, med anledning av hennes tidigare feministiska engagemang. Påtalade hotbild borde i synnerhet inte förvåna en så kallad professor i genusvetenskap, med kännedom om brott riktade mot homosexuella. Rosenbergs tilltag vittnade om ett försök att erhålla martyrskap. Tilltänkta martyrskap borde snarare tillfalla Sveriges kvinnliga medborgare, med anledning av en uppoffrande och ansvarstagande inställning gällande familj och barn, trots extremfeministernas fördömande attityd.

lördag, september 17, 2005

Feministiskt Initiativ, inte ens ett enprocentsparti

Feministiskt Initiativ erhöll ca 0,5 procent av medborgarnas väljarstöd i DN/Temo:s opinionsmätning. I Skops mätning fick kategori "övriga partier" ynkliga 2,0 procent, vilket inkluderade såväl Fi:s som andra småpartiers väljarstöd.