söndag, juli 29, 2007

Eva Johnsson om liberal intolerans

Svenska Dagbladet publicerade en läsvärd krönika signerad Eva Johnsson. Johnssons krönika behandlade liberal intolerans.

Svenska Dagbladet:
"Är jag en fundamentalist?"

lördag, juli 28, 2007

Jinge censurerade kommentarsinlägg

Jag postade två kommentarsinlägg i anslutning till Jinges blogginlägg "Richard Slätt om de nazianstrukna Sverigedemokraterna". Jinge valde dock att censurera mina svarsinlägg med hänvisning till hans kommentarsregelverk. Jag postade även nämnda kommentarsinlägg på Objektiv SD-blogg, Magasinet Neo och sdblogg.se, vilka i skrivande stund finns att ta del av på Objektiv SD-blogg, Magasinet Neo respektive sdblogg.se. Jag vill härmed göra bloggsfären uppmärksam på Jinges metod att låta censurera tämligen oförargliga svaromål. Jag vill även ge mina besökare en chans att ta del av nämnda kommentarsinlägg.

Kommentarsinlägg till Jinges postning "Richard Slätt om de nazianstrukna Sverigedemokraterna":

"Sd ljög om Mengal, man hade kunskap om Mengals politiska bakgrund, men valde att tiga still, förmodligen av ekonomiska skäl. Jomshof sammanfattade sin och måhända även partiets inställning till Mengal såsom Slätt hävdade i sin artikel:

"Richard Jomshof sade klart och tydligt på mötet att han inte hade något emot att partiet erhöll pengar från en antisemit, bara han själv slapp att skita ner sina händer."

Jomshof undgick inledningsvis att "skita ner sina händer", men partiledningens lögn gällande Mengal skadade utan tvekan partiets trovärdighet.

Funebos ljudinspelning utgjorde en viktig del av Slätts artikel. Om man ska åberopa endera ljudinspelning så borde man också vara beredd att tillhandahålla bevis gällande ljudinspelningarnas existens!"

Kommentarsinlägg till Jinges postning "Richard Slätt om de nazianstrukna Sverigedemokraterna":

"Jag läste igenom såväl Söders som Karlssons blogginlägg och måste tillstå att Slätts artikel i efterhand framstod som tämligen oseriös.

Söder gjorde ingen jämförelse mellan judarnas umbäranden och svenska folkets situation av idag. Söder nämnde allena förintelse i sin postnings avslutande stycke, i en enda mening.

Björns Söder, SD-Kuriren:

"Svenska folket och vår kultur är utsatt för en långsam förintelse."

Mattias Karlsson nämnde förintelse i ett inlägg, Om vidriga jämförelser, i vilket Karlsson även angrep Slätt med anledning av att Slätt gjorde sig lustig på Sd:s bekostnad i ett tidigare blogginlägg.

Mattias Karlsson, SD-Kuriren:

"Avhumanisering lade grunden till Förintelsen."

Vidare så gjorde Karlsson en postning i anslutning till 2006 års riksdagsval. Karlssons inlägg, Avhumanisering och dess konsekvenser, behandlade allena etablissemangets inställning till Sd utifrån en uppsats i sociologi, Lunds unviversitet.
Karlsson citerade aktuell uppsats, vilken omnände judarnas situation.

Lunds universitet, sociologiska institutionen, Varför blir människor massmördare?:

"Vokabulären är slående lik den som användes av nazisterna mot judarna."

Karlsson omnämnde aldrig med egna ord nazisternas folkmord. Man måste nog anse att Slätt gjorde en i allra högsta grad krystad tolkning av Söders och Karlssons blogginlägg. Dessutom torde Slätts hela artikel utgöra ett praktexempel på Godwins lag."

Objektiv SD-blogg:
http://www.haloscan.com/comments/tommy76/7791839096373371474/

sdblogg.se:
http://sdblogg.se/archives/sverigedemokraterna/788#comments

Jinge:
Richard Slätt om de nazianstrukna Sverigedemokraterna

Svenska Dagbladet:
Skelett i garderoben

Magasinet Neo:
Sommargästen: Richard Slätt om den nya förintelseförnekelsen

Tidigare inlägg i samma tema:
Jinge censurerade blogginlägg

måndag, juli 23, 2007

Blogge Bloggelito om Feminist Rage Girl

Blogge Bloggelito publicerade i fredags ett blogginlägg, Feminist Rage Girl, vilket anspelade på massmedias rapportering om Islamic Rage Boy. Bloggelitos inlägg visade på massmedias hyckleri avseende nyhetsrapportering med anknytning till politisk extremism i form av radikalfeminism.

Blogge Bloggelito:

"Den feministiska världen har ett enormt problem med den fundamentalism som hotar att koppla grepp om kvinnorna. Det ska vi inte förneka. Men vi ska fråga oss varför media låter en handfull extremister bli representanter för feministerna i nyhetsrapporteringen, och varför vi överväger att anpassa våra liv efter denna projicerade bild. Det är ju precis vad feministerna vill."

Svenska Dagbladet:

"Den muslimska världen har ett enormt problem med den fundamentalism som hotar att koppla grepp om religionsutövarna. Det ska vi inte förneka. Men vi ska fråga oss varför vi låter en handfull extremister bli representanter för muslimerna i nyhetsrapporteringen, och varför vi överväger att anpassa våra liv efter denna projicerade bild. Det är ju precis vad islamisterna vill!"

Blogge Bloggelito:
Feminist Rage Girl

Svenska Dagbladet:
Han ger den muslimska vreden ett ansikte

tisdag, juli 17, 2007

Kurt Lundgren om Maria Carlshamre

Kurt Lundgren rapporterade om Maria Carlshamres arbete i Europaparlamentet. Carlshamre, förtroendevald liberal 2004, idag radikalfeministisk bidragsfuskare, torde ha 194 000 skäl att inte avgå som parlamentsledamot.

Kurt Lundgren:

"Maria Carlshamre, 50, sitter i EU-parlamentet. Jag vet inte om hon är parlamentets minst aktiva ledamot, men inte gör hon många knop, framgår det av en sammanställning som jag gjort.

Hon är dessutom en ytterst ensidig ledamot - det lilla hon gör eller säger handlar bara om en enda sak: feminism."

Kurt Lundgrens blogg, Östra Ölands fria horisont:
EU: Maria Carlshamre gör inte många knop

Tidigare inlägg i samma tema:
Carlshamres 194 000 skäl att svika väljarna
Carlshamres mansmisshandel

onsdag, juli 11, 2007

Eva Lundgren om Fossmos profetior

Eva Lundgren borde bli utsedd till årets folkförvillare av Vetenskap och Folkbildning, VoF. I och med att Lundgrens pseudovetenskapliga forskning om mansvåld blev underkänd av oberoende vetenskapsmän och i och med att Uppsala universitet valde att avveckla hennes roll som politisk kommisarie så övergick Lundgren till att samarbeta med livstidsdömde Helge Fossmo.
Idag medverkade Lundgren i Expressen med anledning av Fossmos senaste populistiska utspel.

Eva Lundgren i Expressen:

"Jag har profetiorna, jag vet att de är äkta"

Inte nog med att hon tillgodogjorde sig Fossmos profetior, hon bevisade tydligen även profetiornas äkthet, vilket utan tvekan utgjorde en mäkta imponerande vetenskaplig insats. Lundgrens senaste insikt borde onekligen utgöra ett av världshistoriens största vetenskapliga framsteg. Lundgrens vetenskapliga bevis torde dock låta vänta på sig, förmodligen i all evighet. Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS, utgick åtminstone tidigare nästan uteslutande från Lundgrens pseudovetenskapliga resonemang i organisationens verksamhet.

Expressen:
Eva Lundgren: Jag har profetiorna, jag vet att de är äkta

Tidigare inlägg i samma tema:
Uppsala universitet om Eva Lundgrens genusforskning
Lundgrens genusvetenskapliga forskning underkänd
Guillou om Lundgrens genusforskning

lördag, juli 07, 2007

Janouch marxistfeministiska sommarkrönika i Expressen

Jag borde egentligen låta bli att kommentera Katerina Janouch tramsiga krönika i Expressen, men en och annan rad ska jag ändå bemöda hennes ambitiösa försök att blåsa liv i Sveriges förhatliga feminism. Janouch påtalade kvinnornas ständiga maktkamp och hävdade att densamma utgjorde en viktig förklaring till kvinnornas situation i Sverige. En vågad hypotes med tanke på feministernas oförmåga till självkritik. Hon hänföll dock tämligen omgående till att proklamera feministernas sedvanliga konspirationsteoretiska resonemang.

Janouch i Expressen:

"Jodå. Visst finns det ett ondsint patriarkat och ett mansvälde och allt det där..."

Janouch konstaterade att inte bara ett "patriarkat", utan att ett "ondsint patriarkat", härskade i Sverige, "ett mansvälde och allt det där...", dvs allting som en människa torde vara kapabel att föreställa sig.
Janouch inställning torde inte allena utgöra ett underlag till en sjaskig sommarkrönika, utan även utgöra en grundinställning i hennes arbete som så kallad sex- och samlevnadsexpert. Om en individ med kärleksproblem hamnade i Janouch våld, torde vederbörande vara chanslös, dömd till livslång kärlekssorg.

Expressen:
Kvinnor i alla åldrar - förenen eder för bövelen!

tisdag, juli 03, 2007

Ojämlik äldreomsorg i jämställdhetshysterins Sverige

I jämställdhetshysterins förlovade land torde man inte vara någonting värd, åtminstone inte Sveriges äldre medborgare. Ulf Nilsson uppmärksammade nyligen statsmaktens orättvisa äldreomsorg i en krönika i Expressen.

Expressen:
Jämlikt Sverige är ojämlikt

måndag, juli 02, 2007

Sveriges rättsväsende i ett nötskal

Nej, jag tog ingen bondpermis från min blogg gångna tid, jag blev bara mållös av rättsväsendets hantering av en dömd mördare.

Dagens Nyheter:

"24-åringen dömdes till sluten rättspsykiatrisk vård, men utvisades 2005 till Bosnien. Eftersom landet saknar utlämnningsavtal med Sverige om rättspsykiatrisk vård, upphörde vården i samband med utvisningen."

Massmedia rapporterade härförleden att vederbörande måhända begick inte mindre än tio mord i Sverige. I Bosnien blev han sommaren 2006 ånyo dömd till fängelse med anledning av ett trippelmord.

I dagarna publicerade SOM-institutet en mätning, vilken visade på en ökad tilltro till Sveriges rättsväsende. Hejkon bacon kom och hjälp mig!

Dagens Nyheter:
Torped kan ha mördat tio svenskar