tisdag, januari 30, 2007

Viljornas kamp 2:2

Liv Weisbergs andra del i serien om Feministiskt Initiativ höll inte lika hög klass som seriens inledande del. Dokumentärseriens andra del syftade till att skapa ett martyrskap kring Fi:s ledartrojka, vilket föranledde Tiina Rosenberg och Devrim Mavi att återigen gråta i tid och otid. Devrim Mavi, Tiina Rosenberg och Sofia Karlsson uppvisade en omogen och aningen naiv attityd. I gengäld gav Schyman intryck av att vara en erfaren och skicklig opinionsbildare. Schyman mäktade dock inte med att rädda partiets anseende på egen hand, utan partiets valkampanj slutade föga förvånande i ett praktfiasko. I seriens andra del skymtade även partiets mjölkko Claes Decker förbi. Deckers ekonomiska bistånd finansierade såväl partiets kansli som partiets valkampanj.

Sveriges Television:
Viljornas kamp 2:2

lördag, januari 27, 2007

Expressens partybild på häktade 27-åringen

Av allehanda bildmaterial föreställande häktade 27-åringen i Norrahammar så valde Expressen att använda sig av nedanstående bild för att illustrera tidningens artikel.

Expressen:
http://www.expressen.se/content/1/c6/85/07/53/3a2a56b7.jpg

En i allra högsta grad opassande bild.

Viljornas kamp 1:2

Jag måste erkänna att Liv Weisbergs dokumentärfilm om Feministiskt Initiativs första tid imponerade en aning på mig, möjligen beroende på att jag förväntade mig en feministisk propagandafilm liknande SVT:s hyllning till Fidel Castro härförleden. Fi:s partistyrelse gav stundtals intryck av att bestå av en samling småbarn, exempelvis i samband med att Fi:s talesperson Sofia Karlsson gråtande låste in sig på en toalett tillsammans med en tröstande plastmorsa i form av Gudrun Schyman. Även Ebba Witt-Brattströms gråtmilda framtoning i samband med hennes avhopp från Fi fick mig att le en smula. Slutligen fick man även se en närbild på en tårögd Devrim Mavi. Tala om att förstärka könsrollerna, lipa som en kärring av lite interna partigräl. Witt-Brattström tog förmodligen med sig partiets verklighetsförankring i samband med att hon lämnade partiet, ty hennes inställning visade prov på en någorlunda sansad politisk uppfattning till skillnad mot exempelvis Tiina Rosenbergs periodvis radikalfeministiska attityd. Sammanfattningsvis bedömde jag ändå Weisbergs film vara någorlunda seriös och objektiv, om än tämligen intetsägande. Ta del av Weisbergs film, Viljans triumf, förlåt, Viljornas kamp, via nedanstående länk.

Sveriges Television:
Viljornas kamp 1:2

PC FÖR ALLA om pirat-tv

Jag hittade ett intressant inlägg på PC FÖR ALLA:s hemsida. Gratis pirat-tv bestående av såväl sportevangemang som amerikanska nyhetskanalen CNN.

PC FÖR ALLA:
Pirater kapar tv-kanaler och sänder på nätet gratis

fredag, januari 26, 2007

Blogge Bloggelito: PK-ismen mot vetenskapen

Blogge Bloggelito publicerade än en gång en välskriven och läsvärd artikel. Återigen riktade Bloggelito frän kritik mot Sveriges radikalfeminism. Med vetenskapliga resonemang punkterade Bloggelito JämO:s Claes Borgströms politiska tokeri.

Blogge Bloggelito:

"Vetenskapen måste vara den största ledstjärnan i ett demokratiskt samhälle, och den fullkomligt förryckta form av försök till att politisera vetenskapen som den tidigare regimen Persson förföll till måste göras upp med en gång för alla. Universiteten måste frigöras från politiska beslutsfattare i rena forskningsfrågor, ty det är framförallt sådana beslutsfattare som under de senaste mandatperioderna främjat radikalfeministisk forskning på helt politiska grundvalar, ”forskning” man sedan naturligtvis åberopat i politiken i ett underligt kretslopp. Detta har varit skadligt för Sverige."

Blogge Bloggelito:
PK-ismen mot vetenskapen

torsdag, januari 18, 2007

Kulturrevolution kommenterade JämO:s politiska övertygelse

Jämställdhetsombudsman Claes Borgström torde inneha Sveriges svåraste politiska uppdrag, inte nog med att han ska frälsa Sveriges befolkning med sin jämställdhetspolitik, han ska därtill även besegra naturlagarna!

Kulturrevolution kommenterade Borgströms ovilja att acceptera vetenskapliga fakta:

"Slutsatsen är då att könsskillnaderna som feministerna är så upprörda över inte är någon godtycklig social konstruktion, utan ett resultat av de naturliga skillnaderna mellan män och kvinnor. Detta upprör ju naturligtvis Borgström vars arbete bygger på det vetenskapligt falska påståendet att könsskillnader inte existerar."

Kulturrevolution kommenterade vidare Borgströms- och feminismens ensidiga perspektiv på tillvaron:

"Feminismen bygger på en extremt subjektivistisk verklighetsuppfattning där fakta som man inte gillar inte existerar just för att man inte gillar dem."

Kulturrevolution:
Feministers verklighetsförakt

Tidigare inlägg i samma tema:
Borgströms debattartikel i Aftonbladet

tisdag, januari 16, 2007

Förslag till ny kristdemokratisk abortpolitik

Hägglund mäktade uppenbarligen inte med att försvara ofödda individers människovärde. Hägglund vill tillåta abortturism i Sverige. Hägglund hävdade i ett förslag gällande ny abortlagstiftning att en abort måste vara en kvinnas val. Jag vill inte att Kristdemokraterna ska föra en liberal abortpolitik i Sverige utan jag vill se nämnda parti föra en abortpolitik i stil med nedanstående förslag:

Sexualupplysning och ökad användning av preventivmedel ska medföra en kraftig minskning av nuvarande abortstatistik. En förändring av nuvarande abortlagstiftning ska bidra till eftersökta minskning. En successiv inskränkning av nuvarande 18-veckorsgräns ska tvinga fram en minskad mängd aborterade människoliv. En successiv straffskärpning vid medhjälp till abort ska bidra till efterlevnad av abortförbud. Slutligen måste ett abortförbud ersätta nuvarande abortlagstiftning. Medicinska och sociala skäl ska tillåta abort i särskilda fall. En kvinnas rätt till egen kropp ska inte vara överställd en ofödd individs rätt till liv.

Dagens Nyheter:
Utländska kvinnor ska få göra abort i Sverige

måndag, januari 08, 2007

Hamiltons ospecialiserade okunskap

Jag läste Carl Hamiltons krönika i Aftonbladet idag och förfasade mig gällande Hamiltons oförmåga att förstå sig på vetenskaplig forskning. Hamiltons krönika gränsade till att vara lika ovettig som Hakelius tidigare inlägg i vetenskapsdebatten, se länk nedan. Hamilton tangerade Hakelius okunskap, men förmådde uttrycka sig på ett än obegripligare vis i förvirrade ordalag. Hamilton förkastade naturvetenskapens specialisering och efterlyste ett vidare perspektiv, måhända i form av allmänbildning, att veta ingenting om allting. Hamilton verkade inte förstå att all vetenskaplig forskning torde föranleda en specialisering inom endera inriktning utifall att man vill erhålla värdefull kunskap inom respektive område. Att förkasta vetenskapsmännens specialistkompetens gränsade till ren idioti från Hamiltons sida. En samlad specialistkompetens må ge upphov till en vida överlägsen kunskap än om varje enskild individ ska besitta obetydlig kunskap inom varje förekommande ämnesområde. Hamilton drog en parallell till elitidrottens specialisering i sin krönika, men han insåg tydligen inte att ett vinnande lag borde inneha unik kompetens på varje enskild position såtillvia att man vill erhålla största möjliga samlade kompetens.

Aftonbladet:
Alla begåvade är inte smarta

Tidigare inlägg i samma tema:
Hakelius omättliga okunskap