onsdag, februari 27, 2008

Moderaternas jämställdhetsbonus

Moderaternas ideologiska härdsmälta tog sig nya uttryck härom dagen då Per Schlingmann aviserade partiets nya positiva inställning till en sk jämställdhetsbonus. Inte att undra på med en feministlakej som Anders Borg i spetsen iofs.

kulturrevolution.se:

"Man börjar ju tro att regeringen utgörs av en koalition av miljöpartiet och feministiskt initiativ. På grund av detta förslag och liknande tidigare förslag kommer det bli mycket svårt eller omöjligt att förmå mig att rösta på moderaterna, folkpartiet eller centern i nästa val (kristdemokraterna är de enda med en hyfsat sund inställning i denna fråga, men de är dock politiska klåfingriga inom andra områden)."

I sanning även min inställning.

kulturrevolution.se:
Vann feministiskt initiativ valet?

Svenska Dagbladet:
Delade vab-dagar ska ge bonuspeng

tisdag, februari 26, 2008

Thomas Bodströms nordkoreanska juristexamen

Expressen publicerade en krönika signerad Leif GW Persson.

Leif GW Persson:

"I senaste numret av Legally Yours – juristernas egen Hänt i Veckan och yngre kusin till Connoisseur – har man gjort en lista på de lagvrängare som förekommit flitigast i medierna under år 2007. I överlägsen tätposition hittar vi en trio bestående av politikern och advokaten Thomas Bodström, överåklagaren Christer van der Kwast och före detta rikspolischefen Stefan Strömberg. En advokat som uppenbarligen avlagt juristexamen i Nordkorea. En åklagare som möjligen tror på tomtar och troll och i vart fall på en lysmask från Dalarna som han lyckats få dömd för åtta mord utan tillstymmelse till bevis."

Avlade Bodström juristexamen i Nordkorea? Så illa trodde inte ens jag att saken förhöll sig.

Expressen:
Leif GW: Vi rika har det bra

måndag, februari 25, 2008

En genusfixerad mammas politiska korrekthet

Jag råkade surfa in på Alltombarn.se och hittade en artikel om föräldrarnas val av klädesplagg till sina barn.

Alltombarn.se:

"Jag klär min son i rosa, skriver Tove till Alltombarn.se. När jag blev gravid bestämde jag mig tidigit för att inte vara genusfixerad vad gäller klädfärger. Blev det en kille, vilket det blev, skulle han självklart få ha rosa på sig."

Tove om någon torde vara genusfixerad. Hennes inställning fick mig att må illa. Varför måste hon använda sin son som slagträ då hon ska skrävla om sin politiska korrekthet? Varje kvinna borde skydda sina barn från feminismens politiska indoktrinering. En kvinna borde tillsammans med sin man uppfostra parets gemensamma barn till självständiga samhällsmedborgare och inte till inskränkta genusfreaks. En vuxen kvinna torde väl vara kapabel att själv välja såväl klädesplagg som klädfärg till sina barn? Inte ska väl en mogen kvinna bry sig om feministernas genusfanatism?

Alltombarn.se:
"Jag klär min son i rosa"

söndag, februari 24, 2008

Slagfärdiga systrar

Jag besökte Slagfärdiga systrars hemsida och tittade på en videosekvens av kvinnornas pjäs. Anna Källdén ljög från första stund då hon påstod att 46 procent av kvinnorna blev misshandlade av en närstående man. Källdéns siffra härstammade från Eva Lundgrens forskning "Slagen dam", vilken blev underkänd i en granskning genomförd av oberoende forskare på uppdrag av Uppsala universitet. Feministiskt initiativs Maria Carlshamre, Kajsa Claude och Gudrun Schyman medverkade nyligen i SVT:s program Debatt.

Tidigare inlägg i samma tema:
Lundgrens genusvetenskapliga forskning underkänd
Uppsala universitet om Eva Lundgrens genusforskning

onsdag, februari 20, 2008

Icke feministisk jämställdhetspolitik

Jag ska låta göra ett försök att specificera min icke feministiska agenda. Förhoppningsvis ska min politiska målsättning bidra till en ny sund jämställdhetspolitik i Sverige. Jag vill att mina besökare ska komplettera min nytilltänkta jämställdhetspolitik. Hjälp mig att vidareutveckla min plattform genom att posta förslag i form av kommentarsinlägg. Till att börja med så måste vi korrigera ett antal politiska misstag avseende Sveriges lagstiftning. Ta del av nedanstående förslag på reviderad lagstiftning.

1. Avskaffande av bevisbördedirektivet. En arbetstagare måste påvisa otillåten diskriminering. En arbetsgivare ska inte behöva bevisa frånvaro av diskriminering.

2. Avskaffande av kvinnofridskränkning. Upprepad brottslighet ska beivras såsom all annan brottslighet. En brottsrubricering ska annars förekomma, nämligen fridskränkning, en benämning oberoende av kön.

3. Avskaffande av pappamånaden. Föräldrarna ska själva avgöra föräldraledighetens upplägg. Ingen lagstiftning ska tvinga båda föräldrarna att vara hemma en månad vardera.

4. Allmänt åtal ska inte gälla kvinnomisshandel. En kvinna ska i mån av intresse ha all möjlighet att återkalla en anmälan. Statens strävan att skipa rättvisa ska inte vara överställd familjens möjlighet att göra upp i godo utan rättsväsendets inblandning.

5. Abortförbud. En kvinna ska inte få välja att avsluta ett fosters liv på grund av ovilja att genomgå en graviditet. Särskilda medicinska skäl och särskilda sociala skäl ska i undantagsfall tillåta abort.

6. Restriktiv förskrivning av p-piller ska motverka en lösaktig attityd bland samhällsmedborgarna, leda till ökad användning av kondom och främja barnrik familjebildning.

7. Avskaffande av positiv särbehandling. Ingen diskriminering ska få äga rum beroende på kön.

8. Jämställdhetslagen ska genomgå en revision. En arbetsgivare ska exempelvis inte behöva säkerställa en jämställd fördelning av personal utgående från kön.

9. Avskaffande av jämställdhetsavtalet. Ett intetsägande avtal med diskriminerande underton.

10. Omfattande genomgång av kvinnoorganisationernas statsbidrag. Bidrag ska fortsättningsvis bara tillfalla endera kvinnoorganisation med verksamhet inriktad på samhällets utsatta medborgare.

11. Översyn av särbeskattningens påverkan på medborgarnas val av familjebildning. Särbeskatntingen ska inte inverka i en negativ inriktning på medborgarnas förmåga att leva i en fungerande kärnfamilj.

12. Avskaffande av JämO.

13. Översyn av lagstiftning gällande sexualbrott. Utökad bevisbörda i våldtäktsmål. Oskyldiga ska inte riskera att bli dömda.

14. Förbjud homosexuell adoption och inseminering av lesbiska medborgare. En åtgärd som ska åstadkomma ökad heteronormativitet.

15. Religiösa trossamfund ska utan statlig inblandning avgöra huruvida man vill tillåta samkönade äktenskap och kvinnors tillträde till prästerkap.

Gudrun Schyman och Maria Carlshamre i SVT Debatt

Jag noterade att Feministiskt initiativs talesperson Gudrun Schyman och Maria Carlshamre ska medverka i Sveriges Televisions program Debatt. Schyman och Carlshamre ska förmodligen försöka vilseleda medborgarna genom att anspela på påstådd misshandel. Jag avslöjade tidigare Schymans och Carlshamres falska martyrskap, se länk nedan.

Tidigare inlägg i samma tema:
Kvinnofientlig feministpropaganda i Aftonbladet

Gudrun Schyman i genusvetenskapens träsk

Gudrun Schyman åberopade Eva Lundgrens pseudovetenskapliga forskning "Slagen dam" i samband med att hon angrep kärnfamiljen i en artikel på partiets hemsida. Schyman citerade Lundgrens felaktiga forskning då hon försökte vilseleda medborgarna avseende samhällets våldsbrottslighet. Schyman gick nog ned sig i genusvetenskapens träsk i och med hennes senaste artikel. Jag publicerade tidigare ett antal blogginlägg angående Lundgrens oseriösa forskning.

Tidigare inlägg i samma tema:
Lundgrens genusvetenskapliga forskning underkänd
Uppsala universitet om Eva Lundgrens genusforskning

Feministiskt initiativs ekonomi i kras

Feministiskt initiativs Samuel Kvist avslöjade partiets prekära ekonomiska situation. Partiets förtäckta partistöd på 400 000 kr till trots så meddelande Samuel Kvist att "ekonomin är i botten". Partimedlemmarna borde överväga att lämna Fi, ty partiets chans att åstadkomma en politisk förändring torde vara nästintill obefintlig.

Feministiskt initiativs kommunikationshelg

Feministiskt initiativ avhöll härförleden partiets så kallade kommunikationshelg. På YouTube kan man ta del av en videoinspelning från partiets panelsamtal om feminis(t)eringen av bloggsfären. Av någon outgrundlig anledning delade man upp aktuell inspelning i inte mindre än sju inslag på vardera tre till sex minuters speltid. Ska man även lyssna till deltagarna så måste man skruva upp volymen en hel del på grund av feministernas urusla ljudupptagning. Fi:s karriärkvinna Sofia Karlsson modererade panelsamtalet, vilket beskrevs som en av höjdpunkterna under partiets kommunikationshelg. Fi:s förtäcka partistöd avsåg finansiera dylik verksamhet. Varsågod, ta del av statsfinansierad feministisk lågbudgetpropaganda.

YouTube:
Panelsamtal om feministiska bloggar

Dagens Nyheter:
Bloggosfär ny feministisk mark

Tidigare inlägg i samma tema:
Fel att bevilja Feministiskt initiativ etableringsbidrag
Staten och Feministiskt initiativ, sida vid sida, tillsammans hjälps de åt

måndag, februari 18, 2008

Maciej Zaremba om queerteori

Dagens Nyheter publicerade ännu en artikel om universitetsväsendets demokratiproblem.

Dagens Nyheter:

"Vill vi leva i en dokusåpademokrati där ingen står för något av rädsla för att... vara annorlunda? Om inte Lärarhögskolan rymmer det öppna samtalet, var skall det rymmas då?"

En berättigad fråga naturligtvis. Dagens Nyheters Maciej Zaremba beskrev även queerteorin som en teori bland alla andra. En beskrivning som förmodligen förargade en och annan radikalfeminist.

Dagens Nyheter:

"Men för att göra konflikten rättvisa måste vi först säga något om queerteorierna. Liksom andra teorier är de antaganden om verkligheten. Men för en del människor är queer något mycket större: en hel världsbild, en livskänsla, en identitet, ja - nästan en religion."

Inte nästan en religion, utan i allra högsta grad en religion. Åtminstone i många radikalfeministers ögon. Avslutningsvis återgav Zaremba högskolans definition av kränkning.

Dagens Nyheter:

"Definitionen av kränkning", säger hon, "är att den som känner sig kränkt definierar om han är kränkt eller inte. Då kan inte ord stå mot ord."

Vad ska man säga?

Dagens Nyheter:
Tyst i klassen
Först kränkt vinner

Antifeministisk komik

I Sverige torde Bill Mahers show leda till avsked. Inom sinom tid torde en likande show i Sverige leda till åtal. Ett ovidkommande resonemang givetvis, eftersom ingen svensk ståuppare torde våga skämta om feminism ändå. Man måste onekligen söka sig till USA om man vill ta del av antifeministisk komik. Borat visade prov ypperlig antifeministisk komik i samband med att han intervjuade tre företrädare för Veteran Feminists of America. Ta del av ett klipp ur Borats scen via nedanstående länk. Observera feministernas totala avsaknad av självdistans. Och nej, jag vill inte ha några kommentarsinlägg angående härskarteknik i form av förlöjligande.

YouTube:
Bill Maher on Feminism

AOL Video:
Borat - Feminism

Vem slår Eva?

Färdig med Pär Ströms bok "Mansförtryck och kvinnovälde"? I så fall kanske du borde läsa Emma Rydgrens och Björn Ljungbergs bok "Vem slår Eva? Forskande feminister i genusland".

Avantema:

"Året har börjat med debatt om svensk statsfeminism och de omvända orättvisor jakten på millimeterrättvisa mellan könen skapar. Det är Per Ström som fått välförtjänt uppmärksamhet för sin bok från i höstas. Nyligen kunde vi läsa om hur mycket små och individuella skillnader i vår arvsmassa starkt påverkar våra liv. Upptäckten av detta sades vara bland det viktigaste som hänt i forskningsvärlden 2007. Kontrasten är total mot svensk genusforskning. Där handlar allt om människan som ett oskrivet blad, en social konstruktion till vilken alla politiker har fritt tillträde. Det är egentligen helt otroligt hur en sådan intellektuell luftpastej får fortsätta härja fritt på svenska universitet. I boken "Vem slår Eva? Forskande feminister i genusland" klär vi av universitetsfeministerna in på bara kroppen med hjälp av sunt förnuft och en dos humor."

Avantema:
Vem slår Eva? Forskande feminister i genusland

Tidigare inlägg i samma tema:
Pär Ström om mansförtryck och kvinnovälde
Birgitta Kurtén-Lindberg om tokfeminismen

Uppdaterad blogglista

Jag uppdaterade min blogglista i bloggens vänsterspalt. Jag infogade en länk till Pär Ströms blogg, Emmas Afeministiska Hörna och Antifeministiskt initiativ.

Pär Ströms blogg:
http://parstrom.wordpress.com/

Emmas Afeministiska Hörna:
http://frihetsgudinna.blogspot.com/

Antifeministiskt initiativ:
http://www.antifeministen.blogspot.com/

Liza Marklund, återigen en feministisk lögnhals!

Expressen publicerade ännu en krönika signerad Liza Marklund. Marklund kritiserade rättsväsendets hantering av hustrumördare. Marklund avrundade sin krönika via en nära på komisk beskrivning av hustrumord.

Liza Marklund:

"Majoriteten av alla kvinnor mördas därför att deras män inte längre får bestämma över dem. Hon säger åt honom att gå, att hon vill bli fri, och då tar han livet av henne.
Men efteråt upptäcker han att det ändå blev fel, och det är då han blir så vansinnigt ledsen.
För döda kvinnor lyder inte heller."

En mördare upplevde alltså sorg på grund av att hans döda kvinna inte löd. Undra om endera medborgare blev lurad av Marklunds förenklade resonemang. Marklund passade även på att kritisera Mikael Ryings undersökning gällande partnervåld med dödlig utgång. Marklund ljög sin vana trogen om Ryings undersökning.

Liza Marklund:

"Skribenten på TT hade läst en undersökning av kriminologen Mikael Rying som fan läser Bibeln. Varenda siffra var misstolkad, hårddragen eller snedvriden."

Marklund upprepade alltså sin tidigare lögn gällande Ryings forskning. Jag skrev tidigare ett blogginlägg angående Marklunds vansinniga tolkning av Ryings undersökning. Jag avslöjade Marklunds oseriösa försök att visa på generella samband genom att uppmärksamma ett enskilt års extremvärde, vilket avvek från undersökningsintervallets genomsnittliga värde. En omständighet som Marklund undvek att informera Expressens läsare om i anslutning till att hon kommenterade Ryings undersökning. Ta del av min grundliga genomgång av Marklunds lögnaktiga krönika gällande Ryings undersökning via nedanstående länk.

Tidigare inlägg i samma tema:
Liza Marklund, en feministisk lögnhals!

söndag, februari 17, 2008

Pär Ström om feministisk nyhetsrapportering

Pär Ström fick ånyo in en debattartikel i Svenska Dagbladet. Ström visade på massmedias feministiska vinkling av diverse nyhetsinslag.

Pär Ström:

"Den 28/1 sändes ett inslag om självmord i SVT:s Rapport. Det uppgavs att bland kvinnor i åldrarna 15–44 år är ökningen av självmordsförsök störst, att det är tre gånger så många unga kvinnor som unga män som försöker ta sitt liv och att antalet fullbordade självmord ökar bland unga kvinnor. Självmord utmålades alltså som ett kvinnoproblem.

Vad Rapport ”glömde” att nämna är att antalet fullbordade självmord totalt sett är mer än dubbelt så stort för män som för kvinnor.

Det är nästan fem gånger så vanligt att män i åldrarna 45–64 år begår självmord som att unga kvinnor (15–24 år) gör det. Just dessa unga kvinnor har lägst självmordsfrekvens av alla grupper – ändå utgjorde de fokus för hela inslaget."

Jag uppmärksammade ovanstående feministiska lögn i ett inlägg på min blogg, i december 2005, dvs förmodligen innan Ström ens fick upp ögonen för feministernas strävan att vilseleda medborgarna. Läs gärna mitt tidigare inlägg gällande självmord utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Svenska Dagbladet:
”Kvinnor görs till offer”

Tidigare inlägg i samma tema:
Självmord, en jämställdhetsfråga?

Borgström & Bodström Advokatbyrå

Thomas Bodström verkade inte skilja på medborgarnas skattemedel och egna advokatbyråns ekonomi då han beordrade sin politiska pressekreterare att besvara advokatbyråns mail. Bodström agerade nyligen målsägarbiträde i "Beltranrättegången". Man måste fråga sig vilken inverkan Bodströms oförmåga att skilja på egna advokatbyråns och skattebetalarnas ekonomiska medel fick avseende "Beltranrättegången". Bodströms sammanblandning av advokatbyråns ekonomi och medborgarnas ekonomi torde åtminstone inte medföra någon nackdel i en rättsprocess. Fd JämO Claes Borgström startade tidigare Borgström & Bodström Advokatbyrå tillsammans med Thomas Bodström. Borgström medverkade även i Sveriges Televisions program Debatt, vilket avhandlade svensk rättssäkerhet utifrån "Beltranrättegången". Borgströms koppling till Bodström, dvs Borgströms koppling till barnflickans målsägarbiträde, framkom inte i aktuell sändning. Lika lite som Bodströms nära band till Monica Dahlström-Lannes framkom i samband med Beltranrättegången. Vi kan utan vidare avslöja en, om än inte formell, organisation bestående av allehanda feministanstrukna makthavare. Bodströms saga borde givetvis vara all i och med hans missbruk av justitieutskottets personal. Jag kanske ska passa på att tillägga att Mona Sahlin inte upplevde Bodströms dubbelspel som ett problem. Sahlins tidigare fiffel på skattebetalarnas bekostnad kanske låg till grund för hennes toleranta inställning.

Expressen:
"Dubbelmoral och hyckleri"

Feministiskt initiativ in på bara benet

Tiarafeministen försökte urskulda Feministiskt initiativs bidragsfusk i ett kommentarsinlägg via en patetisk bortföklaring, se länk nedan. En feministanstruken kvinna vid namn Emma framförde en nästintill lika otrolig bortförklaring i ett kommentarsinlägg på hennes blogg, Feminister tar plats. Jag kan inte låta bli att delge mina besökare Emmas sanslösa försök att mörklägga Fi:s bidragsmygel.

Emma:

"Nu är det ju såhär att Fi har två ben, det ena heter folkbildning, och det andra heter möjlighet att ställa upp i parlamentariska val. Så vi är inte ett traditionellt parti, men använder ofta beteckningen parti i dagligt tal för att det gör det enklare att kommunicera med omvärlden. Vid olika tidpunkter syns F!’s två ben olika mycket. Under valrörelsen var vi koncentrerade på “ställa upp i val”-benet, och under 2007 var det folkbildningsbenet som var i fokus, med bland annat en mängd studiecirklar."

"ställa upp i val"-benet. Vad sägs om att använda sig av "betala tillbaka alla ohederliga partistöd"-benet istället? Emmas desperata bortförklaring till trots så torde ändå Tiarafeministens sanslösa bortförklaring klinga aningen högre, ty hon förnekade att Fi överhuvudtaget utgjorde ett parti, även i samband med val. Emma och Tiarafeministen borde tillämpa ordspråket "bättre vara tyst och bli betraktad som en idiot än att öppna munnen och bevisa det". Ta gärna även del av mina blogginlägg gällande Fi:s bidragsfusk, se länksamling.

HLS Förlag:
In på bara benet

Tidigare inlägg i samma tema:
Feministikt initiativ inte ett parti, inte ens i allmänna val
Fel att bevilja Feministiskt initiativ etableringsbidrag
Staten och Feministiskt initiativ, sida vid sida, tillsammans hjälps de åt

lördag, februari 16, 2008

Carola Häggkvists "Beltraneffekt"

Carola Häggkvist kammade noll i kvällens schlagertävling, en "Beltraneffekt" måntro?

Svenska Dagbladet:
Rongedal och Sanna Nielsen vidare

Tidigare inlägg i samma tema:
Carola Häggkvists "självmedömkan" med Maria Lundqvists barnflicka

Visual attention test

Apropå vittnesmål i domstol och människors uppmärksamhet. Ta gärna del av nedanstående ganska underhållande test. Observera att man måste följa instruktionerna om testet ska fylla sin funktion.

frucomerci.com:

"The experiment is very interesting and for sure the results are going to surprise you. If you want to verify your capacity of attention watch the following video. You are going to see two teams of guys (one with white t-shirt and another one with black) passing a ball of basketball and moving around. Is very important for you to put attention and count the times that the white team members pass the ball between them. Be careful! Only passes between the white team. The experiment will be only valid if you watch the movie one time."

frucomerci.com:
visual attention test

Veronica Svärds hyckleri

Feministiskt initiativs styrelseledamot Veronica Svärd censurerade mitt kommentarsinlägg gällande "Beltranrättegången". Inte nog med att Svärd hindrade mig från att framföra mitt budskap, hon publicerade även ett inlägg, vilket visade på feministens renodlade hyckleri.

Veronica Svärd:

"Bloggar är en ny form av offentlig dialog där i princip ingen censur råder."

Svärds princip gällde tydligen inte mig. Jag avsåg kommentera Svärds blogginlägg om Tito Beltran via nedanstående kommentarsinlägg, vilket hon alltså valde att censurera.

Kommentarsinlägg till Veronica Svärds postning "Tito Beltran är en sån där våldtäktsman":

"Vem hyllade Ystads tingsrätts rättsövergrepp på Tito Beltran om inte Feministiskt initiativs Veronica Svärd? Jag hittade Svärds blogg bland länkarna till SvD:s artikel. Föga förvånande så hyllade Svärd även Monica Dahlström-Lannes. Jag granskade tidigare Dahlström-Lannes bakgrund. Läs om “Beltranrättegången” och Dahlström-Lannes på min blogg, Artikel 19.

Artikel 19, Monica Dahlström-Lannes föregivande av allmän ställning:
http://artikel19.blogspot.com/2008/01/monica-dahlstrm-lannes-fregivande-av.html

Artikel 19, Leif GW Persson om Monica Dahlström-Lannes:
http://artikel19.blogspot.com/2008/01/leif-gw-persson-om-monica-dahlstrm.html

Artikel 19, Monica Dahlström-Lannes övergrepp i rättssak:
http://artikel19.blogspot.com/2008/01/monica-dahlstrm-lannes-vergrepp-i.html"

Även Feministiskt initiativs fd talesperson Sofia Karlsson censurerade kommentarsinlägg, se länk nedan.

Tidigare inlägg i samma tema:
Fi:s Sofia Karlsson censurerade kommentarsinlägg

onsdag, februari 13, 2008

Pelle Svenssons debattartikel i Expressen

Advokat Pelle Svensson berörde ett flertal av mina tidigare påpekanden gällande "Beltranrättegången".

Pelle Svensson:

"Allvarligt är också Thomas Bodströms och Dahlström-Lannes dubbla roller inför rätten. De är ordförande respektive vice ordförande i Ecpat, en organisation som bekämpar sexbrott."

Expressen:
Häxprocessen fortsätter

Tidigare inlägg i samma tema:
Ystads tingsrätts rättsövergrepp på Tito Beltran

tisdag, februari 12, 2008

Carola Häggkvists "självmedömkan" med Maria Lundqvists barnflicka

Ystads tingsrätt ansåg Carola Häggkvist trovärdig och åberopade hennes vittnesmål som främsta bevis gällande Tito Beltrans påstådda skuld. Personligen ansåg jag Häggkvists vittnesmål vara tämligen intetsägande. Min tilltro till Häggkvist fick sig även en törn då jag tog del av hennes predikan hos Livets Ord 1990. Häggkvists hysteriska skrik imponerade inte på mig i alla fall. Hon kanske gjorde ett lugnare intryck i domstol iofs.

YouTube:
Carola freakar ut totalt på Livets Ord mässa

Tidigare inlägg i samma tema:
Ystads tingsrätts rättsövergrepp på Tito Beltran

Ystads tingsrätts rättsövergrepp på Tito Beltran

Tito Beltran blev föga förvånande dömd med anledning av Monica Dahlström-Lannes polisanmälan. Beltran visade prov på sinnesnärvaro och verklighetsförankring då han i Expressen kommenterade tingsrättens dom med nedanstående ord.

Expressen:

De hade redan bestämt sig från början, säger Tito Beltran direkt till Expressen.se.

Ystad tingsrätt tog ingen hänsyn till Dahlström-Lannes kriminella agerande i samband med att hon kontaktade Robert Wells. Tingsrätten tog inte ens hänsyn till åklagarens tjänstefel med anledning av Dahlström-Lannes inblandning i polisens förundersökning. Beltran blev givetvis dömd utan minsta bevis. Barnflickans ord, tillsammans med Maria Lundqvists och Carola Häggkvists intetsägande vittnesmål utgjorde ärendets enda egentliga bevisning. Huruvida Beltran verkligen gjorde sig skyldig till våldtäkt torde inte gå att utröna. Beltran ska givetvis inte bevisa sin oskuld och således begick tingsrätten ett rättsövergrepp på Tito Beltran. Ett rättsövergrepp som ett flertal medborgare med största säkerhet tvingas utstå årligen. Domslutets långsiktiga konsekvens torde bestå i en minskad tilltro till Sveriges rättsväsende och en devalvering av kvinnans människovärde i allmänhetens ögon. Läs även mina tidigare inlägg i samma tema, se länk nedan.

Expressen:
Tito Beltran dömd till två års fängelse

Aftonbladet:
”Det värsta jag varit med om”

Svenska Dagbladet:
Två års fängelse för Tito Beltran

Dagens Nyheter:
Beltran dömd för våldtäkt

Tidigare inlägg i samma tema:
Thomas Bodström ljög om Monica Dahlström-Lannes

söndag, februari 10, 2008

Lögn, förbannad lögn och statistik

Svenska Dagbladet publicerade en artikelserie, vilken avslöjade feministernas lögnaktiga inställning till svensk sjukvård. Ska man även avslöja feministernas lögnaktiga perspektiv på andra politikområden?

Svenska Dagbladet:

"Analyser som bland annat svenska Läkemedelsverket gjort ger inga belägg för att kvinnor skulle vara uteslutna eller underrepresenterade i olika testningar av hjärtläke- medel, inte ens i de äldre studierna som startade på 1970- och 1980- talen. Inte heller på andra sjukdomsområden kan några påtagliga skillnader upptäckas."

I Feministiskt initiativs "Plattform för Feministiskt initiativ" stod följande mening att läsa på partiets hemsida.

Feministiskt initiativ:

"Kvinnor missgynnas i medicinsk forskning och i sjukvården."

Feministiskt initiativ ljög i sedvanlig ordning och försökte vilseleda landets medborgare. En cynisk och förslagen strategi från feministernas sida. Ta del av Svenska Dagbladets avslöjande artikelserie om könsskillnadernas obetydliga existens inom svensk sjukvård.

Svenska Dagbladet:
Testas läkemedel bara på män?
Dör fler kvinnor än män i hjärtinfarkt?
Teresa Feldmans bröstsmärtor togs på allvar av sjukvårdarna
Får kvinnor sämre hjärtvård än män?

onsdag, februari 06, 2008

Antifeministiskt Alternativ

Jag vill rekommendera mina besökare att ta del av Antifeministiskt Alternativs länksamling.

Antifeministiskt Alternativ:
http://antifeministiskt-alternativ.blogspot.com/

Människorätt för ofödda (MRO) på YouTube

Jag noterade att Människorätt för ofödda (MRO) visade två videoinslag från YouTube på organisationens hemsida. Jag hittade filmsekvenserna i sidans högerspalt då jag klickade på rullningslisten.

Känsliga besökare må uppleva MRO:s bildmaterial stötande!
Människorätt för ofödda (MRO):
http://www.abortnej.se/

Suzanne Ostens queerpropaganda i SvD

Svenska Dagbladet publicerade idag en artikel om Suzanne Osten. SvD marknadsförde Ostens teaterproduktion, vilken kretsade kring bögsex, vad annars? Osten hyllade queer och beklagade ungdomars naturliga attityd till sex. Apropå Osten. Osten tjänstgjorde på Dramatiska Institutet i samma veva som en elev tvingade oskyldiga barn att lyssna till en porrsaga innehållande homosex. Ta del av Dramatiska Institutets porrsaga och fundera på om sexåriga barn verkligen ska behöva lyssna på DI:s homosex?

Dramatiska Institutet:

"Och snart kände hon hur Åsa tryckte sig emot Lisa mun, hon kände Åsas snippa mot sina läppar, mot sin tunga, den låg emot näsan och rörde sig fram och tillbaka, samtidigt som Åsa blev varm och började flåsa högt."

Observera att DI:s student valde att benämna kvinnans könsorgan snippa. Tala om politisk indoktrinering. Man vill inte riskera att lära sexåringarna andra ord på kvinnans könsorgan än feministernas godkända benämning. Avslutningsvis vill jag även passa på att nämna att även Suzanne Osten samarbetade med radikalfeministerna i Feministiskt initiativ. Osten deltog nämligen i Feministiskt initiativs seminarium om framtidens äldreomsorg på ABF-huset i Stockholm 7 april 2006.

Svenska Dagbladet:
Vill bara vara queer

Dagens Nyheter:
Utdrag ur studentens "saga" för sexåriga barn på Stensöskolan i Nacka

Tidigare inlägg i samma tema:
UR:s feministpropaganda
Feministiskt initiativs Kristina Hultman i SvD

tisdag, februari 05, 2008

UR:s feministpropaganda

Jag informerade tidigare om SR:s feministpropaganda i P3. P3 Dokumentär sände ohejdad feministpropaganda på bästa sändningstid i flera veckors tid. Nu ska tydligen även Sveriges Television bedriva en omfattande indoktrineringskampanj i feminism. UR ska nämligen sända en programserie vid namn Genusmaskineriet. UR:s beskrivning av aktuell programserie utgjorde en skrämmande läsning.

UR:

"Praktiskt jämställdhetsarbete är knutet till teoretisk kunskap om genus. För att kunna bedriva jämställdhetsarbete ur ett genuspedagogiskt perspektiv är en viss förtrogenhet med dessa teorier nödvändig. Att kön konstrueras socialt, i hemmet, skolan och i samhället, är en viktig teori för att förstå problematiken kring jämställdhet."

I sex program ska medborgarna matas med feministpropaganda. Avsnittens beskrivning gav mig all anledning att varna medborgarna med anledning av statstelevisionens stundande feministpropaganda.

UR:

"1. Hur könsidentiteten formas
2. Analyserar genusbilden i media
3. Den segregerade arbetsmarknaden
4. Om våld och begränsningen av livsutrymmet
5. Genusarbete i förskolan med exempel från Kajsa Wahlströms jämställdhetsprojekt i Gävle
6. Skildrar genusfrågorna med fokus på högstadium och gymnasium"

Genuspedagog Kajsa Wahlström, som ska medverka i program fem, tvingade tidigare förskolebarn att genomgå feministisk indoktrinering. Jag gjorde ett besök på genuspedagogens hemsida och blev alldeles förfärad. Inte nog med att Feministiskt initiativ erhöll förtäckta partibidrag av en skum jämställdhetsdelegation, även Wahlström blev belönad av en märklig delegation, nämligen av Delegationen för jämställdhet i förskolan. Ännu en delegation alltså. Inte ens våra barn ska få undkomma feminismens likriktning, ve och fasa! På regeringens hemsida stod nedanstående otäcka beskrivning att läsa.

Delegationen för jämställdhet i förskolan:

"En utgångspunkt för delegationens uppdrag var att det livslånga lärandet måste ses med ett genusperspektiv i förskolans arbete, så att förlegade könsroller och könsmönster på sikt kan brytas. Till grund för detta arbete har delegationen lagt den skrivning som finns i förskolans läroplan (Lpfö 98)."

Apropå feministpropaganda. Idag publicerade SvD artikel två i tidningens artikelserie om abnorm sexuell läggning. Jag vill härmed utfärda en varning till landets alla medborgare med anledning av ovanstående feministpropaganda.

Regeringskansliet:
Jämställdhet i förskolan - om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete

Svenska Dagbladet:
Livet vände på en fest

Tidigare inlägg i samma tema:
P3 Dokumentärs feministpropaganda

måndag, februari 04, 2008

Feministiskt initiativs Kristina Hultman i SvD

Svenska Dagbladet publicerade idag en artikel om Feministiskt initiativs Kristina Hultman. SvD glömde att påtala Hultmans politiska engagemang i vänstersekten Fi. Kristina Hultman deltog tillsammans med Feministiskt initiativs fd talesperson Devrim Mavi, Fi:s fd styrelseledamot Maria Jansson och Maria-Pia Boëthius i Teater Lacrimosas verksamhet. Teater Lacrimosas kontaktperson Johanna Palmström bidrog i egenskap av ledamot i Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt till att bevilja Fi ohederliga partibidrag. Apropå Fi:s förtäckta partistöd, ta del av min länksamling nedan. Hultman försökte inte framhäva Fi i SvD:s artikel, utan tvärtom syftade hon till att sprida feministisk propaganda i smyg. Hultman försökte förvrida medborgarnas inställning till sex och samlevnad genom att berätta om sina problem i SvD.

Kristina Hultman:

"Jag unnar varenda kvinna att prova att ha sex med en kvinna. Och då menar jag inte i något spekulativt syfte. Jag är övertygad om att väldigt många kvinnor skulle se på världen annorlunda efter den erfarenheten. Många av oss går aldrig tillbaka."

Hultmans onormala inställning till sex fick sin förklaring i och med Hultmans traumatiska bakgrund, se nedan.

Kristina Hultman:

"Tack vare en nära vän hittade hon till en manlig terapeut och började i kristerapi. Efter ett tag kunde de börja nysta upp knutar i det förgångna. Terapeuten identifierade snabbt en gruppvåldtäkt på en strand i Portugal..."

Hultman borde nog fortsätta att gå i terapi, ty hennes ursprungliga terapeut verkade inte bemästra hennes trauma. Snälla Fi:or, hjälp Hultman söka professionell hjälp!

Feministiskt initiativ, Kristina Hultman, m.fl:
http://www.feministisktinitiativ.se/img/news/1159306790.jpg

Svenska Dagbladet:
Kristina bytte man mot kvinna

Tidigare inlägg i samma tema:
Feministiskt initiativ blev beviljade nya bidrag 2008
Staten och Feministiskt initiativ, sida vid sida, tillsammans hjälps de åt
Fel att bevilja Feministiskt initiativ etableringsbidrag
Pär Ström om Feministiskt initiativs bidragsfusk
Feministiskt initiativs bidragsfusk
Expressen om Feministiskt initiativs bidragsfusk
Partistöd till Feministiskt initiativ
Schyman och Karlsson om Fi:s bidragsfusk
Feministiskt initiativs medlemsantal 1784 personer
Maria Abrahamsson om Fi:s partistöd
Feministiskt initiativ, ett sista farväl?