fredag, juni 11, 2010

Per Nordkvists liv värderades till 5 års fängelse av Göteborgs tingsrätt

Jag kan inte låta bli att kommentera tingsrättens domslut gällande mordet på Per Nordkvist i Göteborg. Nordkvist mördades av en 18-åring man vid en bankomat på Länsmanstorget på Hisingen i år. Fallet rönte en del uppmärksamhet i massmedia och inte minst i Göteborgs lokaltidning Göteborgs-Posten. Idag föll tingsrättens dom, i vilken tingsrätten dömde 18-åringen till sju års fängelse för mord, övergrepp i rättssak, rån, försök till rån och andra brott. I praktiken torde en intern bli fri efter tre fjärdedelar av utmätt strafftid, vilket i 18-åringens fall torde innebära en verklig strafftid på ca fem år. Aftonbladet kommenterade tingsrättens domslut med nedanstående ord.

Aftonbladet:

"...visat en osedvanlig kyla och hänsynslöshet genom det mord han nu fälls till ansvar för, en gärning som också har visat upp drag av hatbrottskaraktär..."

Hatbrottskaraktär? På grund av offrets klädsel eller på grund av att offrets svenska etnicitet och gärningsmannens eventuella utländska härkomst? Jag måste erkänna att Aftonbladets citat fick mig att ana att Aftonbladet censurerade fakta. Varför hade brottet "hatbrottskaraktär" egentligen?

Göteborgs-Posten:

"Rätten motiverar det för en 18-åring mycket långa fängelsestraffet..."

Jag läste GP:s mening om och om igen. Vad menade Göteborgs-Posten med "mycket långa fängelsestraffet"? Sju års fängelse, vilket alltså torde motsvara ca fem år i praktiken. I jämförelse med praxis eller vad åsyftade GP:s journalist? Vad torde en genomsnittlig strafftid i dylika mål vara, två års reell fängelsevistelse, ett år? Sveriges rättssamhälle torde inte utgöra ett rättssamhälle i ordets egentliga mening, utan ett skämt. Göteborgs tingsrätt drev med oss. Man drev med dig, med mig, med landets alla rättrogna medborgare och i synnerhet med Nordkvist och hans anhöriga.

Att döma en 18-åring till sju års fängelse för mord på en 24-åring torde utgöra ett praktexempel på svenska rättssamhällets närapå totala avsaknad av folklig förankring. Vilken förnuftig människa skulle vid sina sinnes fulla bruk värdera ett människoliv till fem års fängelsevistelse? Vem i hela friden skulle betrakta ovanstående utfall som seriös rättstillämpning? Gärningsmannen borde i rättvisans namn bli dömd till minst 20 års fängelse, utan minsta möjlighet till förkortad strafftid. Göteborgs tingsrätt i all vanära, men än värre än tingsrättens påföljd torde gärningsmannens prognos vara. Hur mycket elände ska en 18-åring mördare förorsaka sin omgivning innan medborgarna skyddas från hans livsval? Hur många rån ska han tillåtas utföra, hur många mord?

Jag vill att ni ska ha Per Nordkvists öde i åtanke då ni ska avlägga er riksdagsröst i september. Ska mördare straffas med ett fåtal år i fängelse, eller ska en mördares straff stå i proportion till förorsakad skada hos offret och offrets anhöriga? Vilket parti vill att mördare, i likhet med 18-åringen, ska dömas till några ynka års fängelse och vilket parti vill att en påföljd ska motsvara brottslingens förorsakade skada?

Talionprincipen:

"Om någon förstör en annans öga, då skall man förstöra hans öga; om någon sönderslår en annans lem, då skall man på honom sönderslå hans lem; om någon utslår en annans tänder, då skall man på honom utslå hans tänder."

Aftonbladet:
18-åring döms för mordet på Per

Göteborgs-Posten:
Sju års fängelse för Pers mördare

torsdag, juni 10, 2010

Varför ska man stödrösta på Sverigedemorkaterna i riksdagsvalet 2010?

Jag tog del av SCB:s majmätning, vilken påstås förutsäga alla valresultat sedan 1973. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vann SCB:s opinionsmätning med 50,2 procent av rösterna medan regeringspartierna tog hem ynka 44,2 procent av väljarstödet. En intressant detalj i sammanhanget torde vara övriga partiers väljarstöd i SBC:s majmätning. Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ ingick i gruppen "övriga".

Statistiska centralbyrån:

"Övriga partier skulle vid val i maj få 5,7 (±0,5) procent av rösterna. Bland övriga partier är Sverigedemokraterna klart störst. Partiet skulle få 3,9 (±0,4) procent av rösterna i maj. I resterande del av gruppen övriga partier dominerar Piratpartiet."

Ännu ett feministiskt valfiasko på gång? Feministiskt initiativs kräftgång i allmänna val tycks tack och lov hålla i sig. Jag mottog med glädje Feministiskt initiativs förväntade valnederlag. Dessvärre tycks Mona Sahlin och med största säkerhet även Claes Borgström inta Regeringskansliet i Rosenbad. Alliansen torde inte övervinna socialisternas försprång på hela 6 procentenheter innan riksdagsvalet, men om Sverigedemokraterna ökade några ynka promille vore saken en annan. I sådana fall skulle Sverigedemokraterna bli ett riksdagsparti och socialisternas övertag således krympa till någon enstaka procentenhet. Ett scenario som förvisso torde kräva SD:s passiva stöd till en borgerlig regering, men vad vore alternativet? Mona Sahlin vill inte befatta sig med Sverigedemokraterna och SD torde inneha en liknande inställning till Sahlin med anhang.

Om några promille av Sveriges borgerliga väljare skulle stödrösta på Sverigedemokraterna torde SD ta plats i Sveriges riksdag och även med viss sannolikhet bli tungan på vågen i svensk politik. Därmed skulle man med största säkerhet erhålla ännu en borgerlig mandatperiod om nu Sahlin inte skulle ta en längre tids timeout för att sedan i äkta politikerstil göra en pudel och bjuda in SD till förhandlingsbordet. En föga trolig utgång till följd av en sverigedemokratisk vågmästarroll. En röst på Sverigedemokraterna torde med andra ord med största säkerhet utgöra en indirekt röst på en borgerlig regering även nästkommande mandatperiod. Sveriges alla borgerliga väljare borde måhända ägna Sverigedemokraternas en tanke på valdagen 2010. Om inte, säg hej då till en borgerlig regering nästa mandatperiod. Åtminstone om man ska tro SBC:s majmätning, vilket man borde alltsedan 1973.

Statistiska centralbyrån:
Partisympatiundersökningen maj 2010

Expressen:
SCB: De rödgröna vinner valet i höst

Aftonbladet:
SCB: Klar ledning för de rödgröna

Svenska Dagbladet:
Rödgröna störst hos SCB

Metro:
Rödgröna störst hos SCB

Dagens Nyheter:
Rödgröna störst hos SCB

fredag, juni 04, 2010

Låt oss slippa feministdomarna

Expressens ledarredaktion reagerade negativt på Kristdemokraternas Maria Larssons nya förslag om en medborgerlig plikt att tjänstgöra i domsol.

Expressen:

"För det andra utgör nämndemannainstitutet ett allvarligt förtroendeproblem i fråga om likhet inför lagen. Vill vi verkligen ha sverigedemokratiska nämndemän i tingsrätten där invandrare står åtalade?"

Nej, lika lite som vi vill att sverigedemokratiska nämndemän ska döma medborgare av utländsk härkomst vill vi att att vänsterpartistiska- och feministiska nämndemän ska döma i vårdnadstvister och dylika ärenden. Därför ska vi inte ha nuvarande system med politiskt tillsatta nämndemän. Nuvarande system torde nämligen medföra sverigedemokratiska, vänsterpartistiska och feministiska nämndemän. Ett nämndemannasystem med jurytjänstgöring av amerikansk modell torde tvärtom leda till en åtskillnad mellan Sveriges dömande och lagstiftande makt, samt bidra till en folklig representation i svensk domstol.

Expressen:
Låt oss slippa hobbydomarna

torsdag, juni 03, 2010

Ut med politikerpacket ur svensk domstol

Jag tog del av Kristdemokraternas nya förslag om att göra Sverige till en verklig demokrati, i vilken landets lagstiftande makt åtskiljs från landets dömande makt.

Kristdemokraterna:

"Nämndemännen i svenska domstolar speglar inte befolkningen, konstaterar Kristdemokraterna. De vill nu ersätta dagens system, där de politiska partierna sköter rekryteringen av domstolarnas lekmän, med lottning.

Vice partiordförande Maria Larsson, som tagit fram det nya förslaget, förklarar att alla myndiga medborgare ska kunna kallas in, utbildas och göra en tvåårig insats som nämndemän."

Äntligen. Dessvärre vill Maria Larsson tvinga medborgarna till tjänstgöring i domstol. Enligt min mening borde man erbjuda slumpvis valda medborgare att tjänstgöra i domstol, inte tvinga medborgare till en värnplikt i domstol. Kristdemokraternas nya förslag torde åtminstone vara ett steg i rätt riktning. Politikerna ska inte döma i domstol och därmed basta!

Svenska Dagbladet:
KD vill införa domstolsplikt