lördag, februari 28, 2009

Trumpeten utrotningshotad?

I jämställdhetshysterins Sverige lyckas inte ens trumpeten undfly genusfreaksens jämställdhetshets. Vetenskapsrådet anslog nämligen en halv miljon kronor till ett forskningsprojekt med syfte undersöka trumpeten som genussymbol. Tanja Bergkvist rapporterade i Svenska Dagbladet om Vetenskapsrådets genusfrispel.

Tanja Bergkvist i Svenska Dagbladet:

"Rådet har beviljat över en halv miljon kronor för ett treårigt projekt inom musikvetenskap med titeln ”Trumpeten som genussymbol” (dnr 2008-528), där man bland annat ska ”problematisera begreppen manligt och kvinnligt och undersöka närmare de föreställningar som är verksamma och skapar trumpeten som markör för manlighet.”"

Problematisera torde man inte behöva göra i alla fall, ty problem till följd av genustrams torde medborgarna vara överösta med sedan åratal tillbaka i tiden. "Trumpeten som genussymbol" och "trumpeten som markör för manlighet". Och jag som i min naiva enfald trodde att genusstolleriet inte gick att ta till en högre nivå i jämställdhetshysterins Sverige. Ack vad jag bedrog mig.

Feministernas trumpetoffensiv fick mig att tänka på Björn Rosenströms gamla slagdänga "Pojkarna som busar". Om man ska utgå från Rosenströms text så torde yxan som arbetsredskap och patriarkal symbol föranleda ett frontalangrepp från femisniternas sida i sinom tid. Jag vill redan idag föreslå en lösning på yxans icke könsneutrala roll i samhället. En kreativ lösning torde nämligen bestå i att förbjuda all tillverkning av yxa med egg och på så vis hindra en yxa från att penetrera kvinnans könsorgan i form av en vedkubb. Ge en pseudoforskare till genusvetare skattemedel motsvarande en halv miljon i forskarbidrag och yxan torde bli väl kartlagd som "markör för manlighet".

Jag vet ärligt talat inte om jag ska skratta eller gråta åt genuseländet. I talibanernas Afghanistan slog man in Koranens budskap i unga pojkars huvuden med våld, i Nordkorea hjärntvättas en avmagrad befolkning med Kim Il Sungs Juche-lära och i Sverige tvingas vi utstå regimens jämställdhetspolitik. Varför måste Sveriges medborgare uthärda en genuspropaganda värre än döden? Jag vet inte.

Förresten, undra vilken reaktion Tiina Rosenberg uppvisade i samband med att hon lyssnade till Rosenströms låt "Pojkarna som busar". Fuck you, fuck you, fuck you?

YouTube:
Pojkarna som busar

Svenska Dagbladet:
Vetenskap eller galenskap?