onsdag, juni 03, 2009

Äldre man + ung kvinna = sant

Alla män borde leva tillsammans med varsin ung kvinna. En föga genuskorrekt slutsats utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Aftonbladet:

"De kom fram till att den man som har en fru som är sju till nio år yngre minskar risken att dö i förtid med elva procent. Och är frun mellan 15 och 17 år yngre minskar risken med hela 20 procent."

Forskargruppens reservation torde om möjligt vara än mindre jämställd, se nedan.

Aftonbladet:

"Forskarna tillägger dock att resultaten också kan betyda att de mest hälsosamma männen har lättare att attrahera en ung hustru."

Patriarkatets fel, skrek säkerligen alla feministanstrukna läsare i munnen på varandra. Inte alls, ty trots åratal av jämställdhetshysteri torde ändock kvinnans främsta roll i samhället bestå i en enda huvudsaklig uppgift, nämligen reproduktion, dvs biologisk fortplantning. En ung kvinna torde på bekostnad av en äldre kvinna utstråla fruktsamhet. Forskargruppens slutsats föreföll tämligen självskriven.

Feminismens strävan att motverka barnafödsel torde inte vara förenlig med kvinnans biologiska ursprung och således inte tilltala kvinnans naturliga strävan att reproducera mänskligheten. Naturens beskaffenhet och könens biologiska skillnad torde utgöra feministernas värsta mardröm, en mardröm som med tiden ska visa sig vara sann.

Aftonbladet:
Män med yngre fru lever längre

Tidigare inlägg i samma tema:
Till minne av David Reimer