tisdag, maj 31, 2011

Genusperspektiv på Shanghai International Automotive Industry Exhibition 2011

Minns ni volvochefen Pär Östberg som nästan gjorde i brallan i Shanghai till följd av ett gäng fagra kvinns i en monter på motormässan Shanghai International Automotive Industry Exhibition 2011?

Jag rapporterade om genusvansinnet i Shanghai i ett tidigare blogginlägg. Feministerna skrek i högan sky på grund av att ett antal vackra kvinnor poserade intill Volvos nya lastbilmodeller på motormässan i Shanghai. I Ukraina mördades nyligen en ung, vacker, muslimsk kvinna av tre unga män. Männen ansåg att kvinnans medverkan i en skönhetstävling gick stick i stäv med Sharia-lagarna. Kvinnan trotsade Sharia-lagarnas förbud, vilket fick som konsekvens att hon stenades till döds av männen. Jag kan inte i min vildaste fantasi föreställa mig ett tydligare uttryck för kvinnoförtryck. Ändå måste Sveriges feminister anses ha mer gemensamt med männen i ovanstående fall än med riktiga kvinnosakskämpar. Svenska feminister visade prov på samma inskränkta kvinnosyn i samband med att svenska feminister hetsade volvochefen i Shanghai till att ge fotomodellerna i Volvos utställningsmonter foten.

Jag ska avrunda dagens blogginlägg genom att citera och länka till en artikel i tidningen China Daily. Artikeln gav nämligen ett helt annat perspektiv än ett genusperspektiv på fotomodellernas arbetsinsats som showgirls på motormässan i Shanghai.

China Daily:

"Wang, 21, a car model for three years, and thousands of other models, play a meaningful role in promoting vehicle brands and sales on China's road to becoming the world's biggest car market, say manufacturers and brand experts."

""I like doing car-modeling," she said. "The pay is getting higher and higher. It pays me more than doing other types of modeling, such as runway work.""

"It pays me more than doing other types of modeling, such as runaway work.". Kinesiskorna ska nog inte räkna med några fler välbetalda modelljobb för Volvos räkning i alla fall. Inte sedan ett gäng genustalibaner förklädda till svenska feminister skrämt skiten ur en livrädd Volvo-chef på andra sidan jordklotet. Lägg Gudrun Schymans genusglasögon åt sidan och titta på samhället med någorlunda nyktra ögon för en stund så ska ni få en inblick i livet som kinesisk fotomodell på en av världens största motormässor, Shanghai International Automotive Industry Exhibition 2011, se länk nedan.

Sist men inte minst. Dagens genuspedagogiska läxa. Lycka till!

  1. Varför gav volvochefen modellerna foten på grund av feministernas kritik?
  2. Vilket kön visade prov på könsmakt i ovanstående fall?

China Daily:
Models gear up car sales

Aftonbladet:
Skönhetstävling blev Katyas död

Tidigare inlägg i samma tema:
Klar kärringvarning på Handelshögskolan i Göteborg

måndag, maj 30, 2011

Kronofogdens genusstatistik

Kronofogden presenterade nyligen rykande färsk genusstatistik avseende medborgarnas skuldsättning.

Kronofogden:

"2010 års statistik slog fasta att för första gången är kvinnornas procentuella andel av obetalda sms-lån 50 procent. 2008 och 2009 stod kvinnorna för 47 procent av ärendena."

Kvinnorna stod förra året för 50 procent av medborgarnas skuldsättning avseende obetalada sms-lån. Sveriges alla feminister borde bli alldeles till sig av lycka till följd av Kronofogdens nya jämställda statistik. Halleluja! 50 procent! Prisad vare Jämställdheten!

Jag hann dock inte ens korka upp champagnen för att skåla in Kronofogdens fantastiska jämställdhetsstatistik innan myndigheten lanserade ett antifeministiskt projekt med syfte att motverka dagens jämställda skuldsättning avseende obetalda sms-lån, se nedan.

Kronofogden:

"Allt fler kvinnor har problem med att få ekonomin att gå ihop, till exempel har kvinnors skuldsättning genom obetalda sms-lån ökat under de senaste åren. Kronofogden vill förändra detta, bland annat genom en ny webbplats."

En ny webbplats för att förändra kvinnornas skuldsättning genom obetalda sms-lån? Nej, rör inte min jämställdhet! Inte ska väl Kronofogden motverka kvinnornas skuldsättning just som Sverige såg ut att med millimeterprecision uppfylla feministernas magiska femtioprocentsgräns avseende könsfördelning?

Förresten. Varför gjorde ni inte min genuspedagogiska läxa i föregående blogginlägg? Aja baja. Dags för nästa genuspedagogiska läxa. Lycka till!

  1. Hur många kvinnor respektive män återfinns i Kronofogdens register?
  2. Vilket kön "drabbas värst" av obetalda skulder?

Dagens Nyheter:
Kronofogden lanserar sajt för kvinnor

Kronofogden:
www.kronofogden.se/kvinna

Tidigare inlägg i samma tema:
Missbruk och jämställdhet
Jämställdhetsframgång avseende våldsbrottslighet

lördag, maj 28, 2011

Jämställdhetsframgång avseende våldsbrottslighet

Aftonbladet citerade Brottsförebyggande rådet som rapporterade om en drastisk ökning av kvinnors våldsbrottslighet.

Aftonbladet:

"Brottsförebyggande rådets statistik, som Norrköpings tidningar presenterade i maj, visar att antalet kvinnor som var misstänkta för hot och våld ökade med 90 procent mellan 1995 och 2007. Bland yngre kvinnor har ökningen varit ännu mer dramatisk, framför allt när det gällde misshandel av en annan obekant kvinna utomhus."

Feministernas målsättning om att uppnå 50 procents fördelning mellan respektive kön tycks vara inom räckhåll avseende landets våldsbrottslighet. Om Sverige ska bli jämställt utifrån en feministisk definition så måste 50 procents könsfördelning råda inom samhällets alla områden. För varje kvinna som tillåts ta plats i ett företags styrelse så måste ett antal kvinnor bli missbrukare, psykiskt sjuka, kriminella och hemlösa om politikernas målsättning om varannan damernas ska bli verklighet. Könskrigets "civilian casualties" så att säga. Att enbart åstadkomma jämställdhet i samhällets toppskikt torde inte åstadkomma ett jämställt samhälle överlag och således inte överensstämma med dagens svenska jämställdhetspolitik. Feministerna borde med anledning av ovanstående jubla av glädje över Aftonbladets senaste artikel om ökad våldsbrottslighet bland kvinnor.

Jag vill avslutningsvis tilldela mina besökare en genuspedagogisk läxa, se nedan.

  1. Varför diskuteras aldrig jämställdhetens baksida i tidningar, radio och TV?
  2. Vem är det som tjänar på det?

Aftonbladet:
Antalet kvinnor som tar till våld har tredubblats

Sydsvenskan:
Allt fler kvinnor döms för våldsbrott

Norrköpings Tidningar:
Ett normbrott när kvinnor begår mord

måndag, maj 16, 2011

Jusús Alcalá om domstollarna

Jag läste en intressant debattartikel i Expressen skriven av juristen Jesús Alcalá. Alcalá må vara dömd för såväl bedrägeri som för missbruk av urkund, men hans debattartikel visade ändock med all önskvärd tydlighet på faran med politiskt tillsatta nämndemän i svenska domstolar.

Jag vill ersätta dagens politiska nämndemannainstitut med någon form av jurysystem i vilket omdömesgilla och rättrådiga medborgare tillåts tjänstgöra som jurymän. Därmed skulle man med största säkerhet särskilja landets lagstiftande makt från landets dömande makt och samtidigt öka rättsväsendets folkliga förankring. Ett jurysystem skulle således åstadkomma en demokratisering av ett viktigt led i svensk rättstillämpning. Feminister, rasister och islamister skulle tvingas stryka på foten då folket tillåts ta plats i landets domstolar.

Ta även del av Sven-Erik Alhems kritik avseende nämndemannainstitutet, se länk till blogginlägget "Nej till feminism i svensk domstol" nedan.

Expressen:

"Rasister, nazister och shariatrogna imamer dömer i svenska domstolar.
Jesús Alcalá ifrågasätter om nämndemännens gärning är opolitisk."

Alcalá glömde att nämna feministerna. Rasister, nazister, shariatrogna imamer och feminister dömer i svenska domstolar.

Expressen:
Domstollarna

Wikipedia:
Jesús Alcalá

Tidigare inlägg i samma tema:
Nej till feminism i svensk domstol
Låt oss slippa feministdomarna

lördag, maj 07, 2011

Genusanalys: Marknadsekonomi är big business

Minns ni feministernas gap och skrik om GB:s glass Girlie? Det kommersiella genusskojeriet tog sig ännu ett uttryck i samband med att mediabolaget Egmont Kärnan nyligen lanserade två nya tidningar, tidningen Goal Junior med killar som målgrupp och tidningen Emma med tjejer som målgrupp. Egmont Kärnan ansåg inte att feministernas oskrivna lagar om genuscensur inskränkte tryckfrihetsförordningen och lät således svenska folket avgöra innehållet i företagets nya tidningar. Feministerna gick föga förvånande i taket då man insåg att kundernas preferenser tilläts ligga till grund för innehållet i respektive tidning. Medborgarna torde vara utleda på feminismens inskränkta människosyn och inte ens barnen tål längre att höra talas om ordet genus. Trots att barnen redan i förskoleåldern utsätts för ett psykiatriskt experiment i form av dagens genuspolitiskt korrekta genuspedagogik och trots att barnen nästan dagligen matas med genuspropaganda via TV, radio och inte minst via tidningar så vill pojkar ändock läsa om Zlatan, Ronaldo och Messi medan tjejer vill veta mer om Miley Cyrus och Eric Saade.

En osynlig, marknadsekonomisk handpåläggning skulle med största säkerhet förmå Egmont Kärnan att genuscertifiera innehållet i Goal Junior och Emma. Feministerna borde därför köpa Tidningen Genus, utgiven av Nationella sekretariatet för genusforskning, till sina könsneutrala barn. Feministernas tilltänkta köpbojkott skulle dock sannolikt inte påverka Egmonts försäljning i någon nämnvärd utsträckning eftersom alla någorlunda förnuftiga föräldrar av lättförståeliga skäl istället skulle köpa tidningen Emma och tidningen Goal Junior. Dessvärre tycks feministerna inte bara sakna kompetens avseende matematisk statistik utan även sakna kompetens avseende grundläggande ekonomiska samband som utbud och efterfrågan. Mana till köpbojkott eller håll klaffen, men censurera för böveln inte medborgarnas rätt till information.

Stackars feministernas barn som måste läsa en djupintervju med Tiina Rosenberg i en könsrasistisk tidning som Tidningen Genus istället för att läsa om idoler som Zlatan, Messi, Ronaldo, Miley Cyrus och Eric Saade i tidningar som Goal Junior och Emma.

Medievärlden:

"Varför är tidningarna så könsstereotypa, Egmont?

Linda Nehlstedt är affärsområdeschef på Egmont Kärnan som startar tjejtidningen Emma och killtidningen Goal Junior i maj.

– Det är en tolkningsfråga.

Du tycker inte att de är könsstereotypa?

– Vi har bjudit in grupper av killar och tjejer som har fått svara på vad de vill läsa om. Vi har sedan gjort tidningar som svarar mot deras önskemål."

Märk väl massmedias genuspolitiskt korrekta ton i nyhetsrapporteringen kring Egmont Kärnans nya tidningar i ovanstående citat och i nedanstående länksamling.

Medievärlden:
Varför är tidningarna så könsstereotypa, Egmont?

Svenska Dagbladet:
Könsstereotyper är big business

Metro:
Egmont gör "tjejig" tjejtidning och "cool" killtidning

Aftonbladet:
Pyssel för flickor – fotboll för pojkar

tisdag, maj 03, 2011

Skådespelaren Jonas Karlsson i komedi med genusperspektiv

Jag läste en artikel i Aftonbladet om regissören Mårten Klingbergs nya film Cockpit. Jonas Karlsson ska gestalta en pilot som tvingas förklä sig till kvinna för att bli inkvoterad till en ny tjänst.

Mårten Klingberg:

"Regissören definierar filmen som en urban samtidskomedi med genusperspektiv."

Ska Klingberg våga driva gäck med Statsfeminismen eller ska han kokettera med makthavarna genom att stryka feminismen medhårs? Klingberg måste verkligen ta ut svängarna i Cockpit om inte verklighetens genusvansinne ska överträffa dikten. Jag skulle vara nära på euforisk om genusskojeriet enbart existerade på vita duken istället för att som idag utgöra en politisk realitet.

Aftonbladet:
Nu blir Jonas pilot – i kjol

Expressen:
Jonas Karlsson har huvudrollen i en svensk Tootsie