tisdag, juli 20, 2010

Leif GW Persson om Aftonhoran-affären (Littorin-affären)

Leif GW Persson kommenterade i en krönika i Expressen Lena Mellins och Aftonbladets anklagelse gällande Littorins påstådda sexköp genom att underkänna Aftonbladets bevisning.

Leif GW Persson:

"Låt oss bortse från detta och istället anta att uppgiftslämnaren polisanmält det hela när det skulle ha inträffat och att polisen då gjort en vanlig brottsutredning. Hållit förhör med målsäganden och Littorin, samlat in den övriga bevisningen som fanns vid det tillfället och kommit till samma slutresultat som Aftonbladet. I det läget hade man skrivit av brottsmisstanken mot Littorin. "Brott ej styrkt"."

Precis. Aftonbladet borde som en konsekvens av Lena Mellins- och Jan Helins skvallerreportage entlediga Mellin och Helin från deras tjänster. Avskeda Helin och Mellin!

Expressen:
Leif GW Persson: Sant eller falskt?

Tidigare inlägg i samma tema:
Lena Mellin, Jan Helin och Aftonhoran-affären (Littorin-affären)

söndag, juli 18, 2010

Lena Mellin, Jan Helin och Aftonhoran-affären (Littorin-affären)

Jag läste en bra sammanfattning av Littorin-affären på Pelle Billings blogg. Billing avkrävde Aftonbladet bevis gällande Littorins skuld och underkände Aftonbladets patetiska försök att påvisa Littorins sexköp genom att bedyra kvinnans trovärdighet. Littorin ska givetvis inte behöva bevisa sin oskuld, utan ärendets bevisbörda borde utan tvekan påföras Aftonbladet. Littorins val att inledningsvis inte låta dementera Aftonbladets anklagelse torde i bevishänseende sakna värde. Att Aftonbladet därtill ljög angående Littorins dementi borde om möjligt ytterligare rasera tidningens trovärdighet.

Jag anade ursprungligen att Aftonbladet hade bevis gällande Littorins skuld men att man inväntade Littorins motreaktion innan man avsåg offentliggöra oemotsägliga bevis. Nu i efterhand kan vi konstatera att Aftonbladet inte tycks besitta tillstymmelse till bevis gällande Littorins skuld. Man undvek således inte bara att publicera bevis med anledning av att man inväntade ett bra tillfälle att punktera Littorins dementi, utan man saknade med största säkerhet minsta bevis avseende Littorins skuld. Aftonbladets tillförordnade chefredaktör Lena Mellin valde således, med chefredaktör Jan Helins goda minne, att anklaga Littorin för sexköp utan minsta bevis!

Aftonbladets huvudlösa publicering gällande Littorins påstådda sexköp måste få ett efterspel. Enligt min mening borde Jan Helin och Lena Mellin entledigas från sina tjänster på Aftonbladet med anledning av tidningens skvallerjournalistik i fallet Littorin. Dessutom borde affären döpas om från Littorin-affären till Aftonhoran-affären, ty om någon bedrev hor så torde personen i fråga snarare heta Lena Mellin än Sven Otto Littorin. I skrivande stund måste man betrakta Aftonbladets publicering i fallet Littorin som ett fegt karaktärsmord och måhända även en lömsk socialdemokratisk smutskastningskampanj.

Pelle Billing:
Hur får man behandla en man?

Tidigare inlägg i samma tema:
Jag sålde sex till Aftonbladets Lena Mellin
Aftonbladets skvallerjournalistik i fallet Littorin
Lena Mellin om Littorin-affären
Upp till bevis Aftonbladet!

August Strindberg avsåg att krossa näsbenet på feministen Sophie Adlersparre

Jag läste en notis om Camilla Läckberg och hennes man Martin Mellin i Expressen. I aktuell notis gjorde Läckberg ett försök att framstå som politiskt korrekt i allmänhetens ögon. Dessvärre kom Läckberg inte ens i närheten av Jens Orbacks numera klassiska utspel om sin mormors härliga syster i Kanada. Ni minns väl Orbacks inofficiella världsrekord i politisk korrekthet? Orback vågade en gång i tiden trotsa HBT-rörelsens krav på särlagstiftning, varpå rörelsen titulerade Orback homofob. Orback såg sin politiska karriär hotad varför han omgående tillmötesgick Sveriges gaylobby genom att bedyra sin tolerans gällande homo- och bisexualitet. Orback åberopade sin mormors härliga syster i Kanada som bevis på sin oerhörda tolerans. Orbacks mormors härliga syster i Kanada levde nämligen inte tillsammans med en man, ej heller med en kvinna, utan med en häst! Tala om att vara tolerant. Läckberg mäktade visserligen inte med att överträffa Orbacks bedrift, men väl att tillgodogöra sig feministernas gunst.

Camilla Läckberg i Expressen 2010:

"Vi delar på allt arbete med hus och barn och stöttar varandra både privat och yrkesmässigt."

Författaren, dramatikern och samhällskritikern August Strindberg fattas folket i en tid då många av landets namnkunniga författare tycks medels allsköns fjäsk kokettera för makthavarna.

August Strindberg om feministen Sophie Adlesparre 1885:

"Detta endast och synnerligast för att jag skall få krossa näsbenet på Sophie Adlersparre som i ett lömskt bref till Siri angifvit sig som processens anläggare."

August Strindberg i ett brev till Verner von Heidenstam 1888:

"Qvinnan såsom liten och dum och derför elak, såsom mannens bihang och påhäng skall qväsas till såsom barbaren eller tjufven. Hon är endast behöflig såsom vår äggstock och lifmoder, allra bäst dock som slida!"

Expressen:
Camilla Läckbergs stora stöd i livet - Martin Melin

Wikipdia:
August Strindberg

Tidigare inlägg i samma tema:
Sverigedemokraternas Kent Ekeroth citerade Jens Orback

söndag, juli 11, 2010

Jag sålde sex till Aftonbladets Lena Mellin

Sommaren 2006, måhända tidig höst samma år, köpte Aftonbladets Lena Mellin sex av mig. Vi fick kontakt via en sexannons och hon visste med största säkerhet att hon kommunicerade med en betalpojke. Vi hade kontakt en tid och till slut träffades vi på tu man hand hemma hos mig. Hon betalade mig med 2 000 kr redan i hallen, sedan gick vi raka vägen till sängen. Hon sa att hon arbetade som ekonom på en bank, men med tiden blev jag varse att hon arbetade på en känd svensk kvällstidning. Jag bestämde mig för att berätta min historia i samband med att en polischef vid namn Göran Lindberg åtalades gällande en rad sexbrott. Jag blev upprörd över makthavarnas hyckleri, men beslutade ändå att inte polisanmäla Mellins preskriberade brott.

Jag kontaktade istället en konkurrerande kvällstidning som gjorde allt i sin makt för att säkra tekniska bevis, dock utan minsta framgång. Jag antecknade dock alltid mina kunders namn i en fil i min dator och i filen återfinns en kund betecknad L med mailadressen lena.mellin@aftonbladet.se.

Vad sägs om att vara lite allvarliga för en stund? Jag sålde givetvis aldrig sex och Lena Mellin köpte således aldrig sex av mig. Någon fil med sexköpares namn finns inte heller på min dators hårddisk, inte heller någon fil innehållande Lena Mellins mailadress. Jag ska räkna upp ett antal bevis som Aftonbladet måste presentera i fallet Littorin om tidningens påstående gällande Littorins sexköp ska tas på minsta allvar i fortsättningen. Nedanstående fyra bevis borde avkrävas Aftonbladet med anledning av tidningens publicering gällande Littorins påstådda sexköp.

1. Aftonbladet måste bevisa att "Anna" verkligen arbetade med att sälja sex som "betalflicka". Som ett led i tidningens bevisning måste måhända även "Annas" riktiga identitet offentliggöras, alternativt måste en oberoende grupp ges möjlighet att kontrollera Aftonbladets bevis gällande "Annas" identitet och prostitutionsverksamhet.

2. Aftonbladet måste gräva fram Littorins hemliga mailadress. Aktuell mailadress måste sedan härledas till en sexannons vars innehåll också borde framgå.

3. Aftonbladet måste påvisa "Annas" korrespondens med Littorin. Aftonbladet måste säkra endera teknisk bevisning avseende parets kommunikation och även härleda aktuell kommunikation till Littorin.

4. Aftonbladet borde egentligen också bevisa att ett möte verkligen ägde rum mellan Littorin och "Anna" sommaren 2006, alternativt tidig höst 2006.

I avsaknad av ovanstående bevis borde Aftonbladets publicering allena ses som ett personangrepp i syfte att misskreditera dagens borgerliga regering inför kommande riksdagsval och inte som ett nyhetsreportage av värde. Därtill borde Lena Mellin med flera på Aftonbladets redaktionella avdelning avgå i händelse av avsaknad av bevis.

Aftonbladet:
Anna, 30: Allt är sant

Tidigare inlägg i samma tema:
Aftonbladet skvallerjournalistik i fallet Littorin
Lena Mellin om Littorin-affären
Upp till bevis Aftonbladet!

lördag, juli 10, 2010

Aftonbladets skvallerjournalistik i fallet Littorin

Aftonbladet publicerade ikväll ännu en artikel gällande Littorins påstådda sexköp. Återigen hävdade tidningen att man hade gångbara bevis avseende Littorins skuld. I vanlig ordning valde man att inte publicera ett enda bevis av värde.

Aftonbladet:

"Men Aftonbladets avslöjande i dag är väl underbyggt och övervägt."

Vad bra att tidningens avslöjade utgjorde en konsekvens av väl underbyggd journalistik. Dock måste tidningen låta publicera sin väl underbyggda fakta om man nu vill framstå som trovärdig i sammanhanget. En anonym prostituerad kvinna och Littorins gamla mobilnummer i kvinnans telefonbok torde nämligen inte utgöra en bråkdel av bevis gällande Littorins inblandning i aktuell brottslighet.

Aftonbladets obefintliga bevisning gav mig anledning att ifrågasätta tidningens egentliga motiv till dagens publicering. Utgjorde Aftonbladets nyhet i själva verket ett led i tidningens vurmande för socialdemokratin? Inte blev jag desto mindre misstänksam i samband med Aftonbladets uppmaning till Fredrik Reinfeldt att återupprätta regeringens förtroende hos medborgarna.

Aftonbladet:

"Nu måste Fredrik Reinfeldt agera för att återupprätta förtroendet för landets sittande regering."

Ska Fredrik Reinfeldt agera i syfte att återupprätta regeringens anseende? Lena Mellin med flera på Aftonbladet borde om några återupprätta medborgarnas förtroende gällande tidningens anseende. Jag vill se bevis gällande Littorins skuld, inte om och om igen tvingas läsa om Aftonbladets tilltro till en prostituerad kvinnas version, tidningens försök att säkra tekniska bevis efter bästa förmåga med mera. Varför skulle jag bry mig om i vilken utsträckning Aftonbladet försökte säkra tekniska bevis? Antingen lyckades Aftonbladet säkra tekniska bevis eller också misslyckades man binda Littorin till aktuell kvinna. Jag och landets alla medborgare torde skita högaktningsfullt i Aftonbladets ambitiösa försök att ordna fram hållbara bevis. Aftonbladet borde sluta upp med att bedyra tidningens trovärdighet i artikel efter artikel och istället presentera seriösa belägg gällande Littorins skuld.

Aftonbladet:
Förtroendet har raserats

Tidigare inlägg i samma tema:
Lena Mellin om Littorin-affären
Upp till bevis Aftonbladet!

Lena Mellin om Littorin-affären

Jag läste Aftonbladets chatt med Lena Mellin. En läsare frågade Mellin om "Anna" verkligen talade sanning. Mellin gav en i allra högsta grad märklig förklaring till tidningens inställning till "Annas" historia.

Lena Mellin:

"Anna har inte hittat på historien. Vi litar givetvis helt och fullt på henne, annars hade vi inte publicerat. Men utrymme för missförstånd finns alltid i mänsklig samvaro."

Mellins förklaring osade lögn lång väg. Varför ska en journalist lita "helt och fullt" på en prostituerad kvinnas historia? Aftonbladet borde kanske påminna sina anställda om vikten av källkritik. Mellin avslutande mening gav också anledning att ifrågasätta sanningshalten i Aftonbladets reportage. Hon hävdade att "...utrymme för missförstånd finns alltid...". Mellins undanflykt liknade Liza Marklunds fåniga bortförklaring om att dokumentärromanen Gömda utgjorde en sanning, om än inte hennes egen sanning utan någon annans sanning.

Aftonbladet:
Fick kvinna betalt för uppgifterna?

Tidigare inlägg i samma tema:
Upp till bevis Aftonbladet!

Upp till bevis Aftonbladet!

Sven Otto Littorin köpte enligt Aftonbladet sex av en prostituerad kvinna sensommaren 2006. Aftonbladet publicerade idag en snyfthistoria om en 30-årig kvinna som enligt egen uppgift sålde sex till Littorin vid ett enstaka tillfälle 2006. Aftonbladet hävdade att kvinnans kundregister och Littorins gamla mobiltelefonnummer utgjorde bevis, men inte en chans att dagens artikel i Aftonbladet bevisade Littorins sexköp. Om Aftonbladet ska komma undan med en sådan anklagelse krävs ordentliga bevis och inte en "trovärdig" prostituerad kvinnas historia och ett telefonnummer som en gång i tiden tillhörde Littorin. Jag vill se bevis i form av Littorins påstådda sexannons, hans hemliga mailadress och inte minst en registrerad kommunikation mellan Littorin och "Anna".

Lena Mellins svammel om att Littorin inte dementerade uppgiften torde inte utgöra i närheten av ett bevis i sammanhanget. Littorin ska inte behöva förklara sig oskyldig, ty Aftonbladet måste påvisa Littorins skuld om tidningen ska framstå som trovärdig. Aftonbladets Lena Mellin försökte påvisa Littorins skuld genom att hänvisa till hans frånvaro av dementi. I dagsläget torde ingenting motsäga Littorins version om att journalisternas efterhängsna uppvaktning låg till grund för hans avhopp. Aftonbladet måste presentera riktiga bevis om inte hela nyhetsreportaget ska framstå som en socialdemokratisk smutskastningskampanj. Upp till bevis Aftonbladet!

Aftonbladet:
Sålde sex till Littorin
Vi väntar på svaret

Svenska Dagbladet:
Aftonbladet: Littorin köpte sex
Fredrik Reinfeldt: Littorin säger att uppgifterna inte stämmer

Expressen:
Sven Otto Littorin anklagas för sexköp

fredag, juli 09, 2010

Annette Kullenbeg om Sahlins Littorin-fjäsk

Expressen publicerade en läsvärd krönika signerad Annette Kullenberg. Tidningens ordinarie personal tycks frottera sig med makthavarna i Almedalen och i deras ställe kallas reserverna in i syfte att producera en och annan krönika. Tack och lov, ty Annette Kullenbergs krönika andades inte unken feminism i stil med Liza Marklunds sjaskiga alster. Istället såg vi prov på en tämligen läsvärd krönika gällande Sven Otto Littorins avgång och Mona Sahlins efterföljande Littorin-fjäsk. Jag kan inte låta bli att fråga mig vilket brott som Littorin gjorde sig skyldig till enligt Aftonbladet?

På Flashbacks skvalleravdelning antyds i vanlig ordning allt mellan himmel och jord. Vad sägs om rykten som att Littorin skulle vara inblandad i feministen Göran Lindbergs sexeskapader eller att Littorin skulle slagit sin tidigare fru som ett led i parets vårdnadstvist? Rykten utan bevis såklart, men jag vill ändå veta, vad gjorde sig Littorin skyldig till enligt Aftonbladet och Expressen? Kom igen nu Aftonbladet och Expressen, ta bladet från munnen!

Expressen:
Littorin svek sina barn för att plocka lite poäng

Sveriges Television om könshormonet testosteron

Sveriges Television sände nyligen en dokumentär om könshormonet testosteron. SVT:s dokumentär borde ge en och annan feminist huvudbry med anledning av könsrollernas tydliga koppling till halten testosteron i blodet. Vad ska feministerna göra i syfte att motverka alla testosteronstinna män i samhället? Ska vi förbjuda fotbolls-VM i syfte att undvika att stimulera testosteronutsöndringen hos åskådarna? Ska kvinnorna genomgå subventionerad hormondopning i avsikt att bli jämlika männen eller ska vi utrota alla män såsom Valerie Solanas förespråkade?

I aktuell dokumentärfilm påvisade man ett samband mellan testosteronnivå och männens civilstånd. Gifta män och män med barn hade lägre testosteronnivå än ensamstående män och män utan barn. Dagens jämställdhetspolitik torde leda till en utökad mängd ensamhushåll och en minskad andel barnrika hushåll. Enligt SVT:s dokumentärfilm borde Sveriges jämställdhetspolitik föranleda en utökad mängd "alfahannar" höga på testosteron i full färd med att försöka göra karriär, idka samlag samt slåss och härja i största allmänhet. En förnuftig jämställdhetspolitik borde tvärtom eftersträva långvariga äktenskap, barn och familj.

Sveriges Television:
Mannens vetenskap

Wikipedia:
Testosteron

Tidigare inlägg i samma tema:
Till minne av David Reimer
David Reimer, ett ideologiskt experiment

torsdag, juli 08, 2010

Försäkringskassan diskriminerade man på grund av könstillhörighet?

Mattias Andersson i Solna anmälde Försäkringskassan till Diskrimineringsombudsmannen med anledning av misstänkt könsdiskriminering. Enligt Göteborgs-Postens artikel blev Andersson inte sjukskriven mer än sex veckor trots att han led av samma problem som hans hustru, vars sjukskrivning varade åtta månader. Parets läkarintyg sägs vara nära på identiska, men ändå gjorde Försäkringskassans en olikartad bedömning av personernas behov av sjukskrivning.

Göteborgs-Postsen:

"Mattias Andersson frågar sig hur en kvinna kan vara sjukskriven i åtta månader och en man i sex veckor – för likartade symtom."

Andersson ställde en i allra högsta grad berättigad fråga. I egenskap av luttrad antifeminist blev jag dock inte förvånad med anledning av Försäkringskassans misstänkta könsdiskriminering. Män diskrimineras dagligen i Sverige, i synnerhet i rättsväsendet. Kvinnor döms oftare än män till rättspsykiatrisk vård. En konsekvens därav torde vara att män döms till en längre strafftid trots identisk gärningsbeskrivning och dylika sjukdomssymptom. Samhällets diskriminering av män syns också i landets brottsstatistik genom männens kraftiga överrepresentation bland såväl gärningsmän som brottsoffer. Män diskrimineras återkommande i vårdnadstvister med minskad eller till och med förlorad tillgång till sina barn som konsekvens. Män diskriminerades tidigare i lag genom lagen om allmän värnplikt och diskrimineras än idag i och med lagen om grov kvinnofridskränkning. Pensionssystemets utformning och männens förhållandevis korta medellivslängd torde diskriminera manliga löntagare i jämförelse med deras kvinnliga kollegor.

Jag valde att räkna upp några få exempel i mängden av många, många fall av mansdiskriminering i Sverige av idag. Låt oss återgå till fallet med Andersson i Solna och hans DO-anmälan. Läs Göteborgs-Postens artikel och ta del av hans historia. Nog tycks Försäkringskassans beslut lukta statsfeministisk mansdiskriminering lång väg?

Göteborgs-Posten:
Sörjande pappa blir fall för DO

onsdag, juli 07, 2010

Feministisk matematik i Aftonbladet

Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta åt Feministiskt initiativs senaste spektakel. Jag trodde ett tag att stormen skulle bedarra och att Feministiskt initiativs tilltag skulle falla i glömska, men ack vad jag bedrog mig. Ikväll slog nämligen Aftonbladets journalist Anders Munck till genom att göra anspråk på Fieldspriset. Munck påstod att Feministiskt initiativ borde elda upp 900 000 kronor om man avsåg elda upp ett belopp motsvarande en minuts löneskillnad mellan könen. Munck utgick från feministernas felaktiga statistik och hans slutsats bestod av ren nonsens. Jag vill dock inte vara sämre än Aftonbladets egen John Nash varför jag i nedanstående inlägg ska försöka mig på konststycket att överglänsa Muncks matematiska storhet. Kära läsare, håll till godo med min utsökta grundskolematematik.

Till att börja med ska vi ta reda på fakta. Vi ska alltså läsa problemformuleringen och begrunda problemets ingående variabler. Jag visste som jag skrev i föregående blogginlägg att Feministiskt initiativ och nu alltså även Aftonbladets Anders Munck bluffade om kvinnornas lönenivå i jämförelse med männens. En sökning på Statistiska centralbyråns hemsida gav mig en källa till "verklighetens statistik", vilket torde vara raka motsatsen till feministisk statistik.

Statistiska centralbyrån, Välfärd Nr 4 2008:

"Kvinnors löner är i genomsnitt 16 procent lägre än mäns sett till hela arbetsmarknaden. Om hänsyn tas till kvinnors och mäns olika fördelning efter yrke, utbildningsnivå, ålder och arbetstid, minskar skillnaden till 6 procent."

Låt oss utgå från sex procentenheters löneskillnad och inte 16 procentenheters löneskillnad som Anders Munck och Feministiskt initiativ gjorde i sina uträkningar. Man ska självklart inte räkna med 16 procentenheters löneskillnad eftersom en sådan siffra baseras på olikartade arbetsförhållanden, som Statistiska centralbyrån mycket riktigt konstaterade. Således ska vi räkna med att en genomsnittlig yrkesarbetande kvinnas inkomst torde vara 94 procent av en genomsnittlig yrkesarbetande mans inkomst. Jag måste redan nu passa på att påtala uträkningens egentliga irrelevans, ty medborgarnas inkomst konstateras variera med arbetstagarnas ålder i en utsträckning som vida överträffade eventuell könsrelaterad löneskillnad. Ska vi elda upp ett belopp motsvarande en åldersrelaterad löneskillnad mellan landets unga arbetstagare och Sveriges medelålders arbetstagare så måste vi be Anders Borg hämta statskassan, ty så "orättvis" torde dagens lönenivå vara medborgare av olika ålder emellan. Dagens könsrelaterade sex procentenheters löneskillnad borde förvisso utgöra en rättvisefråga av princip, men ändock utgöra en piss i Mississippi utifrån en någorlunda balanserad inställning till allehanda skeenden i samhället.

Nåväl, låt oss återgå till ämnet och slutföra ovanstående beräkning angående könsrelaterad löneskillnad. Förutom att Munck använde fel procentsats så använde han också medelinkomst och inte medianinkomst i sin uträkning. Jag måste även ifrågasätta om mannens genomsnittliga inkomst verkligen uppgick till hela 29 400 kr per månad, vilket Munck angav i sin artikel. Om man ska tro Munck så borde varje genomsnittlig man med ett heltidsarbete betala statlig inkomstskatt. I don't think so. År 2007 låg mannens medianinkomst på 272 500 kronor per år enligt SCB, vilket ger en medianinkomst på 22 700 kr per månad. Antingen snedvrids männens lönestatistik av en liten klick väldigt välavlönade medborgare, alternativt såg vi prov på en löneutveckling av aldrig skådat slag gångna tre åren, måhända fick Munck lönestatistiken om bakfoten. Jag skulle satsa på sistnämnda alternativ. Jag hittade även ytterligare information i Statistiska centralbyråns databas vilken motbevisade Muncks uppgift om männens genomsnittliga inkomst, men låt oss nöja oss med att ta del av min källa avseende männens medianinkomst 2007.

Statistiska centralbyrån, Välfärd Nr 1 2009:

"SCB:s inkomstregister visar att år 2007 hade kvinnor i åldersgruppen 20–64 år en medianinkomst på 212 200 kronor. Män hade 272 500 kronor."

Medborgarnas medianinkomst torde vara att föredra framför medborgarnas medelinkomst i en dylik beräkning med anledning av medelvärdets förmåga att snedvrida statistik på grund av enskilda extremvärden. Sex procentenheters löneskillnad torde med en medianinkomst på ca 22 700 kronor motsvara 1 362 kronor (22700-(22700*0,94)) per kvinna och månad. Min siffra ska jämföras med feministernas felaktiga belopp på 4 700 kr som citeras i tidningar, radio och TV gång på gång. Ett praktexempel på feministernas ovetenskapliga inställning till fakta.

Nu borde vi multiplicera aktuell löneskillnad med antal heltidsarbetande kvinnor, men dessvärre avslöjade jag Muncks nästa bluff då jag kontrollerade kvinnornas sysselsättningsgrad. Statistiska centralbyråns diagram visade på att av Sveriges kvinnor i åldern 20 till 64 år ingick 81 procent i arbetskraften och 76 procent ingick i gruppen sysselsatta, varav 50 procent arbetade heltid, 22 procent arbetade minst halvtid och ca 4 procent arbetade som mest halvtid. Låt oss räkna två halvtidsarbetande kvinnor som en heltidsarbetande kvinna. Antal heltidsarbetande kvinnor torde således vara 50 procent av 2 700 000 kvinnor plus hälften av 22 procent av 2,7 miljoner (2700000*0,5+2700000*0,22*0,5). 1 647 000 kvinnor och inte 1 838 500 kvinnor arbetade heltid enligt min beräkning. Slutligen multipliceras 1 647 000 kvinnor med aktuell löneskillnad på 1 362 kronor och divideras slutligen med antal minuter på 160 arbetstimmar per månad (1362*1647000/(160*60)) vilket ger ca 233 700 kronor per minut. Feministiskt initiativ borde med hänsyn tagen till utbildning, erfarenhet, arbetstid med mera inte alls elda upp nio gånger partiets belopp såsom Munck hävdade utan allena ca dubbla gårdagens belopp om 100 000 kronor.

Dock måste man fråga sig vilken information Feministiskt initiativ baserade sina 100 000 kronor på egentligen. Jag vet att man utgick ifrån en utredning beställd av Gudrun Schyman, men om Munck genomförde även riksdagens uträkning eller inte vet jag ej. Man kan få fram olika resultat beroende på val av underlag, men jag avsåg med ovanstående uträkning visa på journalisternas naiva och okritiska hållning till svensk feminism. Feministernas genusvinklade statistik återges ideligen utan minsta källkritik från journalisternas sida. Munck borde ge f-n i att överhuvudtaget skriva en artikel i stil med dagens artikel om han ändå inte vill bemöda sig med att ta reda på fakta. Dagens artikel signerad Anders Munck utgjorde feministpropaganda ovärdig landets största kvällstidning, vilken utges bedriva granskande journalistik.

En viktig detalj angående feministernas lönestatistik torde vara att dagens löneskillnad på ynka sex procentenheter inte nödvändigtvis måste härledas till medborgarnas skilda könstillhörighet. Forskarna kan nämligen bara konstatera att man inte kan utesluta en könsrelaterad inkomstskillnad. Bevis gällande en ojämställd lönenivå saknas och i avsaknad av fakta antas medborgarnas könstillhörighet utgöra en delförklaring till nuvarande sex procentenheters löneskillnad. Jag skulle inte bli ett dugg förvånad om man fann att dagens oskäliga löneskillnad hade en annan förklaring än feministernas påstådda lönediskriminering av kvinnor. Man måste inte aspirera på Fieldspriset för att föreställa sig endera annan förklaringsmodell än feministernas gängse proklamerade könsdiskriminering.

Wikipedia:
Fieldsmedaljen

Aftonbladet:
Bålet borde varit nio gånger större

Statistiska centralbyrån:
Vad säger den officiella lönestatistiken? (pdf)
På tal om kvinnor och män - Lathund om jämställdhet 2010
Inkomstskillnaderna mellan könen har ökat (pdf)

tisdag, juli 06, 2010

SvD:s "Faktakollen" up my ass!

Jag läste Svenska Dagbladets valsatsning Faktakontrollen med anledning av att tidningen granskade Feministiskt initiativs och Gudrun Schymans påstående om löneskillnad könen emellan. Jag visste sedan tidigare att Schymans siffra utgjorde en ren lögn, vilket fick mig att nära på trilla baklänges då SvD:s Faktakontrollen gav Schyman "grönt ljus". Svenska Dagbladet citerade Feministiskt initiativs Birger Sjöberg som åberopade en genusvinklad rapport beställd av ingen mindre än Gudrun Schyman då hon missbrukade medborgarnas förtroende genom att vara politisk vilde i Sveriges riksdag.

Svenska Dagbladet:

"Hennes frågeställning var hur mycket landets arbetsgivare skulle betala för att kvinnor skulle få lika höga löner som männen. Siffran blev 70 miljoner kronor per år."

Därefter dividerade Feministiskt initiativ aktuell siffra med antal minuter per år och kom således fram till 130 000 kronors löneskillnad. Rapportens slutsats exkluderade såväl arbetstid som yrkesgrupp. Sverige torde vara en marknadsekonomi och i en marknadsekonomi avlönas olika yrken olika. Likaså borde en yrkesmans lön öka med anledning av utökad arbetstid. Ingetdera torde utgöra en märklig omständighet i en förnuftig människas ögon, men i feministernas värld vänds vitt till svart och hux flux låtsas man bevisa en löneskillnad på 100 000 kronor per minut. Inte ett ord sägs om löneskillnadens verkliga uppkomstorsak, nämligen utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet, yrke, arbetstid med mera. Grönt ljus? Svenska Dagbladets sommarvikarie borde ta till sig kommentarerna till artikeln och göra som någon rekommenderade, nämligen göra om och göra rätt. Grönt ljus up my ass!

Svenska Dagbladet:
"Kvinnor förlorar 100 000 i minuten"

I want my money back!

I morse eldade Feministiskt initiativ upp 100 000 kr i syfte att än en gång föra fram lögnaktig feministstatistik gällande löneskillnader mellan män och kvinnor. Partiet hävdade att pengarna kom från en feministanstruken reklambyrå vid namn Studio Total. Må så vara, men partiets tilltag rättfärdigade ändock inte partiets lurendrejeri då man bluffade till sig våra skattemedel genom att utge partiet för att vara en "folkbildningsrörelse" och inte ett parti. Jag vill fortfarande ha tillbaka mina pengar. Jag vill ha tillbaka varenda krona av partiets förtäckta partistöd som partiet erhöll genom att utnyttja statsfeministernas egendomliga tolkning av statens stöd till kvinnors organisering. Läs om partiets bidragsmygel via nedanstående länk till "Fel att bevilja Feministiskt initiativ etableringsbidrag".

Jag måste passa på att ifrågasätta journalisternas okritiska rapportering från Feministiskt initiativs sedelbränning. Schymans falska lönestatistik återges av journalisterna gång på gång. Källkritik tycks journalisterna inte ens mäkta med att stava till då Schyman citeras. Vad sägs om att inte bara återge Schymans belopp utan att också granska Schymans utspel? Sistnämnda agerande torde nämligen i en äkta demokrati utgöra skillnaden mellan att införa en halvsidesannons i en svensk dagstidning och att som i Feministiskt initiativs fall figurera i en nyhetsartikel. Varför ska Feministiskt initiativ köpa en annons i endera svensk dagstidning då Schyman tillåts, oemotsagd och utan minsta kritisk granskning, torgföra feministisk propaganda på bästa plats i Aftonbladet, Expressen, Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet med mera, med mera? Feministiskt initiativ genomförde partiets senaste kampanj i morgonljuset i Visby hamn och landets journalister på plats tycks onekligen ännu inte ha sovit ruset av sig efter gårdagens sena festande med Sveriges prominenta makthavare i Almedalen.

Expressen:
Schyman eldade upp 100 000

Aftonbladet:
Här startar FI pengabranden

Svenska Dagbladet:
PR-expert: "Hon biter sig själv i svansen"

Göteborg-Posten:
100 000 kronor gick upp i rök

Tidigare inlägg i samma tema:
Fel att bevilja Feministiskt initiativ etableringsbidrag

Björn Afzelius om könskvotering

Björn Afzelius politiska engagemang torde inte utgöra en överraskning, men att Afzelius tog avstånd från könsdiskriminering gjorde att han erhöll än större respekt.

Intervju i GT 1994:

"Jag säger en del obekväma sanningar som få vågar nämna högt, menar Björn. Jag gör upp med hela skiten.
- Det finns mycket rädsla för att ha egna åsikter. Jag vill komma åt det okritiska grupptänkandet och dumheten.
Som det här med könskvotering. Det tycker han inte om. I låten "Varannan damernas" sjunger han om att tvinga folk till något de inte kan.
- Ja det blir väl ett jävla rabalder om den. Men det er inte emot kvinnorna, utan låten handlar om att alla skal konkurrera på lika villkor. Jag hade en kvinnlig trummis i mitt förra band. Helt enkelt för att hon var bäst av de jag testade."

Vad skulle Sveriges feministmaffia säga om man hörde Afzelius inkorrekta politiska budskap? Afzelius gjorde ovanstående uttalande 1994 och om en artist skulle våga sig på att säga samma sak idag så torde artisten i fråga i samma veva säga tack och adjö till all massmedial uppmärksamhet för tid och evighet. Nu gick inte Afzelius i regimens ledband varpå han också tvingades söka sympati utom landets gränser. Sveriges medborgare kanske borde lära ett och annat av Afzelius. Sveriges medborgare borde måhända sluta knäböja för feminismen och istället försvara individens rätt att själv välja väg i livet, utan att låta sig begränsas av feministernas fördomsfulla föreställningsvärld i form av genusperspektiv, könsmaktsordning och patriarkat.

björnafzelius.com:
Jag gör upp med hela skiten

Tidigare inlägg i samma tema:
Varannan damernas, vad är det för jävla trams?

Medborgarna ska stå som fån och beskåda feministernas öppna hån

Feministiskt initiativ erhöll en gång i tiden statsbidrag genom att bluffa om partiets organisationsform. Partiets kongress beslutade nämligen att partiet inte skulle kandidera i allmänna val utan istället verka som folkbildningsorganisation en period. Aktuell period avsåg verksamhetsår i avsaknad av allmänna val, vilket gjorde att partiets beslut framstod som ett skämt. Partiets mygel gick dock hem hos Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt som i strid med delegationens regelverk beviljade Feministiskt initiativ hundratusentals kronor i partistöd.

Ikväll rapporterade Aftonbladet att Feministiskt initiativ ska elda upp 100 000 kronor som ett led i att än en gång med hjälp av genusvinklad statistik påtala ojämlik lönenivå könen emellan. I Aftonbladet spekuleras om huruvida Benny "ABBA" Anderssons miljonbidrag ska användas till att "finansiera" partiets nya kampanj. Partiets styrelseledamot Veronica Svärd garanterade att partiet inte ska elda upp Anderssons bidrag. Vems pengar ska feministiskt initiativ elda upp månntro?

Feministiskt initiativ lurade oss på våra skattemedel och som om partiets bidragsmygel inte vore illa nog så ska feministerna nu alltså även spotta oss i ansiktet genom elda upp medborgarnas pengar offentligt. Medborgarnas ska stå som fån och beskåda feministernas öppna hån. Vi förväntas acceptera att deras hets mot män, kärnfamilj och barn manifesteras på vår bekostnad, bokstavligt talat. I want my money back!

Aftonbladet:
Fi eldar upp 100 000 kr

Tidigare inlägg i samma tema:
Fel att bevilja Feministiskt initiativ etableringsbidrag

söndag, juli 04, 2010

Gudrun Schymans anekdotiska evidens avseende svenska talibanmän

Expressen publicerade nyligen en artikel i vilken Schyman återigen gjorde en koppling mellan svenska män och talibanerna i Afghanistan. I Expressen exemplifierade Schyman feminismens ovetenskapliga inställning till allehanda skeenden i samhället genom att tillämpa anekdotisk bevisföring i fallet med Göran Lindberg.

Gudrun Schyman:

"Det som är besvärligt med mansrollen är just att den är så destruktiv. Så pumpad med virilitet och våld. Så tömd på kulturella och social relationer. I själva verket står de patriarkala strukturerna i vägen för både mänsklig och samhällelig utveckling. Det kan vara värt att påminna sig om i dag, när rättegången mot Göran Lindberg börjar."

Tala om människoförakt. Tala om att generalisera och att döma alla män utifrån en kollektivistisk måttstock oberoende av individens vara eller icke vara. Låt oss synliggöra Schymans feministiska manshets genom att återge Schymans citat med några smärre ändringar. Jag vill understryka att nedanstående inte ska tolkas som hets mot medborgare av judisk börd utan citatets syfte ska allena tolkas som ett försök att påvisa feministernas "könsrasistiska" människosyn.

"Det som är besvärligt med juderollen är just att den är så destruktiv. Så pumpad med virilitet och våld. Så tömd på kulturella och social relationer. I själva verket står de judiska strukturerna i vägen för både mänsklig och samhällelig utveckling."

Ingen torde undgå att skärskåda citatets fördomsfulla inställning avseende judarnas existens snarare än att kritisera enskilda judars individuella agerande oberoende av respektive persons etniska- och religiösa bakgrund. Läs Schymans citat igen och skärskåda likaså Schymans föraktfulla attityd till svenska män.

Vi ska också vara väl medvetna om att Schymans så kallade patriarkat åstadkom världshistoriens kanske största samhällsutveckling i och med industrialismens omdaning av samhället. Vill Schyman påskina att industrialismen inte utvecklade samhället eller vill hon framhålla att patriarkatet inte existerade i Europa alltsedan slutet av 1700-talet? Hur i hela friden kan Schyman påstå att "I själva verket står de patriarkala strukturerna i vägen för både mänsklig och samhällelig utveckling". Citatets totala avsaknad av verklighetsförankring torde dock inte utgöra dess största problem. Istället borde citatets föraktfulla attityd avseende människors könstillhörighet utgöra en varningssignal som borde förmå medborgarna att genomskåda feministernas dunkla motiv.

Apropå Lindberg. Lindbergs smeknamn påstås vara "Kapten Klänning" och han sägs även vara en varm anhängare av jämställdhet. Leif GW Persson kommenterade Lindberg med nedanstående ord.

Leif GW Persson:

"Han var helnykterist, drack bara mjölk och höll alltid på att tjata om jämställdhet. Han var nästan besatt och höll ständigt på med sina kurser som alla skulle gå."

Vilken seriös polis torde inneha ett smeknamn som "Kapten Klänning", dricka mjölk och hålla på och tjata om jämställdhet i tid och otid? Varför insåg inte polisen att allting inte stod rätt till med Lindberg? Ovanstående borde väl vara skäl nog att inleda en internutredning?

Wikipedia:
Anekdotisk bevisföring

Expressen:
Åtalet visar att jag hade rätt i mitt talibantal

Aftonbladet:
Leif GW Persson: Polischefen var nästan besatt av jämställdhet
Polischefen kämpade för jämställdhet