torsdag, oktober 11, 2012

Camilla Henemark och kvinnlig härskarteknik

Artisten Camilla Henemark gav kvinnlig härskarteknik ett ansikte i en intervju i Dagens Nyheter.

Dagens Nyheter:

"Sammanfattningsvis, med Camilla Henemarks egna ord ur sina memoarer:
"Det är en häftig maktkänsla, när jag tar mig in i det där hörnet av grotthjärnan och ser hur vissa män ballar ur fullständigt. Då kan jag få dem att göra nästan vad som helst."

Varpå hon deklarerar, med grandiost självförtroende, att en namngiven man nästan förlorade förståndet när han träffade henne.

– Det kittlar naturligtvis att känna den kontrollen, medger hon under intervjun på Tranan.

Teorin om att mansjakten i grunden skulle kunna vara uttryck för ett bekräftelsebehov, bottnat i bristen på uppmärksamhet från fadern, avvisar hon dock:

– Snarare handlar det om rastlöshet och nyfikenhet, och om att söka utmaningar."


Märk väl att Henemark på intet vis torde vara ensam om att tillämpa ovanstående härskarteknik. Jag vet av egen erfarenhet att många svenska män nästintill dagligen utsätts för dylik behandling av en till respektive man närstående kvinna.

Dagens Nyheter:
Camilla Henemark: Jag var smått förälskad