torsdag, november 17, 2005

Studenternas ofrivilliga barnlöshet

Claudia Lampic, docent vid Uppsala Universitet, i en nyligen presenterad rapport:

"Problemet är att kvinnor och män som planerar att bli föräldrar sent i livet kanske ej kan få barn eller inte så många barn som de vill ha. De riskerar då att bli hemskt besvikna."

"Studien visar att få visste att möjligheten att bli gravid minskar efter 30 och markant efter 35."

Svenska Dagbladet rapporterade idag angående en förestående konsekvens av nuvarande familjepolitik.

Svenska Dagbladet:
Studenter överskattar fertilitet - riskerar barnlöshet

Stora Journalistpriset 2005

Stora Journalistpriset 2005, årets förnyare, gick till Gringos Zanyar Adami. Jag läste nyligen Adamis nya tidning och konstaterade att tidningens innehåll mestadels bestod i en tämligen osminkad regimpropaganda.
Lucas Bonniers Stora Journalistpris tillföll Hannes Råstam på Sveriges Television med anledning av hans reportage om Sveriges havererade rättssystem. Råstam utgjorde till skillnad mot Adami en värdig vinnare av nämnda pris. Jag kommenterade själv Råstams prisade granskning i en serie dagboksinlägg.

Stora Journalistpriset:
www.storajournalistpriset.se

Sveriges Television:
Granskningen av "Fallet Ulf"

onsdag, november 16, 2005

Ny undersökning från Rädda Barnen

Ny undersökning om unga och våld från Rädda Barnen:

"Speciellt anmärkningsvärt är den stora mängd våld 18-åringar utsätts för i det offentliga rummet. Uppemot hälften av pojkarna uppger att de blivit utsatta för våld på stan."

Rädda Barnen:
Många barn och ungdomar utsatta för våld och misshandel

tisdag, november 15, 2005

Ny protestlista

"Detta är en protestlista mot kyrkomötets beslut om välsignelse av registrerade partnerskap!"

"Detta är också ett stöd till de präster som vågar stå upp för att Guds ord gäller även idag. Alltså du som inte är präst, gör din röst hörd!"

David och Mirjams protestlista:
Protest-/Stödlista

Dagens artikel angående aktuell lista:
Ny protestlista på internet

söndag, november 13, 2005

SvD/Sifo och Fi

Gudrun Schymans Feministiskt Initiativ erhöll en ynka procent i SvD/Sifos senaste opinionsundersökning. Schymans parti vore att betrakta såsom en lobbyorganisation snarare än ett politiskt parti med anledning av partiets nästintill obefintliga väljarstöd. Även Schymans tidigare parti, Vänsterpartiet, rasade i SvD/Sifo:s opinionsstudie. Junilistan erhöll ca 3,7 procent av rösterna, vilket näppeligen torde rendera i en riksdagsplats kommande mandatperiod.

Svenska Dagbladet:
Vilket parti skulle du rösta på i riksdagsvalet?

torsdag, november 10, 2005

Feministiskt Initiativs kampsång

Jag hittade Feministiskt Initiativs kampsång på internet. Lyssna på partiets kampsång via nedanstående länk.

Feministiskt Initiativs kampsång:
Snubbe Gubbe

onsdag, november 09, 2005

Bodström hånade brottsutsatta medborgare

Regeringens egen dragqueen, Thomas Bodström, uttalade sig idag angående en nyligen presenterad undersökning, vilken visade på medborgarnas låga förtroende för Sveriges polismyndighet. Bodström hävdade att SOM-institutets årliga undersökning inte överrensstämde med aktuell utredning. Bodström lät givetvis bli att nämna att SOM-institutets undersökning berörde samtliga medborgare, medan aktuell utredning fokuserade på brottsutsatta medborgare. En avsevärd skillnad i förtroende mellan initierade medborgare och medborgare förskonade från nuvarande våldssamhälle torde inte förefalla orimlig. Bodströms flagranta negligerande av aktuell utredning visade än en gång på ministerns, tillika regeringens, föraktfulla attityd gentemot Sveriges brottsutsatta medborgare.

måndag, november 07, 2005

Ökad psykisk ohälsa bland storstadsungdom

Dagen Nyheters webbsida rapporterade idag om ökad psykisk ohälsa bland Sveriges storstadsungdom. I en artikel redovisade man en oroande ökning av antal unga medborgare i behov av psykiatrisk hjälp. Yvonne Forsell, docent i psykiatri, medverkade i nämnda artikel. Forsell angav några huvudsakliga skäl till rådande situation, men förbisåg ändå främsta orsakerna till en utökad psykisk ohälsa bland dagens unga vuxna. Forsell menade att minskade anslag till daghem, förskola, grundskola i kombination med bristande samarbete mellan arbetsförmedling, försäkringskassa och utbildningsväsende utgjorde huvudsakliga skäl till rådande situation. Forsell nämnde överhuvudtaget inte familjens- och parrelationens påverkan på en medborgares psykiska hälsa. Ändå verkade Forsell inte vara helt verklighetsfrämmande då hon även sade:

"I dag har man rationaliserat. Daghemmen, förskolorna, grundskolorna har för stora barngrupper. Barnen blir utelämnade till det enorma utbud som en storstad hela tiden lockar med. Vem ska lära dem sätta gränser?"

Vem ska egentligen uppfostra våra barn?
Försäkringskassan?
Föräldrarna?

Dagens Nyheter:
Självmord bland unga stockholmare ökar
Centrum för Folkhälsa:
Psykisk ohälsa hos unga

Matte Matik

Matte Matiks musik finns att avnjuta via hans hemsida, se nedanstående länk.

Matte Matik:
Matte Matiks musik

Kalins prästdeklaration

Yngve Kalins prästdeklaration erhöll ytterligare stöd gångna dag. Härom dagen återfanns ca 500 prästers namn på aktuell deklaration. I skrivande stund, ett dygn senare, noterade jag ytterligare ca 150 nytillkomna namn. Jag angav i ett tidigare dagboksinlägg att starka familjeband medborgare emellan utgjorde landets egentliga opposition, men jag glömde då att nämna religionens oerhörda betydelse i Sverige och övriga världen. Ska Svenska kyrkans prästerskap slutligen vakna och förhindra liberalernas åsidosättande av traditionell etik och moral?

söndag, november 06, 2005

Prästdeklarationen

Yngve Kalins protestaktion mot Kyrkomötets val att låta kyrkans prästerskap välsigna homosexuella personers partnerskap:

"Vi, präster i denna kyrka, som undertecknat denna deklaration anser att detta beslut står i strid med den ordning för samliv och äktenskap, som Gud genom sitt ord uppenbarat för oss och som definieras som en relation mellan en man och en kvinna. Guds ord tillåter oss inte att välsigna någon annan slags parrelation.
Vi är som präster bundna av de löften till trohet mot den Heliga Skrift och kyrkans bekännelse som vi avgav vid vår prästvigning och vi tar därför helt avstånd från den beslutade ordningen och vill på detta sätt göra det allmänt känt".

Kalins prästdeklaration:
Prästdeklarationen

torsdag, november 03, 2005

Thomas Bodströms kupp

Justitieminister Thomas Bodström injagade säkerligen skräck och rädsla i åtskilliga kriminella via gårdagens framträdande, då han iklädd sin nya klänning uppträdde på Socialdemokraternas partikongress i Malmö. Bodströms otillräckliga arbetsinsats i Justitiedepartementet torde vara välkänd, men Bodströms nya roll som så kallad dragqueen påvisade i alla fall en aldrig tidigare skådad talang hos ministern i fråga. Jag bevittnade nämnda spektakel i TV och önskade omgående att Bodström förmådde lämna nuvarande regeringsuppdrag och istället ägna sig åt sina transsexuella lustspel på heltid.