fredag, april 09, 2010

It's all about the feminism

Minns ni artisten Mejas gamla slagdänga "It's all about the money". I Sverige av idag borde man måhända istället sjunga "It's all about the feminism". Av någon outgrundlig anledning kom jag att tänka på feminismen i samband med att jag tog del av Expressens hemska nyhet om en familjetragedi i Malmö. Nu ska vi inte gå händelserna i förväg, men nog måste man misstänka en feministisk inblandning i dylika sammanhang? Sanna mina ord, "stjärnfamiljernas" epok i svensk historia torde säkerligen förorsaka en och annan "familjetragedi". Feministerna ska givetvis ursäkta familjernas hemska öde genom att i diskreta ordalag likna endera "familjetragedi" vid "civilian casualties". Sveriges alla medborgare måste samla mod och utmana feminismens intoleranta människosyn om inte "familjetragedier" ska bli vardagsmat i framtiden.

Expressen:
Knivdrama i bostad i Malmö - tre döda

onsdag, april 07, 2010

Traditionell familjepolitik "extremistisk"?

Aftonbladet publicerade en debattartikel signerad RFSLs förbundsordförande Sören Juvas, RFSUs generalsekreterare Åsa Regnér och Mats Wingborg. I aktuell debattartikel utmålas traditionell familjepolitik som en extremistisk ståndpunkt.

Sören Juvas, Åsa Regnér och Mats Wingborg:

"Under flera år har ledande företrädare för Sverigedemokraterna givit uttryck för en extrem syn på familj, jämställdhet, homosexualitet och sexualpolitik. Åsikter som SD uttrycker i program, på bloggar och den nätburna Radio SD är bland annat att abortlagstiftningen ska bli radikalt mer restriktiv, att könsrollerna är nedärvda och att kvinnor och män därför ska ha olika uppgifter, att feminismen ”har fått förödande konsekvenser” och att homosexuella ska förlora rättigheten att gifta sig."

Jag reagerade framförallt på artikelförfattarnas val att låta utmåla Sverigedemokraternas inställning i form av "att könsrollerna är nedärvda och att kvinnor och män därför ska ha olika uppgifter, att feminismen ”har fått förödande konsekvenser”" som en extrem ståndpunkt. Inte torde man väl inta en extrem hållning med anledning av en tilltro till människans biologiska existens? I feminismens Sverige tycks tal om människans biologiska existens provocera och ett exempel på en extremistisk politik. Ur led är tiden!

Partiets ovilja att acceptera etablissemangets pseudovetenskapliga människosyn torde alltså utgöra ett exempel på en extrem politik enligt Juvas, Regnér och Wingborg. Juvas, Regnér och Wingborg vill att Sveriges politikerelit ska bemöta Sverigedemokraternas "extrema" familjepolitik i en större utsträckning. Inte mig emot, ty en sådan strategi torde allena rendera i en sverigedemokratisk representation i Sveriges riksdag 2010. Sverigedemokraterna behövs i svensk politik, ty partiets kritik av feminismen torde vinna stöd hos en icke oansenlig andel av landets medborgare.

Aftonbladet:
SD står stenhårt fast vid sin extrema familjelinje

Tidigare inlägg i samma tema:
Vänsterkoalitionens krigsförklaring mot familjen

söndag, april 04, 2010

Jämställdhetens pris: högerextremism

Jag läste precis en intressant debattartikel i Expressen om jämställdhetens pris i form av högerextremism. Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, uppmärksammade läsarna på faran med dagens feministiska politik.

Bo Rothstein:

"Frågan är emellertid vad som kommer att ske med den stora grupp lågutbildade män som klarar sig dåligt eller rentav slås ut av det nuvarande utbildningssystemet. De kommer sannolikt att bli förlorare på en allt hårdare arbetsmarknad."

"De "dubbelt ratade" unga män som vi med denna utveckling kommer att få betydligt flera av kommer sannolikt också att utgöra en rekryteringsbas för allehanda politiska och religiösa extremistiska rörelser samt olika slags kriminella nätverk."

Vi torde redan idag skönja Rothsteins feministiska backlash i form av en radikal högerpolitik. Sverigedemokraterna tycks attrahera mestadels unga män, inte sällan hemmahörandes i endera avsomnad industribygd. Politikernas ovilja att prioritera unga mäns framtid i kombination med politikernas vansinniga strategi att göra landets flyktingpolitik till en tabubelagd fråga skapade en grogrund för ett parti som Sverigedemokraterna. Feministernas diskriminering av unga svenska män i såväl utbildningsväsendet som på arbetsmarknaden torde i enlighet med Rothsteins resonemang ytterligare spä på Sverigedemokraternas chans att nå en inflytelserik maktposition i svensk politik. Rothsteins analys torde inte rendera i ett Nobelpris, ty hans analys torde allena utgöra en logisk konsekvens av dagens feministiska politik.

Expressen:
Nobbade män är en tickande bomb

Tidigare inlägg i samma tema:
Jämställdhetens pris: 400 miljoner kronor per år