torsdag, april 27, 2006

Blogginlägg om Sveriges rättsväsende

Tommy Funebo publicerade på sin blogg, blå revolution, ett inlägg på samma tema som mitt föregående blogginlägg:

"Det svenska rättsväsendet är så befriat från rättvisa och i så dålig kontakt med det allmänna rättsmedvetandet, att det ibland är svårt att veta om man sover eller är vaken!"

Även Kurt Lundgren postade ett inlägg gällande Sveriges rättsväsende:

"Jag har också av och till följt rättegången och jag kan med fyra ord sammanfatta mina intryck : Det var ett skämt. Domen är ett skämt."


"Vad vi här betraktar är ytterligare ett rättsfall där rättstatens bedömningar går på tvärs med allmänt sunt förnuft och med allmän rättsuppfattning i folkdjupet."

"Det är svårt, för att inte säga snart helt omöjligt, att betrakta Sverige som en civiliserad rättsstat; vi mäler ut oss som en extrem."


Tommy Funebos blogg, blå revolution:
Det orättfärdiga Sverige

Kurt Lundgrens blogg, östra Ölands fria horisont:
Abbasdomen ett rent skämt

onsdag, april 26, 2006

Lejonhufvuds tappade perspektiv

Södertälje tingsrätt ogillade härförleden ett åtal gällande sexuellt ofredande. En 16-åring uttalade sig nedsättande om en flicka, men undslapp alltså juridisk påföljd.

Madeleine Lejonhufvud, professor i straffrätt, kommenterade domstolens utslag i Aftonbladet:

"Det här bör överklagas till högre instans. Man har tappat offerperspektivet."

Nej, man borde inte överklaga Södertälje tingsrätts domslut till en högre instans, ty man borde avklara ovanstående ärende utan domstolsväsendets inblandning, förslagsvis i rektorns arbetsrum på aktuell skola. Linköpings tingsrätt avhandlade nyligen ett liknande ärende i samband med att man åtalade en äldre dam med anledning av en illa avyttrad stekpanna.
L
ejonhufvuds eftersökta "offerperspektiv" borde därtill inte utgöra en förvånande omständighet med anledning av medborgarnas nästintill totala avsaknad av förtroende gällande Sveriges rättssystem.

Aftonbladet:
Inte brottsligt kalla flicka för "hora"
Åtalad för sin stekpanna

måndag, april 24, 2006

Podcasting från Göteborgs Universitet

Göteborgs Universitet lanserade nyligen lunchföreläsningar för nedladdning i mp3-format. Jag granskade nuvarande utbud och konstaterade omgående att universitets så kallade oberoende forskning oroväckande väl överensstämde med nuvarande regims politiska dogm. Nedanstående axplock av ämnen exemplifierade universitetets "objektiva" forskning:

"Vilka får vara med i ett mångkulturellt samhälle?"
"Homo på amerikabåtarna"
"Man i kvinnoyrke"

Göteborgs Universitet:
Podcasting från Göteborgs Universitet

onsdag, april 19, 2006

Grodor

Apropå mitt föregående inlägg om evolution. Jag gick en skogspromenad tidigare idag och fotograferade skogens djurliv. Se bifogad bild.

Evolution

Jag hittade nedanstående hemsida, vars datoranimerade tidsaxel åskådliggjorde evolutionen.

John Kyrk:
Evolution

tisdag, april 18, 2006

10 tröstare, Björn Afzelius

En blogg vid namn Ordbankaren efterfrågade nyligen 10 tröstare. Jag valde göra en specialversion av tio tröstare, med fokus på Björn Afzelius musik. Album innehållande aktuell låt inom parantes.

10 tröstare:

ikaros (den röda tråden)
älska mig nu (tusen bitar)
man kan inte äga varandra (innan tystnaden)
ljuset (den röda tråden)
flickan i snön (innan tystnaden)
tid att leva dags att dö (riddarna kring runda bordet)
dockhemmet (den röda tråden)
landet bortom bergen (tankar vid 50)
du (nära dej)
tusen bitar (den röda tråden)

Ordbankarens blogg:
Ordbankaren

lördag, april 15, 2006

Svenska dagstidningar online

På Kungl. bibliotekets hemsida kan man ta del av en gedigen länklista innehållande en mängd internetbaserade tidningar.

Kungl. biblioteket:
Svenska dagstidningar online

torsdag, april 13, 2006

SAP:s havererade familje- och jämställdhetspolitik

Brottsförebyggande rådets statistik visade på en ökning av antal anmälda fall av våldtäkt och barnmisshandel.

Svenska Dagbladet:

"Antalet anmälda våldtäkter ökade med 65 procent i Stockholm första kvartalet i år. Ökningen i landet som helhet var 54 procent. Även misshandel av barn ökade kraftigt. Det visar färsk statistik från Brå, Brottsförebyggande rådet."

Brå hävdade att en förändrad anmälningsbenägenhet bara delvis förklarade undersökningens utfall.

Brå:s statistik förvånade mig inte. Jag konstaterade ånyo att regeringens jämställdhets- och familjepolitik saknade verklighetsförankring. Socialdemokraternas idoga försök att påtvinga medborgarna fabricerad jämställdhet och osund samlevnadsnorm resulterade återigen i ett bakslag.

Svenska Dagbladet:
Antalet anmälda våldtäkter ökar

lördag, april 08, 2006

Besöksstatistik

Jag granskade min besöksstatistik och konstaterade att antal unika besökare tilltog gångna tid. I skrivande stund upppgick min bloggs totala antal unika besökare till ca 2000.
Bifogad bild visade på min tilltagande mängd unika besökare. April månad erhöll jag föregående vecka 158 besökare, vilket borde resultera i ett framtida rekord avseende antal månatliga besökare.

fredag, april 07, 2006

Ilmar Reepalu åtalad

Socialdemokraternas moraliska kollaps fick ytterligare ett ansikte idag. Kammaråklagare Per Nichols åtalade idag Malmös socialdemokratiske kommunstyrelseordförande Ilmar Reepalu med anledning av misstanke om mutbrott. Dessvärre måste jag lämna Reepalus framtida fall åt sitt öde, ty jag måste ägna tid åt andra göromål. Måhända måste man vara anställd på heltid med att skriva blogginlägg om man ska förmå kommentera Socialdemokraternas skandalomsusade tilltag i allehanda sammanhang.

Svenska Dagbladet:
Ilmar Reepalu åtalad för mutbrott

SSU:s ordförande Anna Sjödin åtalad

Åklagare Per Lindqvist valde att väcka åtal mot SSU:s ordförande Anna Sjödin. Lindqvists val att låta åtala Sjödin föreföll föga förvånande med tanke på att han nyligen avskrev anklagelserna gällande misshandel avseende restaurang Crazy Horses ordningsman Babak Jamei. Sjödin kan föremotse ett åtal gällande inte mindre än fyra olika brott, nämligen våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd, egenmäktigt förfarande och förolämpning. Sistnämnda anklagelse torde vara synnerligen iögonfallande eftersom aktuell förolämpning syftade på Sjödins rasistiska uttalande "Jävla svartskalle". Sjödins omoraliska och brottsliga agerande torde nog ändå förefalla utgöra en marginell förseelse i förhållande till hennes lögnaktiga utspel i samband med hennes framträdande på såväl presskonferens som i SVT:s- och TV4:s morgonprogram.
Jag mottog Lindqvists besked med glädje imorse, eftersom tilltänkta åtal visade på en åtminstånde delvis fungerande rättsskipning. En vanlig medborgare, ej tillhörande Sveriges privilegierade politikerklass torde givetvis bli dömd i motsvarande situation såtillvida endera vittne inte talade till vederbörandes fördel.

Tidigare inlägg i samma tema:
Anna Sjödin, guilty as hell
Sjödin skrek könsord
SSU:s ordförande Anna Sjödin polisanmäld

Folkstorm mot polis och domstol

Dagens Nyheter rapporterade idag angående medborgarnas förlorade förtroende avseende polis och domstol. SOM-institutets årliga opinionsundersökning visade på en dramatisk ökning av antal medborgare i avsaknad av förtroende gällande Sveriges rättssystem. Domstolstjänstemännens ohederliga rättstillämpning och polisens otillräckliga arbetsinsats föranledde folkmajoritetens missnöje. Jag torde utgöra en av alla missnöjda medborgare med anledning av mitt nästintill obefintliga förtroende gällande polis och domstol.
Professor Lennart Weibull hävdade att negativ massmedial uppmärksamhet ingalunda allena förklarade undersökningens påvisade förtroenderas:

"Men när det gäller inställningen till domstolarna och polisen handlar det inte bara om den journalistiska rapporteringen. Det ser ut som om svenska folkets inställning förändrats mer i grunden."

Göteborgs Universitet:
SOM-institutet

Dagens Nyheter:
Vi litar på sjukvården

Tidigare inlägg i samma tema:
Styckmordet i Halmstad
Hinsehäxan
Socialdemokraternas misslyckade brottsbekämpning
Älskade Jennifer
Stora Journalistpriset 2005
Bodström hånade brottsutsatta medborgare

torsdag, april 06, 2006

Kurt Lundgrens östra Ölands fria horisont

Jag uppmärksammade nyligen mina besökare på en blogg vid namn Mittenpolitik. Kurt Lundgrens blogg, östra Ölands fria horisont, torde inte vara lika saklig i sin kritik mot rådande samhälle, men ändock i allra högsta grad läsvärd. Lundgrens underfundiga språk och hans höga uppdateringsfrekvens motiverade bloggens länk i min blogroll.
Lundgren återgav väl min egen känsla i samband med att Anitra Steens förmånliga pensionsavtal förekom i media:

"Bilder som man ser flimra förbi på TV kanske bara under ett par korta sekunder sätter sig fast i medvetandet och blir en del av verklighetsuppfattningen.

För min personliga del minns jag de korta bildsekvenserna på TV med förre centerledaren Olof Johansson och systembolagschefen Anitra Steen.

Första bilden: Johansson viftar med sin vänstra hand, viftar, viftar och kallar Anitra sin krydda. Hon röd om sina äppelkinder talar med pipande röst.

Andra bilden: Olof Johansson står bortåt ett hörn, äppelkindade Anitra i förgrunden. Olof Johansson är också eldröd i ansiktet och han skrattar helt hysteriskt.

Jag står i trappan på väg ner till första våningen när jag ser detta på TV; jag hör inte i detalj vad det handlar om, men fattar att det rör sig om Anitras måttlösa pensionsvillkor, som om hon vore chef för ett globalt bolag i stenhård konkurrens med kineser och japaner och inte ett monopolföretag som under en bunt monopollagar lika omfattande som Bibeln säljer sprit till svenska folket.

Det är helt uppenbart vad jag ser: Det är oss de skrattar åt."

Mozilla Firefox

Jag ersatte Internet Explorer med Firefox webbläsare. Jag noterade omgående en förbättrad prestanda. Firefox webbläsare krävde exempelvis mindre tid avseende att ladda och visa en webbsida.

Mozilla Firefox:
www.mozilla.com/firefox/

Mittenpolitik

Jag ögnade igenom dagsaktuella inlägg på Mittenpolitik. Jag måste medge att nämnda blogg framförde en saklig och nyanserad kritik mot nuvarande samhälle. Mittenpolitiks senaste inlägg behandlade skvallertidningarnas sexism, homoelitens intolerans, massmedias oseriösa journalistik och Linda Skugges åsiktsmässiga vandring från övermogen pubertal tonåring till självständig kvinna. Besöka gärna Mittenpolitik via länk i min så kallade blogroll.

Varannan damernas

Afzelius gav 1997 ut en skiva vid namn "Tankar vid 50". Albumets sjunde låt "Varannan damernas" kritiserade Sveriges jämställdhetsivrande makthavare och eventuella lyssnare borde måhända även begrunda nedanstående stycke med anledning av kommande riksdagsval.

Det är en lustig tid
En mycket märklig tid;
Det har blitt på modet att va' korkad
Att inte tänka själv
Att inte tycka själv;
Att låta sej fösas runt i flockar
Där tala är silver och tiga är guld


Socialdemokraterna försökte nyligen värva osäkra väljare genom att utlova höjda studiemedel. Partiets muta renderade säkerligen i en utökad röstandel bland landets högskolestuderande.

onsdag, april 05, 2006

Socialdemokraternas familjefientliga politik

Socialdemokraternas familjefientliga politik visade på en oroväckande utveckling gällande unga kvinnors mentala hälsa.

Svenska Dagbladet:

"En rapport från Socialstyrelsen på tisdagen visar att 1 440 flickor och unga kvinnor mellan 15 och 24 år lades in på sjukhus efter att de försökt begå självmord eller på annat sätt ha skadat sig själva under 2003.
År 1998 var antalet för samma åldersgrupp 997. Antalet har alltså ökat med 44 procent."


Svenska Dagbladet:
Fler kvinnor skadar sig själva

måndag, april 03, 2006

Olof Palme involverad i bordellhärva?

Världen idag publicerade härförleden en artikelserie gällande 70-talets bordellhärva:

"De socialdemokratiska statsråden var bland annat statsminister Olof Palme och justitieminister Lennart Geijer. Centerledaren Torbjörn Fälldin och Fälldins efterträdare Olof Johansson fanns också med bland kunderna hos Doris Hopps prostituerade."

"Flera av de prostituerade flickorna var minderåriga. Det handlade om småflickor i 13-14-årsåldern som var omhändertagna för samhällsvård och bodde på Ulvsunda ungdomshem."

Världen idag:
www.varldenidag.se

lördag, april 01, 2006

Politisk indoktrinering i svensk förskola

Svenska Dagbladet rapporterade idag angående politisk indoktrinering i svensk förskola. I en förskola vid namn Kejsarkronan förmedlade föreståndarna nuvarande regims politiska budskap till förskolans barn. Föreståndarna försökte förmå förskolans barn att ifrågasätta traditionell kärnfamilj och acceptera alternativ familjebildning.
Man borde avveckla nuvarande barnomsorg och låta varje enskild familj välja barnomsorg. Måhända borde man låta införa ett barnomsorgsbidrag, vilket vardera familj kan använda till att finansiera aktuell barnomsorg. Därmed torde man förhindra Socialdemokraternas politiska indoktrinering av samhällets barn.

Svenska Dagbladet:
Kärnfamiljen norm i förskolan