måndag, september 08, 2008

Liza Marklunds psykiska kollaps

Inte nog med att Elisabeth Marklund, aka Liza Marklund, skrev en krönika härförleden i vilken hon hävdade att hon led av elallergi. Idag spann Marklund vidare på sin ovetenskapliga tes om elfält. Marklund avskärmade hela sin arbetsplats med avseende på elfält. En handling som dock inte torde hjälpa författarinnan, ty hennes problem torde med största säkerhet vara ett fall för en psykolog, inte för en elsaneringsfirma. Ta del av Marklunds resonemang och beskåda en elitfeminists, tillika Mona Sahlins vapendragares, psykiska kollaps.

Liza Marklund:

"De stora fönstren ut mot Medelhavet är belagda med en transparent specialfilm. Gardinerna, både i fönstret och i dörröppningen ut mot trappan, består av bomull med försilvrad koppartråd.
Alla de här arrangemangen har till syfte att avskärma mitt kontor från mikrovågor och elfält."

"Och medan alltfler blir utbrända av anledningar som ingen begriper så fortsätter vi att satsa på trådlösa nätverk, lågenergibelysning och mobiltelefoni i allt snabbare takt."

Jag vill härmed rekommendera Marklund att inhandla en foliehatt. Apropå utbrändhet. Kvinnornas utbrändhet torde snarare utgöra en konsekvens av Marklunds kära jämställdhet än av strålning. En omöjlig strävan att mäkta med såväl yrkesliv som familjeliv förorsakade kvinnorna psykisk stress och i förlängningen utbrändhet. Angående Marklunds elallergi. Marklund sök hjälp. Inte hos AMA Konsult, utan hos en psykolog.

Expressen:
Liza Marklund: Strålande avskärmat

Wikipedia:
Foliehatt

Tidigare inlägg i samma tema:
Liza Marklunds elallergi