söndag, mars 27, 2011

Jämställdhet bakom ökad psykisk ohälsa bland barn?

Läkaren Annica Dahlström och ekonomen Christian Sörlie Ekström gick idag till frontalangrepp på Sveriges jämställdhets- och familjepolitik.

Göteborgs-Posten:

"För första gången i mänsklighetens historia har vi kastat nästan all erfarenhet om barn på historiens soptipp. Många barn mår i dag riktigt dåligt och det blir bara värre. Men i dagens demokratiska Sverige får man inte ställa frågan om det kan finnas ett samband mellan vår moderna syn på hur barn skall växa upp och den ökande sjukligheten hos barnen, skriver Annica Dahlström och Christian Sörlie Ekström."

"Självmord, suicidförsök, depression och konsumtion av psykofarmaka har bland unga kvinnor ökat med upp till 400 procent under de senaste tio åren. (Kanske det hänger ihop med att alla barn förväntas bete sig som pojkar?) Trenden för unga män är densamma även om utvecklingen inte är lika dramatisk. Ju yngre barn desto brantare ökning, de uppväxande barnen mår allt sämre och vi undrar varför."

"Män och kvinnor är olika i hjärnan. Den andra faktorn är att män och kvinnor förväntas göra samma saker. Det bygger på en politisk, obelagd tes att män och kvinnor är utbytbara vad gäller egenskaper och förutsättningar att ta hand om barn. Att en 50-50-delning skulle vara i barnens intresse förutsätter att män och kvinnor är identiska."

Jag vill härmed rekommendera bloggens besökare att ta del av hela Annica Dahlströms och Christian Sörlie Ekströms debattartikel på gp.se, se länk. Ta gärna även del av psykiatriprofessor Mikael Landéns uttalande om genuspedagogik som ett gigantiskt psykiatriskt experiment på barn, se länk. Jag kan inte med ord uttrycka min avsky för feministernas övergrepp på oskyldiga barn.

Göteborgs-Posten:
En familjepolitik som gör barnen psykiskt sjuka

Adlibris:
Könet sitter i hjärnan av Annica Dahlström

Tidigare inlägg i samma tema:
Genuspedagogik, ett gigantiskt experiment på barn

Mat, en kvinnofälla?

Svenska Dagbladet publicerade idag en tänkvärd ledarartikel av Per Gudmundson. I artikeln tog Gudmundson upp könsmaktsordningens nya nya offer i form av feta kvinnor. Kvinnorna påstås lägga på hullet som en konsekvens av männens kvinnoförtryck. Vita, medelålders, heterosexuella män förtryckte kvinnorna så till den milda grad att kvinnorna utvecklade fetma av förtrycket.

I ljuset av männens matförtryck måste man rimligen betrakta Hemse-förskolans tilltag att låta bjuda förskolans flickor, men inte förskolans pojkar, på semlor på Internationella kvinnodagen som ett uttryck för kvinnoförtryck. Vart en kvinna sig i världen än vänder, står hennes lycka i patriarkatets händer. Feminister, upp till kamp mot patriarkatets matförtryck!

Per Gudmundson:

"Skurkrollen är given. Vänstern har hittat ännu en missnöjd grupp, och erbjuder en färdig förklaringsmodell. Det må gälla svält, det må gälla hetsätning. Samma kraft håller kvinnor feta som tvingar dem att banta. Vita nyliberala medelklassmän."

Svenska Dagbladet:
Män som matar kvinnor

onsdag, mars 23, 2011

Fallet Catrine da Costa, ett rättsövergrepp i jämställdhetens namn?

Såg ni Sveriges Televisions TV-program Veckans brott om fallet Catrine da Costa igår? Professor Leif GW Persson beskrev fallet Catrine da Costa som en jämställdhetshistoria och "den främsta svenska rättsskandalen i modern tid". En före detta fru måhända i jakt på ensam vårdnad om parets gemensamma barn, ett 1,5-årigt barn som vittnade om sexualsadism och styckmord, barnpsykologer som läser barn som f-n läser Bibeln och sist men inte minst ett gäng inkompetenta politiker till nämndemän. Rättsfallet Catrine da Costa utgjorde en illa regisserad föreställning till synes baserad på en forskningsavhandling av Uppsala universitets genusforskare Eva Lundgren och med ett feministiskt lustmord på två oskyldiga män som huvudhandling.

Jan Guillou, Häxornas försvarare - ett historiskt reportage:

"Mamman började förhöra sitt barn, vilket inte kan vara lätt eftersom barnet var för litet för att kunna uttrycka sig konkret och begripligt och de förmodade händelserna dessutom låg ett drygt år tillbaka i tiden. Men under dessa förhör, som mamman säger sig anteckna efteråt ur minnet, växer undan för undan en tämligen typisk Blåkullahistoria fram. Som mamman själv meddelade i ett av de polisförhör där hon kontinuerligt redogjorde för nya rön "så har jag ju ibland så att säga legat ett halvt steg före Erika och liksom förstått vart hon ville komma ibland. Och så har hon så småningom kommit dit" (ur förhörsprotokoll av den 13 november 1985)."

Jan Guillous debattinlägg i fallet Catrine da Costa återfinns i sin helhet på www.mediemordet.com, se länk nedan.

Sveriges Television:
Veckans brott: Del 9 av 12.

www.mediemordet.com:
Artiklar, debattinlägg och uppsatser i fulltext

måndag, mars 21, 2011

Meningslös jämställdhetsstatistik i Dagens Nyheter

Dagens Nyheter publicerade idag en artikel innehållande jämställdhetsstatistik gällande Stockholms blodgivare.

Dagens Nyheter:

"I Stockholm är blodgivarna jämställda, lika många män som kvinnor ger blod, visar en sammanställning som gjorts av Stockholms blodgivare."

Vad kostade Stockholms blodgivares meningslösa jämställdhetsstatistik skattebetalarna? Hur många genusvetare, genuskonsulter, förändringspiloter och f-n och hans moster undslapp ett förvärvsarbete genom att medverka till ovanstående jämställdhetsstatistik?

Albert Einstein:

"Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts."

Varför undersökte Stockholms blodgivare överhuvudtaget blodgivarnas könstillhörighet? Och varför publicerade Dagens Nyheter "forskningens" resultat? Jämställdhet, Sveriges nya statsreligion.

Dagens Nyheter:
Jämställda blodgivare i Stockholm

torsdag, mars 17, 2011

Kronofogden och jämställdhet

Aftonbladet rapporterade idag om Kronofogdens statistik gällande ungdomars skulder. Kronofogden meddelande att kvinnornas skulder ökade mer än männens skulder, se nedan.

Aftonbladet:

"I åldersgruppen 18–25 år var de unga kvinnornas ökning av obetalda skulder dubbelt så stor som hos männen, enligt statistik från Kronofogden."

Sveriges unga män torde i jämförelse med landets unga kvinnor överlag vara överrepresenterade i Kronofogdens statistik varför Aftonbladets nyhetsartikel måste anses utgöra en positiv läsning för landets alla jämställdhetsfanatiker. Jämställdhet måste nämligen råda i såväl socialgrupp tre som i socialgrupp ett om Sverige verkligen ska bli ett jämställt land. Kvinnornas relativt låga frekvens av suicid, missbruk, trafikolyckor, kriminalitet och inte minst obetalda skulder hos Kronofogden måste i ljuset av dagens jämställdhetssträvan ses som ett jämställdhetsproblem. Sveriges feminister borde i jämställdhetslogikens namn överväga att införa så kallad negativ särbehandling avseende missbrukande kvinnor i behov av missbruksvård i syfte att uppnå en jämställd könsfördelning. Man borde även uppmana unga kvinnor att begå våldsbrott i syfte att motverka dagens ojämställda situation. Tusentals dylika jämställdhetsprojekt måste sjösättas om vi ska uppnå äkta jämställdhet i vårt avlånga land.

Förresten. Ni missade väl inte nyheten om flickorna på Gotland som fick semlor på Internationella kvinnodagen medan pojkarna på samma fritids fick hålla till godo med knäckebröd och fil? Rektorn blev tvungen att ringa upp föräldrarna och be om ursäkt.

Dagens Nyheter:

"Vi hade inte funderat djupt nog, säger rektorn Lekbir Belmhamdi."

Välkommen till feministklubben, Belmhamdi!
Jag blev inte ett dugg förvånad med anledning av Hemse-fritidsets feministiska upptåg. Genusvansinnet spårade ur åratal tillbaka i tiden i Sverige. The rest is history, som man säger.

Aftonbladet:
Unga kvinnors skulder ökar mest

Dagens Nyheter:
Bara flickorna fick semlor 8 mars

Tidigare inlägg i samma tema:
Missbruk och jämställdhet

torsdag, mars 10, 2011

Skådespelaren Dolph Lundgrens kuttersmycke

Skådespelaren, hollywoodhunken och civilingenjören i kemiteknik, Dolph Lundgren och hans fru Anette Qviberg ska skiljas efter 17 år tillsammans. Lundgren syns nu stoltsera i vimlet med en ny ung kvinna vid sin sida. Ett kuttersmycke, som feministen Unni Drougge så finkänsligt nedvärderade kvinnor i motsvarande situation i TV4:s debattprogram Kvällsöppet härförleden. Vän av ordning måste fråga sig av vilken anledning feministen Drougge högg sina medsystrar i ryggen på bästa sändningstid? Ska inte alla feminister hålla ihop i kampen mot alla medelålders, vita, heterosexuella män? Och varför protesterade inte Drougge mot ovan nämnda orättvisa redan som ung kvinna? Ni vet svaret lika väl som jag. I kärlek och krig finns inga regler. Nu som då.

Gissa vem som gick i taket över åldersskillnaden på 23 år mellan Lundgren och hans nya flickvän? En och annan feminist såklart, men säkerligen också en och annan halvgammal kärring. Anette Qvibergs moster Grete Qviberg måste anses tillhöra sistnämnda kategori belackare. Hon kommenterade Lundgrens val av ny kvinna med följande ord, se nedan.

Grete Qviberg:

"Män är rädda för att åldras och träffar yngre kvinnor som ett sätt att hålla sig unga, säger Anettes moster, societetsdamen Grete Qviberg."

PK-poäng till Qviberg. Vill du ha en rimlig förklaring till Lundgrens val av ny kvinna? Ta då del av mitt blogginlägg gällande äldre män och yngre kvinnor, se länk nedan.

Förresten, varför i allsin dar valde en ung, vacker kvinna på 30 år att satsa på en 23 år äldre, förmögen machoman som Lundgren och inte på en jämställd velorpappa i sparkdräkt?

Expressen:
Grete Qviberg: "Har slutat bli förvånad"

Tidigare inlägg i samma tema:
Äldre man + ung kvinna = sant
Unni Drougges feministiska moderskap
Unni Drougges kvinnochauvinism
Unni Drougges narkotikafeminism

I Statsfeminismens hemliga tjänst

Socialdemokraten Anna Ardin biträds i fallet med våldtäktsanklagade Julian Assange av ingen mindre än Socialdemokraternas talesman i jämställdhetspolitiska frågor, Claes Borgström.

Advokaten Claes Borgström gjorde sig känd hos allmänheten i samband med att han i en debattartikel i Dagens Nyheter liknade svenska män vid talibanerna i Afghanistan. Borgström förordade vid ett annat tillfälle i likhet med bland andra Gudrun Schyman även införandet av så kallad mansskatt.
Borgström startade tillsammans med Sveriges före detta justitieminister Thomas Bodström advokatbyrån Borgström & Bodström advokatbyrå. Bodström medverkade som många av er minns till att Tito Beltran år 2008 blev dömd för en då åtta år gammal våldtäkt. Några trovärdiga bevis avseende Beltrans skuld förevisades aldrig allmänheten. Beltran dömdes därigenom på tvivelaktiga grunder.
I fallet med Tito Beltran förekom även en före detta polis vid namn Monica Dahlström-Lannes. Dahlström-Lannes spelade en avgörande roll i samband med att Beltran åtalades för våldtäkt på skådespelerskan Maria Lundqvists barnflicka. Bodström hävdade i rätten att han inte hade någon koppling till Dahlström-Lannes. En utsaga som visade visade sig vara en ren och skär lögn. Bodström och Dahlström-Lannes ingick nämligen tillsammans i styrelsen för organisationen ECPAT Sverige.
Tito Beltrans rättsfall utgjorde ett exempel på Statsfeminismens infiltration av vårt rättsväsende.

Tillbaka till feministerna Anna Ardin och Claes Borgström. Idag avslöjade Expressen att polisen som förhörde Ardin även hade en vänskapsrelation till Ardin privat. Dessutom uttryckte sig polisen i fråga mycket fördomsfullt avseende såväl Julian Assange som "vita män" i största allmänhet, se nedan.

Expressen:

"Förhörsledaren och kvinnan som anmälde Julian Assange lärde känna varandra genom att båda är engagerade i det socialdemokratiska partiet.
Förhörsledaren har bland annat suttit i styrelsen för HBT-Socialdemokraterna.
Förhörsledaren har - trots att hon deltagit i brottsutredningen mot Assange - starkt negativt kommenterat Wikileaksgrundaren på sin facebook-sida."

"Förhörsledaren citerade i april 2009 ur ett blogginlägg som Assange- kvinnan skrivit om vita män "som tar sig rätten att bestämma vad som inte är kränkande". Förhörsledaren konstaterade att det partikamraten skrivit "sätter fingret på det väsentliga och talar för sig.""

Polisen uttryckte också nedanstående i ett kommentarsinlägg i anslutning till Julian Assanges medverkan i en chatt på Aftonbladet.

"Heja Claes Borgström!!!"

Heja Claes Borgström? Polisen, i Statsfeminismens hemliga tjänst.

Expressen:
Polisen vän med kvinna som anmälde Assange

Svenska Dagbladet:
Utredare uttalade sig negativt om Assange på Facebook

Tidigare inlägg på samma tema:
Tito Beltran vs Sveriges feministmaffia

söndag, mars 06, 2011

Ibrahim Baylan och Socialdemokraternas förbannade jämställdhet

Idag avgick Socialdemokraternas partisekreterare Ibrahim Baylan. Baylan angav ett för honom och partiet viktigt skäl till att han avgick, se nedan.

Ibrahim Baylan:

"För det första, och kanske den viktigaste utgångspunkten för partiet, är att jag vill medverka till att vi får en jämställd partiledning. Vi ska i partiets ledning ha en kvinna och en man. För ett feministiskt parti är det en självklarhet."

Varför måste Socialdemokraternas partisekreterare vara en kvinna utifall att en person av hankön väljs till ny ordförande? Ni vet svaret.

Varför inte införa ett tudelat partiordförandeskap a la Miljöpartiet? En sådan konstruktion borde väl om någon leva upp till partiets förbannade jämställdhetskrav? Partiet måste självklart även inrätta två partisekreterare, två gruppledare i Riksdagen med mera. Partiet måste sist men inte minst tillsätta en person av varje kön på respektive position oavsett vederbörandes kompetens. Herregud, vilket genuselände!

Expressen:
Ibrahim Baylan avgår som partisekreterare

Aftonbladet:
Ibrahim Baylan avgår som partisekreterare

fredag, mars 04, 2011

Danmarks jämställdhetsminister kritiserade feminismens inskränkta människosyn

Danmark, Danmark, vårt modiga lilla grannland Danmark. Danmark, landet som försvarande allas vår yttrandefrihet i fallet med Muhammedbilderna. Danmark, landet som vågade stå upp för oss svenskar i Europarådet då våra demokratiska värden hotades av antidemokrater och etablissemangets tystnad. Som om ovanstående inte vore nog så försvarade nyligen Danmarks jämställdhetsminister Lykke Friis även alla människors lika värde genom att kritisera feminismens inskränkta fokusering på kvinnors umbäranden i livet. Vi svenskar, vi som nästan dagligen tvingas huka oss i jämställdhetsdebatten för att inte slå i feminismens intoleranta glastak, borde tacka Friis för hennes mod att utmana inte bara Danmarks, utan indirekt även Sveriges genusindustriella komplex. Tack Friis!

Aftonbladet:
”Stoppa könskampen”

Wikipedia:
Muhammedbilderna i Jyllands-Posten

Tidigare inlägg i samma tema:
Äntligen en omvärldsreaktion på Sveriges demokratiska underskott!