onsdag, maj 30, 2007

Feministisk lögn om kvinnomisshandel avslöjad

Brottsförebyggande rådet avslöjade en feministisk lögn i samband med att Brå offentliggjorde en utredning vid namn Utvecklingen av dödligt våld i nära relationer. Brå avlivade feministernas lögn om kvinnomisshandel. Brå:s utredning falsifierade ånyo även Eva Lundgrens ovetenskapliga forskningsavhandling, Slagen dam, vilken utmålade alla män som potentiella gärningsmän.
Expressens Ann-Charlotte Marteus skrev en läsvärd ledare på samma tema, se länk nedan.

Brå:

"Närmare 60 procent av gärningsmännen har tidigare varit straffade, främst för olaga hot, våldsbrott, stöldbrott och trafikbrott. Många har också en låg social status genom exempelvis arbetslöshet eller missbruk. De allra flesta av gärningsmännen lider av psykisk sjukdom eller andra psykiatriska problem. De vanligaste diagnoserna är personlighetsstörningar och psykossjukdomar. Omkring 30 procent av männen begår självmord, eller gör självmordsförsök, i samband med brottet."

Brottsförebyggande rådet:
Det dödliga våldet mot kvinnor minskar

Expressen:
Ann-Charlotte Marteus: Feminister, se verkligheten!

söndag, maj 27, 2007

Per Gahrtons alkoholproblem

Per Gahrtons patetiska försök att urskulda sin senaste rattfylla överträffade till och med justitierådet Johan Muncks sorgliga lögn häromsistens.

Per Gahrton i Aftonbladet:

"Men jag drack några starköl efter olyckan, minns han plötsligt.
De låg i baksätet och var det enda som fanns till hands. Det var en lång väntan på bärgaren och jag tyckte inte det gjorde något om jag drack några öl eftersom min bil skulle bärgas. Jag behövde lugna ner mig."

Gahrton borde söka behandling med anledning av sina alkoholproblem.

Hans-Uno Bengtsson död

Jag fick en obehaglig överraskning i samband med att jag tog del av Hans-Uno Bengtssons bortgång i Sydsvenskan. Hans-Uno Bengtsson, docent i teoretisk fysik, avled 54 år "ung" i cancersjukdom.

Sydsvenskan:
Hans-Uno Bengtsson död

Hallandsposten:
Laholmssnille ur tiden

Dagens Nyheter:
Hans-Uno Bengtsson

Dagens Nyheter:
Hans-Uno Bengtsson till minne

Helsingborgs Dagblad:
Hans-Uno Bengtsson död

Dagens Nyheter om musikindustri

Dagens Nyheters kultursida åskådliggjorde ännu en infallsvinkel gällande musikförsäljning kontra illegal fildelning.

Dagens Nyheter:
Ingen kris hos de små skivbolagen

onsdag, maj 23, 2007

Jämställdhetshysterins pris

Dagens Nyheter publicerade en läsvärd artikel med anknytning till samhällets jämställdhetshysteri.

Dagens Nyheter:

"40-åriga förstföderskor ska inte vara någon regel. Då har samhället på något vis misslyckats. Den biologiska åldern talar helt emot det, även om vi tycker att vi är ungdomliga och friska och fräscha, säger Charlotta Grunewald."

Människans biologi torde emotsäga jämställdhet överlag. Vi måste med andra ord avskaffa nuvarande jämställdhetspolitik!

Dagens Nyheter:
Större risk föda barn efter 40

måndag, maj 21, 2007

Kurt Lundgren om genuspedagogik

Missa inte Kurt Lundgrens suveräna postning om förskolans genuspedagogik!

Kurt Lundgrens blogg, Östra Ölands fria horisont:
Lärarförbundet: Queer och homosex för förskolebarn

lördag, maj 19, 2007

Angående Expressens ledare om Sverigedemokraterna

Expressen publicerade idag en ledare, vilken avfärdade Sverigedemokraternas chans att uppnå partiets uttalade målsättning att bli ett riksdagsparti 2010. Expressens artikel fick mig att ifrågasätta tidningsredaktionens kunskapsnivå. Expressens ledare hävdade exempelvis att Sveriges missnöjesväljare till följd av väljargruppens ringa storlek inte förmådde rösta in Sd i riksdagen. I nästa andetag menade man att Sverigedemokraterna borde förmå tillskansa sig Junilistans tidigare röstandel. Sverigedemokraterna erhöll 2,93 procent i föregående riksdagsval, Junilistan erhöll 0,47 procent. Således borde Sverigedemokraterna vara en hårsmån från fyra procents väljarstöd uteslutande utifrån ovanstående aningen förenklade resonemang. Några få procentenheters ytterligare stöd och en riksdagsplats borde vara i Sd:s ägo.
Expressens ledare innehöll ytterligare ett påstående utan egentlig substans, se nedan.

Expressen:

"Alla stora undersökningar visar att svenskar till skillnad från sverigedemokraterna är liberalt inställda till invandring, aborter, och homosexuellas rättigheter."

Att Sveriges röstberättigade medborgare vore att betrakta så som liberala i sin syn på invandring måste man nog anse vara en lite väl grov generalisering. Integrationsverkets undersökning visade inte på samma liberala attityd till invandring.

Integrationsverket, "Tre av tio är för invandrarkritiskt parti":

"Sex till åtta procent av befolkningen svarar "ja, absolut" på frågan om de kan tänka sig att rösta på ett politiskt parti som vill inskränka invandrares rättigheter. Ytterligare 24 procent svarar "ja, kanske" på samma fråga. Det visar en ny stor undersökning från Integrationsverket."

Forum för levande historia motbevisade Expressens påstående om befolkningens liberala inställning till homosexuella medborgare. Intoleransrapporten från 2004 visade att 23 procent av skolungdomarna åtminstone delvis instämde i nedanstående påstående.

Forum för levande historia, Intoleransrapporten:

"När det kommer till påståendet ”Homosexualitet är en sjukdom” ställer sig en majoritet negativa till påståendet, 76 procent av eleverna håller absolut inte med eller håller knappast med om påståendet. 10 procent är tveksamma, 5 procent håller kanske med och 8 procent håller absolut med."

Vi kan också skönja ett missnöje med nuvarande abortlagstiftning bland medborgarna. SIFO genomförde en opinionsundersökning på uppdrag av JA till Livet och Dagen, vilken visade på en möjlig väljargrupp motsvarande ca fyra till 25 procent.

SIFO, Svenskars inställning till abort:

"88 procent av den svenska befolkningen accepterar abort av olika skäl: 25 procent anger som enda godtagbara skäl för abort fara för moderns liv, om hon utsatts för våldtäkt eller incest, 63 procent anger flera olika skäl. 6 procent accepterar abort utan begränsningar och 4 procent anser att abort aldrig skall tillåtas."

Integrationsverket:
"Tre av tio är för invandrarkritiskt parti"

Forum för levande historia:
Intoleransrapporten

SIFO:
Svenskarnas inställning till abort

Expressen:
070519: Osvenskt parti

fredag, maj 18, 2007

Leif Thorsson tillbaka i domstol

Jag läste i Svenska Dagbladet att Leif Thorsson tydligen ska återgå till sitt tidigare arbete.

Johan Munck, justitieråd, kommenterade Thorssons kommande återtåg i SvD:

"Det var olyckligt det som hände men enligt lag får han bestämma själv och han vill tillbaka".

Meningens huvudsats i repris:

"Det var olyckligt det som hände..."
.

Ja, vad hände egentligen?
Ah, nu minns jag, Thorsson blev ju dömd till följd av att han köpte bögsex av en tonårig gymnasieelev, vilken han lockade upp på internet, en händelse som jag även gjorde en postning om vid ett tidigare tillfälle.
Johan Munck kommenterade vidare huruvida han trodde att Sveriges rättsväsende led skada till följd av Thorssons agerande.

Munck i SvD:

"Jag tror inte att det påverkar."

Munck försökte rädda Sveriges havererade rättssamhälle via en patetisk lögn. En anmärkningsvärd detalj torde vara att en annan person som också tjänstgjorde i svensk domstol blev avskedad i samband med att vederbörande blev dömd i en liknande situation, en händelse som Jan Guillou även kommenterade i en debattartikel.

Tidigare inlägg i samma tema:
Korruption i Högsta domstolen

Svenska Dagbladet:
Sexköpsdömd HD-domare får döma igen

måndag, maj 14, 2007

En modig kvinna på besök i jämställdhetshysterins förlovade land

Ayaan Hirsi Ali medverkade i Sveriges Televisions sista program av Stina!. Sveriges jämställdhetshysteri framstod som löjlig i jämförelse med Hirsis modiga kvinnosakskamp. I morse återgick dessvärre Sveriges Television till att saluföra feministisk propaganda genom att låta Folkpartiets Birgitta Ohlsson och Ung Vänsters Ida Gabrielsson komma till tals i kanalens morgonsoffa. Jag lyssnade på Ohlssons och Gabrielssons sedvanliga floskelbetonade retorik och upplevde en enorm avsaknad av en antifeministisk agitators vitaliserande motargumentation. Regimens feministiska propaganda borde utmynna i en folklig allergisk reaktion till följd av överexponering, möjligen även en kollektiv mental kollaps till följd av feminismens nedbrytande psykologiska krigföring. Stina Dabrowski fick i alla fall till stånd en värdig avslutning på en annars ganska tam serie intervjuprogram via Hirsis och även Björn Ulvaeus medverkan i aktuell programserie.

Wikipedia:
Ayaan Hirsi Ali

Sveriges Television:
Program 9 - Stina! (Windows Media Player Format)

YouTube:
Ayaan Hirsi Ali Interviewed On Swedish Television

Guillou vill inte skriva gratis, tack och lov!

Jan Guillou i Aftonbladet:

"Kolumnistkollegan Linda Skugge i Expressen meddelar att hon lagt ned sitt bloggande. Det förefaller mej visserligen som en klok åtgärd i största allmänhet. Jag har svårt att förstå vitsen med att ägna flera timmar om dagen åt att skriva gratis om sig själv."

Aftonbladet krävde Plus-medlemskap utifall att man avsåg läsa resterande del av Guillous krönika. En konsekvens av att avkräva läsarna betalning i form av Plus-medlemskap borde vara att många läsare torde undvika att ens riskera att läsa exempelvis Guillous krönika. Jag undslapp till exempel att läsa ännu en förmodad långrandig gratiskrönika signerad Guillou tack vare Aftonbladets nya policy avseende Plus-medlemskap. Förresten, måste Guillou verkligen kommunicera med Skugge via Aftonbladets kolumnsida, borde han inte ha tillgång till hennes privata mail?
Guillous försök att förmedla ett budskap till läsarna via en fejkad korrespodens med Skugge påminde om TV4:s tidigare ovana att låta framställa kanalens personal som sakkunniga i allehanda reportage efterföljande studiodebatt.

Aftonbladet:
Dumma, hatiska mejlskrivande män är inget nytt fenomen, Linda

lördag, maj 12, 2007

Kurt Lundgren hotad

Kurt Lundgren blev nyligen hotad med anledning av en bloggpostning med anknytning till en uppmärksammad mordrättegång. Lundgrens frispråkiga blogg borde förarga åtskilliga samhällsmedborgare i avsaknad av tilltro till fri åsikts- och opinionsbildning. Lundgrens stundom mindre väl underbyggda resonemang till trots så måste man nog ändå klassificera Lundgrens blogg som förstklassig journalistik.

Kurt Lundgren, Östra Ölands fria horisont:
Hotsamtal efter mordrättegång

fredag, maj 11, 2007

Könet sitter i hjärnan

"Detta är Annica Dahlströms efterlängtade bok om skillnader i hjärnan hos kvinnor och män. Författarinnan, professor i neurobiologi, har sedan slutet av förra millenniet hållit cirka 200 föreläsningar på detta tema i Norge, Tyskland, Egypten och, förstås, hemma i Sverige. Boken bygger på vetenskapliga resultat som klart visar att, i princip, kvinnors och mäns hjärnor är uppbyggda enligt olika mallar, utmejslade under evolutionen för att säkerställa artens (och individens) överlevnad."

Axess Television: Skillnader i hjärnan

Jag hittade en debatt mellan olika hjärnforskare på Axess Televisions hemsida. Medverkade i aktuell diskussion gjorde Annica Dahlström, Lydia Melchior med flera.

Axess Television, WebbTV:
Veckans Debatt Skillnader i hjärnan

fredag, maj 04, 2007

Orbacks mormors våta dröm

Sudan måste vara Orbacks mormors våta dröm!

BBC NEWS:
Sudan man forced to "marry" goat

torsdag, maj 03, 2007

Omvänd könsmaktordning i Sveriges rättsväsende

Åklagarmyndighetens granskning av domstolarnas påföljdspraxis visade på omvänd könsmaktordning i Sveriges rättsväsende.

Åklagarmyndigheten:

"Andelen kvinnor som fick fängelse är signifikant lägre än motsvarande andel män.
Det finns dock ingen signifikant skillnad mellan kvinnors och mäns fängelsestraff. Då det är fråga om ett litet antal kvinnor som fått fängel-
sestraff är en rättvisande jämförelse dock svår att göra."


Åklagarmyndigheten:
Domstolarna påföljd vid vissa våldsbrott - sammanfattning (*.pdf)

Åklagarmyndighetens genuina stavfel i ovanstående rubrik gav måhända en delförklaring till Sveriges avsaknad av rättssäkerthet. Även Åklagarmyndighetens avstavningsteknik i form av "fängel- sestraff" torde mig veterligen sakna förankring i grundskolans svenskspråkundervisning.