måndag, augusti 27, 2007

Feministiskt initiativs Sofia Karlsson homosexuell?

Feministiskt initiativs karriärkvinna Sofia Karlsson manifesterade härförleden sin sexuella läggning i samband med Stockholm Pride.

Sofia Karlsson:

"Och en grupp som är utsatt är vi som inte är/kallar oss heterosexuella."

"Men det som faktiskt irriterar mig mest är att det slår aldrig fel. Som tjej och inte heterosexuell så blir fan i mig alltid osynliggjord."

Nej, inte alltid. Jag synliggjorde dig, Sofia, vilket du dock inte gjorde i gengäld då du censurerade min kritik gällande Eva Lundgrens pseudovetenskapliga forskning.

Tidigare inlägg i samma tema:
Fi:s Sofia Karlsson censurerade kommentarsinlägg

Sofia Karlsson:
Schulman och bögarna

P3 Dokumentärs feministpropaganda

Jag lyssnade tidigare på P3 Dokumentär, men fortsättningsvis ska jag bojkotta SR:s dokumentärserie. P3 Dokumentärs tre senaste reportage avhandlade uteslutande feministiska spörsmål, nämligen Myten om mödomshinnan, Abort - från brott till rättighet och P3 Dokumentär griper efter queera skuggor. Sistnämnda titel slog nog alla rekord, P3 Dokumentär griper efter queera skuggor, varför inte en titel i stil med P3 Dokumentär går i regimens ledband?

Sveriges Radio, P3 Dokumentär:

"Under hösten blir P3 Dokumentär samlingsplatsen för en mängd olika dokumentärskapare som gör entré i P3 på söndagkvällarna. Nya programmakare innebär också en ny typ av dokumentärer och nya ämnen som kommer spänna över ett brett spektrum."

I skrivande stund visade P3 Dokumentärs nya programmakare inte prov på variation och bredd. Tvärtom visade P3 Dokumentärs nya upphovsmän prov på enkelspårig regimpropaganda. P3 Dokumentär sände tidigare intressanta reportage om Militärligan, Stig Bergling, Svensken I Bolivia med flera, men sedan åtskillig tid tillbaka återfinns allena osminkad feministpropaganda i P3 Dokumentärs utbud. Tvi vale!

söndag, augusti 19, 2007

Jämställdhetshysterins pris

Sveriges jämställdhetshysteri torde föranleda allmän psykisk ohälsa bland medborgarna, i synnerhet bland kvinnorna.

Sveriges Radio:

"Per Carlson, sociolog och forskare på Folkhälsoinstitutet, hajade till när han började analysera resultaten.

– Unga kvinnorna mellan 16 och 20 år lider svårt av att inte ha socialt kapital, och det finns en större risk att drabbas av nedsatt psykiskt välbefinnande för den gruppen än för till exempel äldre män.

Var tredje unga kvinna mellan 16 och 20 säger att de har någon form av ångest, depression eller oro. Bara var sjätte kille säger samma sak, och bara var tionde man över 65 år."

Sveriges Radio:
Unga kvinnor lider mest av ensamhet

söndag, augusti 12, 2007

Kurt Lundgren om Stasi

Kurt Lundgren publicerade idag ännu ett inlägg gällande östtyska Stasi:s spionage i Sverige. I inläggets avslutande stycke stod nedanstående att läsa.

Kurt Lundgren:

"Stundom känns det som om den politiska överheten, klassen, regeringen, ministrarna genom sina värderingar, sitt agerande, sin frånvaro av vanlig normal anständighet, sitt språk (ingen av mina bekanta skulle ta ordet knullborgarmärke i sin mun) har blivit det svenska folkets främsta fiende."

Kurt Lundgrens blogg, Östra Ölands fria horisont:
Stasi hade toppspion i regeringen?

måndag, augusti 06, 2007

Mona Sahlin och RFSU:s Knullborgarmärke

Idag vill jag gratulera Mona Sahlin som tydligen erhöll RFSU:s Knullborgarmärke i samband med Stockholm Pride. Grattis Mona Sahlin, Socialdemokraterna och Sveriges arbetarklass!
Av någon outgrundlig anledning svarade dock Sahlin fel på en fråga angående så kallad heteronorm. Sahlin svarade att "Att det är normalt att gilla olikheter" motsvarade heteronorm, men heteronorm borde väl motsvara "Att man alltid utgår från att alla är hetero"?

Expressen:
Mona Sahlin tog sexmärket

onsdag, augusti 01, 2007

Fi:s Sofia Karlsson censurerade kommentarsinlägg

Feministiskt initiativs Sofia Karlsson censurerade mitt kommentarsinlägg. Jag kommenterade hennes blogginlägg "Hörsägen BVC". Jag vill härmed delge mina läsare mitt kommentarsinlägg, vilket Karlsson valde att censurera utan minsta motivering.

Kommentarsinlägg till Sofia Karlssons postning "Hörsägen BVC":

"Sofia:

Du postade en länk till Akademiska sjukhuset. Akademiska sjukhusets sida innehöll en hänvisning till Eva Lundgrens forskning Slagen dam. Uppsala universitet initierade en oberoende granskning, vilken underkände Lundgrens ovetenskapliga metodik.

En av forskarna som deltog i nämnda granskning, Margareta Hallberg, professor vid idéhistoriska institutionen på Göteborgs universitet, sammanfattade Lundgrens forskning med följande ord:

"...finns empiriska påståenden som saknar empirisk grund, oklarheter vad gäller urval och intervjupersoner, avsaknad av alternativa tolkningar, påståenden som motsägs av egna data generaliseringar utifrån ett litet underlag"

Jörgen Hermansson deltog också i nämnda granskning och underkände likaså Lundgrens avhandling Slagen dam. Hermanssons skrev följande om Lundgrens forskning:

"Lundgren med flera hävdar att de har avlivat myten om att våldet mot kvinnor kan knytas till särskilda grupper av män. Den analys som leder fram till denna slutsats innehåller dock flera brister, och en reanalys av samma data visar att slutsatsen borde vara den rakt motsatta"

Slutligen konstaterade Uppsala universitets rektor Bo Sundqvist att Lundgrens forskning utgjorde en allvarlig avvikelse från god forskningssed. Brottsförebyggande rådet publicerade härförleden en rapport, Utvecklingen av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer, vilken emotsade Lundgrens pseudovetenskapliga resonemang.

Artikel 19, Eva Lundgrens genusvetenskapliga forskning underkänd:
http://artikel19.blogspot.com/2005/12/lundgrens-genusvetenskapliga-forskning.html

Artikel 19, Liza Marklund, en feministisk lögnhals!:
http://artikel19.blogspot.com/2007/06/liza-marklund-en-feministisk-lgnhals.html
"

Sofia Karlsson Feminist:
Hörsägen BVC