söndag, april 27, 2008

Expressens Linna Johansson och Eva Lundgrens ovetenskapliga forskning Slagen dam

Expressens Linna Johansson försökte sig på att försvara Eva Lundgrens pseudovetenskapliga forskning Slagen dam i en krönika i Expressen härförleden. Johansson inledde sin taffliga krönika med nedanstående urbota dumma resonemang.

Linna Johansson:

"Var finns forskningen som visar på att blottning inte har samband med grövre brottslighet? Ingenstans.
Ändå är det vad föräldrar lär ut till sina barn i det här landet."

Nej, någon sådan forskning torde inte stå att finna. Att försöka påvisa ett fenomens obefintliga existens torde utgöra i allra högsta grad ovetenskaplig forskning. Modern forskning torde syfta till att visa på samband av olika slag, inte bevisa olika fenomens icke existens in absurdum. Att Johanssons vetenskapliga utbildning allena torde bestå av oseriös genusvetenskap torde dock vara enklare att påvisa. Vidare påstod Johansson att föräldrarna lärde sina barn att blottning inte hängde samman med grövre brottlighet. I vilken familj torde en sådan barnuppfostran förekomma? Ingenstans förmodligen. Även om en sådan uppfostran förekom så torde Johanssons argumentation utgöra en grov generalisering.

Med ovanstående oförnuftiga anförande bakom sig försökte Johansson sedan rättfärdiga Lundgrens oseriösa genusforskning. Johansson återgav Lundgrens ologiska slutsats.

Linna Johansson:

"I ”Slagen Dam”, ett regeringsuppdrag till Brottsoffermyndigheten som gjordes gällande att knappt hälften, 46 procent, av alla kvinnor fyllda femton erfarit våld och drygt hälften, 56 procent, erfarit sexuella trakasserier.
Det var siffror för obehagliga att ta till sig – på något annat sätt går det inte att tolka de besinningslösa, missriktade attacker som undersökningen utlöste."


Johansson glömde dock att nämna att en oberoende granskning på uppdrag av Uppsala universitet klassificerade Lundgrens forskning som ovetenskaplig. Vidare hävdade Uppsala universitets rektor Bo Sundqvist att Lundgrens forskning utgjorde en allvarlig avvikelse från god vetenskaplig sed, dvs Lundgrens forskning balanserade på gränsen till forskningsfusk. Johansson borde givetvis uppmärksamma läsarna på nämnda faktum och inte bara babbla om "missriktade attacker". En vetenskaplig genomgång med påföljande vetenskapliga underkännande av en forskningsavhandling torde inte vara att betrakta som en missriktad attack. Lundgren bedrev inte seriös forskning utan hon bedrev politisk opinionsbildning, illa dold i vetenskaplig förklädnad.

Avslutningsvis försökte Johansson knyta ihop säcken genom att dra en parallell mellan samhällets ovilja att acceptera ovetenskaplig genusforskning och flickan Englas tragiska öde. Flickan Engla blev mördad av en synnerligen störd person, en onormal individ, ej att förväxla med svenska män i största allmänhet. Jag vore tacksam om Sveriges feministmaffia undvek att sprida feministisk propaganda i en mördad flickas namn. Snälla, sluta utnyttja flickan Engla och hennes anhöriga. Använd andra svepskäl till att sprida feministisk smörja i fortsättningen.

Ta även del av mitt blogginlägg gällande Lundgrens pseudovetenskapliga forskningsavhandling Slagen dam via nedanstående länk. Jag citerade Uppsala universitets granskning, vilken dessvärre inte längre finns att tillgå på granskningens tidigare domänadress. Annars utgjorde Uppsala universitets granskning en läsvärd dissekering av Lundgrens ovetenskapliga forskning.

Expressen:
Linna Johansson: "Slagen dam" hade rätt om våldet

Tidigare inlägg i samma tema:
Lundgrens genusvetenskapliga forskning underkänd

Bloggar:
, , , ,

fredag, april 25, 2008

Thomas Bodström otrogen?

Någon startade tydligen en skvallertråd om Thomas Bodström på Flashback Forum. I skrivande stund återfinns bara lösryckta påståenden om Bodström i tråden. Jag vill ändå passa på att tipsa om Flashbacks tråd, i vilken initierade medborgare alltså kan dela med sig av information gällande Bodström. Nedan ges exempel på några av trådens alla lösryckta påståenden.

Flashback Forum:

"Innan han blev justitieminister var han advokat och målsägandebiträde åt anhöriga vid mordbrandrättegången. Enligt en källa sågs han festa till rejält vissa kvällar under förhandlingsdagarna, svinade och raggade på småflickor på krogen i Göteborg."

"Vad som dock är sant enligt gamla skolkamrater är att Tomas B var en mobbare av rang som mer än gärna gick på de som var svaga."

"Har nu fått det bekräftat från ytterligare ett annat håll. Mitt första inlägg grundades på info från de som jobbar med säk kring honom. Nu har jag hört via folk i hans bekantskapskrets - juristfolk - att det är allmänt känt att TB pippar runt. Detta verkar såpass allmänt känt att troligen så vet media redan om det, men varför outa en gullgosse?"

"För något år sedan hade våran lille grabb ett förhållande med fröken Marklund. Dock är det över nu. Källan till skvallret är jag själv som har kört pojken i fråga i min bil. För ett år sedan hade jag en annan bil och körde honom på kvällarna till träffar med Marklund i den BMW med regnr UKB018 som jag då använde, sedan fick man med en kollega sitta och vänta i en timme eller en och halv. Några här tycker kanske att det är idiotiskt att skriva ut bilens regnr men jag är så jävla trött på hyckleriet i vårt samhälle."

Illasinnad ryktesspridning? Skicka ett mail till mig om du vill dela med dig av trovärdig information med anknytning till ovanstående händelseförlopp.

Flashback Forum:
Thomas Bodström otrogen?

onsdag, april 23, 2008

Jämställdhetshysterins pris: 400 miljoner kronor per år

Aftonbladet avslöjade jämställdhetshysterins pris i en artikel om regeringens jämställdhetspolitik. Jag måste erkänna att jag blev aningen skärrad av Aftonbladets siffra. Sveriges regering budgeterade inte mindre än 400 miljoner kronor per år till olika vansinnesprojekt i jämställdhetens namn. Inte nog med att medborgarna måste uthärda regimens jämställdhetsfanatism, man måste därtill bekosta eländet med skattemedel motsvarande en hel förmögenhet. Regeringens vettlösa jämställdhetspolitik förslösade ett belopp motsvarande en fjärdedel av kostnaden för att omintetgöra sjukvårdsköerna i landet. Tack och lov förskingrade regeringen "bara" 148 miljoner kronor av 2007 års ekonomiska bistånd. Socialdemokraternas jämställdhetspolitiska talesman, tillika fd JämO, Claes Borgström blev givetvis alldeles till sig med anledning av regeringens policy. Borgström ville spendera samtliga 400 miljoner kronor på diverse fantasifulla jämställdhetsprojekt. Hans jämställdhetsfrenesi torde onekligen inte veta någon gräns. Märk väl att Borgström i egenskap av jämställdhetspolitisk talesperson kan komma att bli landets nästa jämställdhetsminister i händelse av en socialdemokratisk regering 2010. Min framtidsutsaga gjorde mig illa till mods, tänk Mona Sahlin som statsminister, Thomas Bodström som justitieminister och Claes Borgström som jämställdhetsminister. Tre av statsfeminismens främsta företrädare i en och samma regering, bevare mig väl!

Aftonbladet:
250 miljoner till jämställdhet frös inne

Tidigare inlägg i samma tema:
Vill vi betala jämställdhetens pris?

Svenska Filminstitutet finansierade feministisk propaganda

Idag publicerade Expressen en artikel som exemplifierade statsfinansierad feministisk propaganda. Svenska Filminstitutet, SFI, beviljade en feministisk queerporrfilm 350 000 kronor i produktionsstöd. Skattebetalarna ska givetvis inte behöva bekosta feministisk propaganda i form av queervänlig porrfilm. Regeringen borde omgående delge SFI:s ledning en reprimand med anledning av institutets missgrepp. Jag rapporterade tidigare om SR:s likaledes vedervärdiga produktion av feministpropaganda.

Expressen:
Svenska Filminstitutet ger stöd till porr

Tidigare inlägg i samma tema:
P3 Dokumentärs feministpropaganda

måndag, april 14, 2008

Polismyndigheten: Anne Lundberg misshandlade inte Jan Josefsson

Med anledning av åklagare Katarina Bergströms diffusa svarsmail så valde jag att återigen vända mig till Polismyndigheten i Stockholms län angående Anne Lundbergs misstänkta misshandel av Jan Josefsson. Nedanstående mailkorrespondens utspelade sig mellan mig och polisen.

"Hej

Jag erhöll ett mail av åklagare Katarina Bergström vid City åklagarkammare i Stockholm. Hon svarade mig med anledning av en tidigare ställd fråga gällande Anne Lundbergs misstänkta misshandel av Jan Josefsson. I Bergströms svarsmail framgick att hon överlämnade all information till polismyndigheten i Stockholm. Jag vill veta vilken åtgärd polismyndigheten i Stockholm ska vidta med anledning av aktuell situation?

Hälsningar
John Berg"

Idag svarade Peter Granquist vid Polismyndigheten i Stockholms län på min förfrågan.

Polismyndigheten i Stockholms län:

"Hej!

Du har frågat vilken åtgärd polismyndigheten vidtar med anledning av en händelse vid inspelningen av TV-programmet TV-stjärnan. Du undrar om det inträffade kan vara en misshandel.

Jag har sett sekvensen på Internet flera gånger tillsammans med kolleger. Vi gör bedömningen att det inte är fråga om någon misshandel. Misshandel kräver först och främst - i den här typen av ärenden - skada eller smärta (fysiskt lidande som inte är alltför bagatellartat eller omedelbart övergående) och att den som har utfört handlingen har haft uppsåt (vilja) att framkalla skadan eller smärtan. Vi anser inte att något av dessa krav är uppfyllda.


Med vänliga hälsningar

Peter Granquist, polismyndigheten i Stockholms län, 1/NJ"

Vi kan alltså konstatera att en kvinna må örfila en manlig programledare utan minsta risk att hamna i klammeri med rättvisan. Om situationen vore omvänd, dvs om en man örfilade en kvinna, skulle polisen då låta gärningsmannen i fråga gå fri?

Tidigare inlägg i samma tema:
Anne Lundberg polisanmäld gällande ringa misshandel av Jan Josefsson?
Påminnelse skickad till City åklagarkammare i Stockholm
Angående Lundbergs misshandel av Josefsson i SVT
Polismyndigheten angående Lundbergs örfil på Josefsson

Marklunds lögn om Sveriges asylinvandring och polisens sjabbel i fallet Engla

Apropå Elisabeth Marklunds krönika i Expressen härförleden. Marklund kanske borde skilja på asylinvandring och arbetskraftsinvandring?

Elisabeth Marklund:

"Det är en grov missuppfattning att invandring kostar pengar. Att det kommer vuxna, färdigutbildade och arbetsföra människor till ett land är den absolut bästa affär man kan göra, rent samhällsekonomiskt. Det som kostar samhället miljarder är dålig integrationspolitik, stelbenta arbetsmarknadslagar och för hårda regleringar när det gäller byggande och infrastruktur."

Sveriges misslyckade integrationspolitik torde i allra högsta grad höra ihop med landets generösa asylinvandring. Ett faktum som Marklund i vanlig ordning förbisåg. Man måste fråga sig om Marklunds tramsiga resonemang i själva verket inte utgjorde ett beställningsjobb från samätaren Mona Sahlin. Inte undra på att Marklund i en tidigare krönika profilerade sig som en feministisk lögnhals.

Apropå en annan sak, nämligen händelserna kring mördade flickan Engla. Idag framkom att polisen sjabblade i förundersökningen gällande mordet på Pernilla Hellgren i Falun. Ett sjabbel som kostade flickan Engla livet. Varför blev jag inte förvånad av att läsa om polisens klantarsel i aktion? Dessutom valde polisen att inte gå vidare med Anne Lundbergs örfil på Jan Josefsson. Jag ska delge mina läsare min mailkonversation med polisen tids nog, hav tålamod. Läs om fallet via nedanstående länksamling.

Expressen:
Invandrare bakom spansk framgång

Dagens Nyheter:
Polisen kunde ha räddat Englas liv

Svenska Dagbladet:
Polisens arbete utreds av åklagare

Tidigare inlägg i samma tema:
Anne Lundberg polisanmäld gällande ringa misshandel av Jan Josefsson?
Påminnelse skickad till City åklagarkammare i Stockholm
Angående Lundbergs misshandel av Josefsson i SVT
Polismyndigheten angående Lundbergs örfil på Josefsson

onsdag, april 09, 2008

Anne Lundberg polisanmäld gällande ringa misshandel av Jan Josefsson?

Jag erhöll ett svarsmail från åklagare Katarina Bergström angående Anne Lundbergs misstänkta misshandel av Jan Josefsson.

Katarina Bergström:

"Ni har gjort en anmälan med anledning av uppgifter i Aftonbladet beträffande misstänkt misshandel. Jag har vidarebefordrat er anmälan till polismyndigheten i Stockholm för eventuella åtgärde,r enär eventuellt brott synes röra sig om ringa misshandel där polisen enligt huvudregeln är förundersökningsledare. Er anmälan föranleder inga andra åtgärder från min sida. Med vänlig hälsning Katarina Bergström"

Jag vill minnas att jag frågade vilken åtgärd Bergström avsåg vidta, inte att jag själv gjorde en polisanmälan. Måhända en och samma sak i Bergströms mening. Om jag förstod innebörden av åklagare Bergströms mail så torde Lundberg i skrivande stund vara polisanmäld gällande ringa misshandel av Jan Josefsson?

Tidigare inlägg i samma tema:
Påminnelse skickad till City åklagarkammare i Stockholm
Angående Lundbergs misshandel av Josefsson i SVT
Polismyndigheten angående Lundbergs örfil på Josefsson

Påminnelse skickad till City åklagarkammare i Stockholm

Jag vill bara upplysa mina läsare om att jag precis skickade en påminnelse till City åklagarkammare i Stockholm angående Lundbergs misstänkta misshandel av Josefsson, se nedan.

"Hej

Jag skickade ett mail innehållande nedanstående förfrågan avseende en möjlig misshandel. Svarsmail uteblev dock. Vänligen besvara nedanstående mail. Tack på förhand.

Jag läste i Aftonbladet att Sveriges Televisions medarbetare Jan Josefsson blev slagen med en kraftig örfil i ansiktet i anslutning till inspelningen av SVT:s programserie "TV-stjärnan". I Aftonbladets artikel framgick även vem som utförde aktuell gärning, nämligen SVT:s medarbetare Anne Lundberg. Aftonbladet publicerade även bildbevis och återgav Josefssons reaktion på så vis att man måste anta att Lundbergs örfil inte vore att betrakta som en kamratlig tillrättavisning. Lundbergs agerande torde utgöra en misshandel av normalgraden, alternativt en ringa misshandel. En misshandel torde utifrån dagens lagstiftning även utgöra allmänt åtal. Jag vill veta vilken åtgärd som Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten ska vidta med anledning av ovanstående händelseförlopp?

Länk till Aftonbladets artikel gällande Lundbergs misstänkta misshandel av Josefsson:
http://www.aftonbladet.se/nojesliv/tv/article2035160.ab

Hälsningar
John Berg"

Tidigare inlägg i samma tema:
Angående Lundbergs misshandel av Josefsson i SVT
Polismyndigheten angående Lundbergs örfil på Josefsson

tisdag, april 08, 2008

Swedish radical feminist demands imprisonment for buying sex

The equality competition reaches new heights. The feministic bigmouth Claes Borgström shouts for "equality", this time about imprisonment for buying sex.

Sydsvenskan:

"The Law on Prohibition to buy sex was introduced in 1999 and until 2006 there was 1 500 crimes reported, 85 percent were convicted in 2006."

Borgström will not be satisfied with the equality until all men are behind bars, of course with the exception of himself and his gender mate Thomas Bodström.

Thanks to Millan.

Sydsvenskan:
Krav på fängelsestraff för sexköp (in Swedish)

Svenska Dagbladet:
"Döm sexköpare till fängelsestraff" (in Swedish)

fredag, april 04, 2008

Margareta Winberg ny ordförande i Svenska Spel

Sveriges finansminister Anders Borg utnämnde nyligen Margareta Winberg till ny ordförande i Svensk Spel. Jag trodde i min naiva enfald att vi blev av med Winberg i och med att Göran Persson förpassade henne till Brasilien, men icke! Jag borde egentligen inte bli förvånad, ty vad vore att vänta av en medelålders man med hästsvans och inställsam attityd till svensk feminism? Borg, skämmes ta mig f-n!

Svenska Dagbladet:
Vann sex dollar i Las Vegas

Expressen:
...men Winberg väljer Schyman

Feministiskt Initiativ:
http://www.feministisktinitiativ.se/fotoalbum.php?id=21

torsdag, april 03, 2008

Marcus Birro om Sara Stridsberg

Jag läste Marcus Birros blogg och fann att han kommenterade feministen Sara Stridsbergs hyllningstal till feministernas hjältinna Valerie Solanas. Stridsbergs lovord till Solanas verkade inte veta någon gräns.

Marcus Birro:

"När jag hör andra författare hylla en sinnesjuk nästan-mörderska som Solanas, vars största bedrift är att hon nästan mördade en av vår tids främsta konstnärer och skrivit en bok om att skära upp män, börjar jag gäspa och går diskret ut för att få lite luft. Jag vet inte vilka det är som sitter och talar så sövande på podiet. Men det är årets vinnare och förra årets vinnare. En av kvinnorna, den svenska som skrivit boken om Solanas,säger att hon känner sig besläktad med henne. Och inte bara det. Hon känner sig också besläktad med hennes mamma.

Herregud, tänker jag, varför ringer ingen polisen? Stridsberg heter hon."

Sara Stridsberg, ännu en obehaglig feminist att lägga på minnet. Apropå Birro, glädjande med en svensk kulturpersonlighet utan feministisk agenda.

marcusbirro.se:
Krig Hela Tiden- Fast Bara En Enda Kväll

Dagens Nyheter:
Sara Stridsberg får nordiskt prestigepris
Brinnande som ettkärleksbrev

Tidigare inlägg i samma tema:
Inti Chavez Perez om Pär Ströms debattartikel
Sofia Karlsson och Pirata Radical Cheerleaders