tisdag, juni 28, 2005

FN:s allmänna förklaring, artikel 19

Ur FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.

torsdag, juni 23, 2005

Media och opinion

Dagens Nyheters internetupplaga rapporterade idag om massmedias avgörande betydelse för partiernas väljarstöd. DN gav opinionsinstitutet Temo och medieanalysföretaget Observer i uppdrag att undersöka partiernas omnämnande i media. Undersökningarna visade att partiernas väljarstöd väl återspeglade respektive partis utrymme i riksmedia. Oppositionspartierna erhöll omfattande utrymme i media fram till och med mars månad, vilket föranledde en framgång i opinionsundersökningarna. Socialdemokraternas- och samarbetspartiernas återintåg i massmedia medförde att partiernas väljarstöd tilltog på bekostnad av opinionspartiernas tidigare stöd. Media duperade medborgarna att rösta på avsedda parti genom att tilldela respektive parti nämnda massmediala utrymme.

måndag, juni 20, 2005

Ska vi skratta eller gråta ?

Nuvarande dödläge i svensk politik antas bestå trots oppositionspartiernas tillfälliga opinionsmässiga övertag. Nästa års riksdagsval vinns sannolikt av Socialdemokraterna och nuvarande regims politik kan bestå ännu en mandatperiod. Oppositionens oförmåga att vinna riksdagsval förklaras delvis med utgångspunkt från nedanstående. Människans grundläggande materiella behov tillgodoses av landets välfärd. Därmed undergrävs medborgarnas vilja att revoltera mot rådande regims politik. Ska vi uppskatta landets materiella välstånd eller ska vi beklaga medborgarnas oengagerade samhällsattityd ?

söndag, juni 12, 2005

Lika korkad som Mona Sahlin ?

Jan Guillou och Ulf Nilsson levererade idag varsin läsvärd krönika i Aftonbladet respektive Expressen. Guillou liknade extremfeministernas politik vid en medeltida häxprocess. Nilssons krönika visade på politikernas vilja att söndra kärnfamilj och sunda samhällsideal. Avslutningsvis frågade Nilsson aktuell krönikas tilltänkta läsare ifall vi alla vore lika korkade som Mona Sahlin ?
Nej, vi äro inte lika korkade som Mona Sahlin. En demografisk kris förorsakad av regimens misslyckade försök att öka nuvarande medborgarantal via barnafödande upplevs ingalunda förvånande.