onsdag, september 26, 2012

Gudrun Schyman i Sveriges Televisions TV-program Min sanning

Gudrun Schyman intervjuades nyligen i Sveriges Televisions program Min sanning. Intervjun avhandlade Schymans medlemskap i Marxist-leninistiska kampförbundet (MLK), ordförandeskap i Vänsterpartiet, skattebrott, alkoholmissbruk och mot slutet av intervjun även feminismen och Feministiskt initiativ.

Schyman gjorde anspråk på en Oscarsstatyett i samband med att hon med tårade ögon berättade om sitt och sin fars alkoholmissbruk. Schyman torkade tårarna med en servett samtidigt som hon snyftandes berättade om hur hon svek sina barn i och med sitt alkoholmissbruk. Jag hade dock inga problem med att hålla tillbaka tårarna eftersom jag hade alla barn som Schyman och feministerna har skadat för livet i åtanke under intervjun.
Schyman berättade även att hon lurade staten på tiotusentals kronor i skatt genom att göra olagliga skatteavdrag.

Intervjuns sista minuter handlade enbart om feminismen och Feministiskt initiativ. Schyman visade prov på bristande självinsikt i samband med att hon försvarade sitt ökända talibantal i vilket hon påstod att "samma normer, samma strukturer och samma mönster" finns i Afghanistan som i Sverige. Schyman liknade även feministhat vid kvinnohat i ett mycket fult försök att stämpla alla feministkritiker som kvinnohatare. Programledaren Ceclila Bodström svalde Schymans lögn med hull och hår.

Sveriges Television:
Min sanning: Gudrun Schyman

torsdag, september 20, 2012

Claes Borgström tillämpade härskarteknik mot Leif GW Persson

Statsfeministen Claes Borgström har gjort ett nedslag i samhällsdebatten igen. Claes Borgström anklagade Leif GW Persson för att ha varit onykter i samband med att Leif GW Persson debatterade fallet Thomas Quick med Göran Lambertz. Borgström tillämpade patriarkal feministisk härskarteknik istället för att argumentera i sak, se nedan.

Claes Borgström:

"- Jag har inte hånat någon, men GW har ju ett uppträdande ibland som gör att man kan få för sig att han inte är helt nykter, säger Claes Borgström."

"- Det var en helt förutsättningslös, helt icke-hånfull fråga. Jag har aldrig hånat någon människa. Det ligger i mitt yrke att inte göra det."

En helt förutsättningslös, helt icke-hånfull fråga? Ta dig i häcken, Borgström! Borgström inte bara hånade Leif GW Persson, utan Borgström förolämpade även landets alla alkoholmissbrukare genom att nedvärdera Leif GW Persson med ovanstående ord. Borgström förolämpade även Expressens läsare genom att hävda att han inte avsåg att håna Leif GW Persson. Vad tror Borgström om oss egentligen? Av hans patetiska bortförklaring att döma så torde Borgström betrakta oss alla som idioter. Självklart avsåg Borgström att håna Leif GW Persson. Vad skulle Borgström annars ha haft för avsikt med att påtala GW Perssons alkoholkonsumtion om inte att nedvärdera GW Perssons person? Vad har GW Perssons alkoholkonsumtion med GW Perssons argument i sakfrågan att göra? Varför bemötte inte Borgström GW Perssons argument i fallet Quick istället för att likt en skvallerkärring diskutera GW Perssons alkoholintag med Lambertz? Borgström är en feministisk hycklare av värsta sorten!

Expressen:
"Kan få för sig att GW inte är nykter"

Tidigare inlägg i samma tema:
Genusskurken Claes Borgström på väg att avslöjas?
Birgitta Ohlssons härskarteknik
Ulf Brunnberg utsatt för feministisk härskarteknik
Feministisk härskarteknik: Förlöjligande

lördag, september 08, 2012

Ojämställd lönenivå förklaras utifrån ålder och erfarenhet

Feministerna har i åratal hävdat att löneskillnaderna män och kvinnor emellan i samhället är ett resultat av strukturell lönediskriminering av kvinnor. En diskriminering som i förlängningen påstås påvisa en så kallad könsmaktsordning. Feministernas påstående om lönediskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden torde vara en av feministernas mest väletablerade lögner.

I en artikel i Sydsvenskan ges läsarna en förklaring till dagens ojämställda lönenivå avseende manliga och kvinnliga professorer, se nedan.

Sydsvenskan:

"De senaste åren har det gjorts satsningar för att minska gapet mellan mäns och kvinnors löner, men det är fortfarande skillnader.
– Ibland är förklaringen att de flesta männen är äldre och kvinnorna är yngre, löneskillnaderna har alltså mer med erfarenhet och ålder än med kön att göra, säger Per-Evert Persson.

Hypotesen är att det kommer att jämna ut sig efter hand. Allt fler manliga professorer som går i pension ersätts av kvinnor. För tio år sedan var andelen kvinnliga professorer vid Lunds universitet 11 procent. Nu är de dubbelt så många, 22 procent."


Märk väl att löneskillnaderna förklaras utifrån ålder och erfarenhet, inte utifrån kön!

Vän av ordning måste fråga sig om Lunds universitets fördubbling av kvinnliga professorer återspeglade urvalet eller om ovanstående förändring utgjorde ett resultat av mansdiskriminering vid tilldelning av professurer gångna tio åren?

Sydsvenskan:
Här tjänar professorn mest

fredag, september 07, 2012

Andelen pojkar med dålig läsförmåga är dubbelt så stor som andelen flickor

Sydsvenskan rapporterade om alarmerande låg läskunnighet i EU.
Jag vill i egenskap av genusforskare anlägga ett genusperspektiv på EU-medborgarnas läskunnighet.

Sydsvenskan:

"Var femte europé läser så dåligt att de inte klarar sig i det moderna samhället. Nu föreslår en expertgrupp fler förskolor och läsprogram för hela familjer för att vända på den nedåtgående trenden."

"Andelen pojkar med dålig läsförmåga än dubbelt så stor som andelen flickor, till stor del för att de generellt inte läser alls lika mycket för nöjes skull."

Varför förklaras pojkarnas låga läskunnighet med otillräcklig läsvana och inte med ett matriarkat vars strukturella överordning av flickor förtryckte pojkarna så till den milda grad att pojkarna inte utvecklade en lika god läsförmåga som flickorna i studien?
Nej, ty om pojkar drabbas värst så förklaras aktuell situation med en så logisk förklaringsmodell som ojämlik läsvana pojkar och flickor emellan.

Vad gjorde pojkarna under tiden flickorna läste böcker? Måhända spenderade en del av pojkarna tiden med att sparka boll och på så vis grundlägga ett högre idrottsbetyg än flickorna. Vem vet? Inte du, inte jag och definitivt inte feministerna.

Skolverket:

"Samtidigt visar studien att både pojkar och flickor ser positivt på ämnet idrott och hälsa. Det är dock fler pojkar som är positiva och pojkarna anser också i högre grad att de får visa vad de kan på lektionerna. Idrott och hälsa är också det enda ämnet i grundskolan där pojkar har bättre betyg än flickor."

Måste pojkar och flickor tycka lika mycket om att läsa? Måste pojkar och flickor vara lika duktiga i ämnet idrott och hälsa? Måste pojkar och flickor vara jämställda överhuvudtaget?
Tänk om pojkar och flickor inte vill låta sig begränsas av vuxenvärldens inskränkta jämställdhetssträvan? Vad ska vi göra då? Ska vi tvinga pojkarna att läsa böcker i alla fall trots att pojkarna kanske mest av allt vill vara ute och sparka boll? Ska vi samtidigt tvinga flickorna att spela ishockey istället för att låta deras fantasi få spela fritt i litteraturens värld?

Krossa feminismen! Leve könsidentiteten!

Sydsvenskan:
Läskunnigheten alarmerande låg

onsdag, september 05, 2012

Kvotering ÄR diskriminering

Kvotering är diskriminering.

Smålandsposten:

"Kvotering är inte heller vägen till jämställdhet. Jämställdhet mellan könen är att män och kvinnor har lika rättigheter och skyldigheter. Det är inte samma sak som lika utfall. Den som hävdar att jämställdhet är 50 procent män och 50 procent kvinnor (eller 60-40) i alla situationer har en förvriden jämställdhetssyn. Lika utfall kräver nämligen att man kör över mäns och kvinnors fria vilja genom diskriminerande verktyg som kvotering."

Kvotering är, har alltid varit och kommer alltid att vara diskriminering. Punkt.

Smålandsposten:
Kvotering är diskriminering

måndag, september 03, 2012

Om Lena hette Lars hade hon kunnat tänka?

Aftonbladets Lena Melin hävdade i en kolumn i Aftonbladet att Mona Sahlin förlorade toppjobbet som generalsekreterare i Socialistinternationalen på grund av Sahlins könstillhörighet.

Lena Melin:

"Mona Sahlin gick miste om topp­jobbet som generalsekreterare i Socialistinternationalen.
I stället omvaldes en man som redan suttit i 23 år.
Ännu ett exempel på att kvinnor särbehandlas i politiken."

I stycket efter hävdade dock Melin att Sahlin inte hade haft en chans ens i egenskap av man.

Lena Melin:

"Alltså hade hon inte haft en ärlig chans ens om hon vore man."

Sahlin förlorade alltså omröstningen på grund av kön, men ändå inte? Hur ska man egentligen tolka Melins förvirrade argumentation?

Melins kolumn fortsatte i samma dråpliga stil, se nedan.

Lena Melin:

"Att utslaget inte varit lika givet om Sahlin hetat Morgan i förnamn kan man vara säker på."

Sahlin förlorade alltså på grund av att hon är kvinna, men hade å andra sidan förlorat även om hon så hade varit man, men förlorade ändock slutligen på grund av att hon är kvinna och ingenting annat. Feministernas argumentation tycks mig allt mer förvirrad.

Apropå Lena Melin. Melin försvarade Aftonbladets "avslöjande" om att Sven-Otto Littorin hade köpt sex av en prostituerad kvinna vid namn Anna. Några bevis gällande Littorins sexköp förevisades aldrig Aftonbladets läsare, trots att Melin om och om igen bedyrade att tidningen minsann hade bevis gällande Littorins skuld. Upp till bevis, Aftonbladet!

Trodde du att Sahlin förlorade ordförandeskapet i Socialdemokraterna på grund av hon är kvinna? Socialdemokraterna gjorde med Mona Sahlin som ledare partiets sämsta val på 96 år! Frågan torde snarare vara om Sahlin fick jobbet som ordförande i Socialdemokraterna på grund av att hon är kvinna, inte om hon fick sparken därav.

Aftonbladet:
Om Mona hette Morgan hade hon kunnat vinna

Wikipedia:
Socialdemokraterna, Riksdagsval 1911-2010 

Tidigare inlägg i samma tema:
Lena Melin, Jan Helin och Aftonhoran-affären (Littorin-affären)