fredag, juli 15, 2011

Någon dj-vla ordning måste det vara i en könsmaktsordning!

Jag läste en artikel i Göteborgs-Posten, vilken gav mig anledning att än en gång ifrågasätta feministernas så kallade könsmaktsordning.

Göteborgs-Posten:

"Mamman bestämmer vart familjen ska åka på semester i 78 procent av de svenska hemmen."

Har könsmaktsordningen drabbats av värmeslag? Mamman ska väl ändå inte tillåtas bestämma vart familjen ska åka på semester om männen ska vara överordnade kvinnorna i samhället? Någon dj-vla ordning måste det vara i en könsmaktsordning!

Göteborgs-Posten:
Mamman bestämmer semestern

Wikipedia:
C.-H. Hermansson

fredag, juli 08, 2011

Könsdiskriminering och etnisk diskriminering på arbetsmarknaden

Den enskilda medborgaren diskrimineras i mångkulturens och feminismens Sverige som en direkt konsekvens av feminismens och mångkulturalismens kollektivistiska människosyn.

Svenska Dagbladet:

"Simon Wallmark fick besked av Södertörns brandförsvar att han, trots rätt utbildning, inte var behörig att söka sommarjobb där – han hade fel kön och fel etnicitet. Brandförsvaret ville ha kvinnor och personer med utländsk bakgrund som sommarvikarier. Stiftelsen Centrum för rättvisa kräver nu 100 000 kronor i skadestånd för diskriminering, enligt SR Ekot."

"– Det svaret jag fick av Södertörn var att jag inte var behörig att söka till sommarens vikariat eftersom de utlysta tjänsterna skulle gå till tjejer och människor med invandrarbakgrund, säger Simon Wallmark till SR Ekot."

"Av de 32 personer som till sist anställdes saknade 10 relevant utbildning för jobbet."


Mannens yrkesutbildning och arbetslivserfarenhet tvingades alltså att stå tillbaka för mannens etnicitet och kön. Vill vi ha ett Sverige i vilket individen diskrimineras på grund av medfödda egenheter? Vill vi ha ett Sverige i vilket feminismens kollektivistiska människosyn tillåts ursäkta diskriminering?

Svenska Dagbladet:
Svensk och man gav inget sommarjobb