tisdag, augusti 31, 2010

Äntligen en omvärldsreaktion på Sveriges demokratiska underskott!

Danmark, vårt modiga lilla grannland Danmark, som vågade trotsa islamisternas förbud att låta avbilda profeten Muhammed, försvarade nyligen återigen västvärldens demokratiska värden. Venstre, De Konservative och Dansk Folkparti kritiserade TV4:s censur av Sverigedemokraternas valfilm. Danmarks talesman i utrikesfrågor kommenterade TV4:s censur med följande ord, se nedan.

Michael Aastrup Jensen, Venstres talesman i utrikesfrågor:

"Det vore på sin plats att sända observatörer till det svenska valet. Jag kommer att ta upp en diskussion med Europarådets medlemsländer om vi bör ställa Sverige under en eller annan form av övervakning så att vi säkrar demokrati i framtiden, säger han till tidningen."

Äntligen en omvärldsreaktion på Sveriges demokratiska underskott. Sverigedemokrater tvingas, i likhet med diverse vänsteraktivister, att leva med hot, misshandel, vandalism, mötesstörningar, valsabotage och yrkesförbud som en direkt konsekvens av partimedlemmarnas strävan att med demokratiska medel åstadkomma en politisk förändring. Nu tycks i alla fall Danmark reagera på Sveriges demokratiproblem. Läs Svenska Dagbladets artikel om Danmarks reaktion på TV4:s censur, se länk nedan.

Torsson:

"Danmark, Danmark,
Det e ett dejligt land
Där Pedersen kör knallert o citerar HC And.
Danmark, Danmark
e flöde, ost o smör
Det måste vara där man hamnar när man dör!"

Svenska Dagbladet:
Dansk kritik: Valcensur i Sverige

Tidigare inlägg i samma tema:
Se Sverigedemokraternas stoppade reklamfilm på YouTube

YouTube:
Sverigedemokraternas valfilm 2010
Torsson - Danmark

lördag, augusti 28, 2010

Se Sverigedemokraternas stoppade reklamfilm på YouTube

Jag tittade på Sverigedemokraternas reklamfilm, vilken TV4 valde att stoppa. Varför ska man inte få prioritera pensioner på bekostnad av flyktinginvandringens kostnader? Partiernas strävan efter mångkultur torde vara att likna vid en helig ko i svensk politik, vars konsekvens inte tål att ifrågasättas. En sådan inställning till ett politiskt projekt måste anses vara oförenlig med demokratiska värden. Således borde man nog betrakta etablissemangets ovilja att låta Sverigedemokraterna bedriva opinionsbildning avseende Sveriges flykting- och invandringspolitik som ett större demokratiproblem än innebörden av Sverigedemokraternas TV-reklam.

Medan TV-program som Idol, Paradise Hotel, Big Brother, vars främsta målsättning torde vara förnedra unga medborgare på bästa sändningstid, ges tummen upp av TV-kanalerna, stoppas en reklamfilm i vilken flyktingpolitikens höga prioritering i svensk politik ifrågasätts. TV4:s tilltag borde föranleda en diskussion gällande yttrandefrihet. Vilka budskap ska ett parti tillåtas att förmedla till landets medborgare via TV-reklam? Ska ett parti få uppmana medborgarna att arbeta istället för att supa? Ska ett parti få hota landets alla aktieägare med utökad skatt på aktier? Ta del av Sverigedemokraternas reklamfilm via nedanstående länk och bedöm själva om Sverigedemokraterna överskred yttrandefrihetens gräns.

YouTube:
Sverigedemokraternas valfilm 2010