måndag, januari 31, 2011

Missbruk och jämställdhet

Svenska Dagbladet rapporterade idag om ett delbetänkande från regeringens missbruksutredning. Delbetänkandet utgjorde en positiv läsning för landets alla jämställdhetsfanatiker.

Svenska Dagbladet:

"Han betonar också att en högre andel kvinnor troligen kommer att bli missbrukare om man tittar på jämförelser med andra länder."

Ovanstående måste anses utgöra en positiv läsning för alla jämställdhetsfanatiker då äkta jämställdhet torde förutsätta en jämn könsfördelning inte bara bland medborgare tillhörande socialgrupp ett och två utan även bland medborgare hemmahörande i socialgrupp tre. Till jämställdhetsfanatikernas stora förtret tycks kvinnorna ännu vara underrepresenterade bland såväl brottsoffer som gärningsmän. Misströsta dock inte, ty etablissemangets jämställdhetssträvan ska med största säkerhet tids nog råda bot även på ovan nämnda orättvisa i samhället.
Vi kan utifrån Svenska Dagbladets artikel konstatera att Sveriges kvinnor återigen tvingas betala priset då Sveriges politikerelit ska pådyvla folket sin förbannade jämställdhet.

Svenska Dagbladet:
Fler narkomaner och alkoholister
Fler kvinnor befaras bli missbrukare

Socialdemokraternas kris stavas feminism

I en artikel i Aftonbladet spekuleras om vem som ska bli partiets nästa ordförande.

Aftonbladet:

"Blir S-ledaren man måste partisekreteraren vara kvinna"

Varför måste partisekreteraren vara en kvinna om partiordföranden vore en man? Jo, annars upprätthålls inte partiets fåniga jämställdhetsstatistik i vilken minst hälften av personerna i partiets ledning måste vara kvinnor. Socialdemokraternas politiska kris torde inte gå att åskådliggöra på ett tydligare vis än genom att betrakta partiets inställning i genusfrågan. Partiet gjorde till följd av partiets idiotiska jämställdhetssträvan ett historiskt valfiasko i och med 2010 års urusla valresultat.

Personligen skulle jag vilja ta tillfället i akt och lansera socialdemokraten Claes Borgström till ny partiordförande. Om man nu ändå ska rasera ett mer än hundraårigt arbetareparti varför då inte utse partiets största feministiska knäppgök till partiordförande med en gång? Tänk er Borgströms strategi att i valspurtens slutskede försöka övertyga Sveriges alla arbetande män att rösta på Socialdemokraterna genom att utmåla männen i fråga som svenska talibaner. Vilken manlig arbetare skulle inte vilja bli utmålad som taliban istället för att erhålla ett jobbskatteavdrag?
Socialdemokraternas politiska kris stavas f e m i n i s m.

Aftonbladet:
Baylan får gå – Palm tar över

Tidigare inlägg i samma tema:
Frankrikes parlament antog könsrasistisk lag

fredag, januari 14, 2011

Frankrikes parlament antog könsrasistisk lag

Frankrikes parlament antog härförleden en odemokratisk diskrimineringslagstiftning i vilken landets medborgare tillskrivs olika rättigheter allena utifrån medfödda egenskaper. I Frankrike ska man kommande sex åren tillämpa mansdiskriminering vid tillsättning av storföretagens styrelseledamöter.

Aftonladet:

"Frankrikes parlament gör tummen upp för kvotering av kvinnliga styrelseledamöter. En ny lag tvingar stora företag att reservera minst 40 procent av styrelseposterna åt kvinnor inom sex år. I dag är bara 15 procent kvinnor."

Hur ska man förena kravet på att "reservera minst 40 procent av styrelseposterna åt kvinnor" med vad som avses med kvotering? Jag trodde att kvotering bestod i att en person tillhörande en prioriterad grupp hade företräde om och endast om två kandidater med likvärdig kompetens stod mot varandra? Hur ska man reservera 40 procent av styrelseuppdragen till kvinnor utan kännedom om urvalsgruppernas könssammansättning och kompetens? Man måste göra skillnad på att kvotera in kvinnor och att som i Frankrikes fall diskriminera män.

Man måste också fråga sig av vilken anledning Frankrikes parlament allena ska låta "kvotera" in kvinnor i storföretagens styrelser. Varför inte kvotera in homosexuella, mörkhyade, kortväxta, rödhåriga personer eller personer med begåvningsnedsättning i storföretagens styrelser? I synnerhet personer med begåvningsnedsättning torde med största säkerhet vara underrepresenterade i landets bolagsstyrelser. Ca 2,2 procent av ett lands befolkning anses inneha en intelligenskvot (IQ) under 69, en intelligenskvot som enligt Wechslers värderingstabell klassas som mycket låg. Varför inte lagstifta om att 2,2 procent av storföretagens styrelseledamöter måste inneha en dokumenterad begåvningsnedsättning? Jag vill i och med ovanstående inlägg på intet sätt nedvärdera personer med begåvningsnedsättning. Jag avsåg allena att visa prov på feministernas tankefel avseende rörelsens målsättning att åstadkomma en jämlik procentuell fördelning av män och kvinnor i allehanda sammanhang. Feministernas könsindelning av medborgarna torde överhuvudtaget inte vara förenlig med en humanistisk människosyn i vilken alla medborgare tillskrivs lika människovärde.

Aftonbladet:
Frankrike inför könskvotering

Tidigare inlägg i samma tema:
Religiös diskriminering i franska amatörligan