torsdag, januari 31, 2008

Claes Borgström jämställdhetspolitisk talesman i (s)

Mona Sahlin utnämnde fd JämO Claes Borgström till ny jämställdhetspolitisk talesman i Socialdemokraterna. Borgström gick som jämställdhetsombudsman sossarnas ärenden in i minsta detalj. Sahlins utnämning fördröjde således allena Borgströms pensionsavgång. Synd.

Tidigare inlägg i samma tema:
Borgströms debattartikel i Aftonbladet
Borgström, allvetande eller ovetande?

onsdag, januari 30, 2008

Feministikt initiativ inte ett parti, inte ens i allmänna val

Gudrun Schymans patetiska bortförklaring av partiets bidragsfusk härförleden gränsade till ren komik. Tiarafeministen bräckte dock Schymans lögn med råge via ett kommentarsinlägg på bloggen Dyslesbisk. Tiarafeministen slog nog alla tänkbara rekord i och med hennes bortförklaring.

Tiarafeministen:

"Men en sak som ofta missförstås är vår organisationsform. Vi är nämlingen inget parti, ens när vi ställer upp till val."

Ja, vad ska man säga? Maken till sorglig bortförklaring torde inte stå att finna någon annanstans.

Dyslesbisk:
Fi fixar flexibel finansiering

Tidigare inlägg i samma tema:
Feministiskt initiativ blev beviljade nya bidrag 2008
Staten och Feministiskt initiativ, sida vid sida, tillsammans hjälps de åt
Fel att bevilja Feministiskt initiativ etableringsbidrag
Pär Ström om Feministiskt initiativs bidragsfusk
Feministiskt initiativs bidragsfusk
Expressen om Feministiskt initiativs bidragsfusk
Partistöd till Feministiskt initiativ
Schyman och Karlsson om Fi:s bidragsfusk
Feministiskt initiativs medlemsantal 1784 personer
Maria Abrahamsson om Fi:s partistöd
Feministiskt initiativ, ett sista farväl?

Feministikt initiativ blev beviljade nya bidrag 2008

Jag skickade några mail till Ingela Håkansson, kanslichef på Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt angående Feministiskt initiativs etableringsbidrag. I ett svarsbrev bekräftade Håkansson att delegationen även beviljade Fi bidrag 2008. Fi ska på partiets extrakongress i maj besluta om partiet ska rekvirera även delegationens nya bidrag. I så fall torde partiets bidragsmygel uppgå till en total summa av 600 000 kr.

Ingela Håkansson:

"Fi har sökt 200 000 kronor i etableringsbidrag för 2008. Delegationen biföll den ansökan vid sitt sammanträde den 21 januari 2008 i ett villkorat beslut. I måndags informerade oss Fi att styrelsen rekommenderar årsmötet att besluta att delta i val 2009 och 2010. Vi har då kommit överens med föreningen om att de väntar till efter årsmötet i maj med att - eventuellt - rekvirera bidraget."

Jag kan också konstatera att ingen i Fi:s ledning vill avslöja pengarnas användningområde. Man bortförklarade partiets utlägg via svammel om studiematerial, cirkelledarutbildning, bokcirkel med mera. Ingen person vill dock avslöja ovanstående aktiviteters innehåll. Varför vara så hemlig med "folkbildningsrörelsens" verksamhet?

Tidigare inlägg i samma tema:
Staten och Feministiskt initiativ, sida vid sida, tillsammans hjälps de åt
Fel att bevilja Feministiskt initiativ etableringsbidrag
Pär Ström om Feministiskt initiativs bidragsfusk
Feministiskt initiativs bidragsfusk
Expressen om Feministiskt initiativs bidragsfusk
Partistöd till Feministiskt initiativ
Schyman och Karlsson om Fi:s bidragsfusk
Feministiskt initiativs medlemsantal 1784 personer
Maria Abrahamsson om Fi:s partistöd
Feministiskt initiativ, ett sista farväl?

Staten och Feministiskt initiativ, sida vid sida, tillsammans hjälps de åt

Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt och Feministiskt initiativ samarbetade i samband med att kommittén beviljade Fi förtäckta partibidrag. Jag genomförde en granskning av delegationens relation till Fi. Föga förvånande fann jag en tydlig koppling mellan ledamöterna i aktuell kommitté och Feministiskt initiativs högsta ledning. Annica Holmberg, ledamot i aktuell kommitté, deltog 2006 i Fi:s partipolitiska seminarium i anslutning till Stockholm Pride. Fi:s fd talesperson Devrim Mavi, Fi:s styrelseledamot Aase Hensvold, Fi:s fd styrelseledamot Maria Jansson och Annica Holmberg utgjorde seminariets panel, se bild. Även kommitténs ledamot Johanna Palmström deltog i Fi:s partipolitiska verksamhet. Hon deltog, mars 2007, i Kulturfeministfestivalen tillsammans med bland andra Fi:s fd talesperson Devrim Mavi. Palmström medverkade även i en artikel i Aftonbladet tillsammans med bland andra Fi:s fd styrelseledamot Tiina Rosenberg. Palmström, till vardags aktiv i radikalfeministiska tankesmedjan Lacrimosa publicerade även feministisk propaganda riktad till grund- och gymnasieskolans ungdom. Listan på Palmströms radikalfeminstiska engagemang kan göras lång. Kommitténs ledamot Luca Nesi tjänstgjorde tidigare som Claes Borgströms högra hand på JämO. Borgströms extrempolitiska inställning torde vara väl känd bland allmänheten. Kommitténs styrelseledamot Barbro Westerholm deltog tillsammans med bland andra Fi:s styrelseledamot Monica Amante i en manifestation till förmån för Warszawa Pride. Delegationens vansinniga tolkning av kommitténs regelverk torde inte framstå som lika förvånansvärd i och med ovanstående redogörelse gällande ledamöternas koppling till Feministiskt initiativ.

Tidigare inlägg i samma tema:
Fel att bevilja Feministiskt initiativ etableringsbidrag
Pär Ström om Feministiskt initiativs bidragsfusk
Feministiskt initiativs bidragsfusk
Expressen om Feministiskt initiativs bidragsfusk
Partistöd till Feministiskt initiativ
Schyman och Karlsson om Fi:s bidragsfusk
Feministiskt initiativs medlemsantal 1784 personer
Maria Abrahamsson om Fi:s partistöd
Feministiskt initiativ, ett sista farväl?

tisdag, januari 29, 2008

Fel att bevilja Feministiskt initiativ etableringsbidrag

Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt tilldelade Feministiskt initiativ 400 000 kr i etableringsbirag. Delegationens bedömning utgjorde en felaktig bedömning av kommitténs regelverk. I svensk författningssamling, SFS 2005:1089, framgick nedanstående krav på sökanden.

Svensk författningssamling, Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering, paragraf 9:

"Bidrag får inte lämnas för verksamhet som bedrivs eller skall bedrivas av politiska partier eller deras kvinnoorganisationer. Med politiska partier avses i denna förordning partier som är representerade i riksdagen samt föreningar eller sammanslutningar av väljare som avser att under särskild beteckning ställa upp i allmänt val. "

Delegationens vantolkning av ovanstående paragraf möjliggjorde Feministiskt initiativs bidragsmygel. Fi utnyttjade delegationens vansinniga tolkning och erhöll förtäckta partibidrag på 400 000 kr. Aktuell kommitté borde återkräva Fi:s bidrag med anledning av partiets utspel om att kandidera i såväl 2009 som 2010 års val. Svensk författningssamling föreskrev även krav på återbetalning, se nedan.

Svensk författningssamling, Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering, paragraf 25:

"Delegationen får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag
1. om mottagaren av bidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp eller att bidraget av annat skäl lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta..."

Fi erhöll kommitténs bidrag på oriktig grund. Således borde kommittén kräva återbetalning av Fi:s etableringsbidrag.

Svensk författningssamling, Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering:
SFS 2005:1089 (*.pdf)

Tidigare inlägg i samma tema:
Pär Ström om Feministiskt initiativs bidragsfusk
Feministiskt initiativs bidragsfusk
Expressen om Feministiskt initiativs bidragsfusk
Partistöd till Feministiskt initiativ
Schyman och Karlsson om Fi:s bidragsfusk
Feministiskt initiativs medlemsantal 1784 personer
Maria Abrahamsson om Fi:s partistöd
Feministiskt initiativ, ett sista farväl?

Pär Ström om Feministiskt initiativs bidragsfusk

Pär Ström skrev ett inlägg om Feministiskt initiativs bidragsfusk.

Pär Ström:

"Först var Feministiskt Initiativ, som vi alla vet, ett politiskt parti. I valet 2006 fick de 0,68 procent av rösterna. Sedan hittade de en möjlighet att få ett statligt bidrag på 400.000, men den sortens bidrag delas inte ut till partier. Därför deklarerade FI förra året att de inte är ett politiskt parti, bara en folkrörelse, och kammade hem de 400 lakanen. Nu har de gått ut och offentliggjort att de är ett parti igen, och ställer upp i nästa val. Det vankas ju partistöd…"

Ström frågade sig i vilken utsträckning man kan tänja på vanlig bondmoral. Ja, Fi överskred gränsen med råge i alla fall.

Pär Ström:
Feministiskt initiativ balanserar på gränsen till mygel

Tidigare inlägg i samma tema:
Feministiskt initiativs bidragsfusk
Expressen om Feministiskt initiativs bidragsfusk
Partistöd till Feministiskt initiativ
Schyman och Karlsson om Fi:s bidragsfusk
Feministiskt initiativs medlemsantal 1784 personer
Maria Abrahamsson om Fi:s partistöd
Feministiskt initiativ, ett sista farväl?

måndag, januari 28, 2008

Expressen om Feministiskt initiativs bidragsfusk

Expressen vaknade slutligen till liv och publicerade en artikel om Feministiskt initiativs ohederliga partistöd. Såväl Gudrun Schyman som delegationens Gerd Engman försvarade partiets- och delegationens bidragsfusk.

Gudrun Schyman:

"Jag kan förstå om det verkar förvirrande. Men stommen och fundamentet för oss är feministisk folkbildning och därpå följande aktivism. Sedan står det i våra stadgar att vi kan ta parlamentariska initiativ. Det går inte att klassificera oss som antingen eller, säger Feministiskt initiativs talesperson Gudrun Schyman."

Vilken politisk smörja. Vem försökte Schyman lura genom att babbla om "parlamentariska initiativ"? Inte mig i alla fall.

Gerd Engman:

"Vi i delegationen funderade mycket på det här, men kom fram till att vi inte kunde neka dem ett bidrag. Texten i förordningen var skriven på ett sätt som gjorde att det inte gick att undanta Feministiskt initiativ. De har all rätt till pengarna, säger delegationens ordförande Gerd Engman till Expressen."

Inte gick att undanta Feministiskt initiativ? Så delegationens regelverk hindrade stöd till endera annan organisation? Vilken konstig regel, man måste skänka pengarna till Fi, trots att delegationens bidrag inte fick utgå till ett parti. Engman hade i alla fall civilkurage nog att begära en omprövning av delegationens direktiv. Vad svarade Sveriges jämställdhetsminister Nyamko Sabuni? Om man ska tro Engman så svarade Sabuni ingenting. Kära läsare, vi kan nu beskåda radikalfeministernas maktmissbruk från första parkett. Vi kan också utan minsta problem genomskåda feministernas påstådda könsmaktsordning och tal om patriarkat, ty ovanstående vittnade snarare om ett matriarkat.

Expressen:
FI får statsbidrag - för att inte vara ett parti

Tidigare inlägg i samma tema:
Feministiskt initiativs bidragsfusk

Feministiskt initiativs bidragsfusk

Feministiskt initiativ ska kandidera i Europaparlamentsvalet 2009 och i riksdagsvalet 2010. Feministiskt initiativ borde således återbetala 400 000 kr till svenska staten med anledning av partiets bedrägliga agerande i samband med att partiet olovligen erhöll partistöd. Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt gjorde en märklig tolkning av delegationens regelverk då man tilldelade Fi partiets förtäckta partistöd.

Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt:

"Det är upp till Fi:s medlemmar att besluta om de ska ställa upp i val. Om de däremot vill behålla etableringsbidraget får Fi under 2007 inte fatta ett beslut om att ställa upp i något kommande allmänt val – i praktiken 2009 och 2010. De blir då återbetalningsskyldiga. Om beslut om att ställa upp i val istället fattas under 2008 får de behålla bidraget för 2007 men kan inte beviljas bidrag för 2008."

Att Gudrun Schyman och Maria Carlshamre väntade till 2008 med att utannonsera partiets deltagande i 2009 och 2010 års val torde inte utgöra en tillfällighet. Partiledningens väntan grundlade partiets ohederliga partistöd från 2007. Fi borde omgående återbetala 2007 års förtäckta partibidrag. Partitoppens agerande visade på såväl partiledningens kriminella bakgrund som feministmaffians infiltrering av statsmakten. Maken till fräckhet torde inte stå att finna någon annanstans. Inte ens Socialdemokraternas och Vänsterpartiets bedrägeri i samband med partiernas medlemsfusk torde tangera Fi:s avskyvärda tillgrepp av medborgarnas ekonomiska medel.

Tidigare inlägg i samma tema:
Partistöd till Feministiskt initiativ
Schyman och Karlsson om Fi:s bidragsfusk
Feministiskt initiativs medlemsantal 1784 personer
Maria Abrahamsson om Fi:s partistöd
Feministiskt initiativ, ett sista farväl?

Svenska Dagbladet:
FI ställer upp i nästa riksdagsval

Dagens Nyheter:
FI ställer upp i valet

Aftonbladet:
FI ställer upp i nästa riksdagsval

lördag, januari 26, 2008

Könsmaktsordningens obefintliga existens

Pär Ström replikerade Maria-Pia Boëthius artikel i SvD med nedanstående ord.

Pär Ström:

"Däremot säger jag att det feministiska samhällsklimatet har lett till att mäns problem sopas under mattan. De olika feministiska inriktningarna har under många år pumpat ut budskapet att män ”härskar” med hjälp av något som kallas ­”patriarkal könsmaktsordning” och kvinnor är ”strukturellt underordnade”.

Det är fel. Män och kvinnor har över- respektive underlägen, av samma dignitet, på olika områden."

Ström påtalade könsmaktsordningens obefintliga existens, en sällan poängterad sanning. Apropå Boëthius. Boëthius lovordade tidigare radikalfeministernas förebild Valerie Solanas. Feministiskt initiativs fd talesperson Sofia Karlsson visade även hon sin sympati med Solanas SCUM-manifest genom att låta Pirata Radical Cheerleaders uppträda på partiets kongress i Örebro 2005. Pirata Radical Cheerleaders framförde "Snubbe, gubbe, jävla man - vi ska slita dig i stycken", en text inspirerad av Solanas SCUM-manifest.

Svenska Dagbladet:
Mäns problem sopas undan

Heil HBT!

Vänsterpartisten Åsa Hagelstedt vill certifiera Södermalms nöjesliv utifrån utbildning i sexuell mångfald. Hagelstedt vill placera ett emblem i respektive entré och på så vis markera personalens utbildning i sexuell mångfald. Ett alternativ vore en omvänd märkning av alla ställen med icke utbildad personal, exempelvis via ett emblem i form av en judestjärna och texten "Kauft nicht bei Heterosexuellen" sprayad på affärsverksamhetens fasad!

Svenska Dagbladet:
"Låt Söder bli den mest fördomsfria stadsdelen"

tisdag, januari 22, 2008

Thomas Bodström ljög om Monica Dahlström-Lannes

Thomas Bodström förnekade en personlig relation till Monica Dahlström-Lannes i samband med att han höll sin slutplädering. En märklig utsaga från Bodströms sida, ty han och Dahlström-Lannes finns båda med i ECPAT:s styrelse, Bodström i form av ordförande och Dahlström-Lannes som ledamot. En styrelseordförande borde väl ändå ha någon form av relation till styrelseledamöterna? Jag trodde i min naiva enfald att Dahlström-Lannes ensam låg bakom häxprocessen, men icke! Vad vore lämpligare än att låta en fd sexualbrottsutredare göra polisanmälan och sedan låta en advokat träda in som målsägarbiträde som till synes av en ren tillfällighet?

Thomas Bodström:

"Så har vi Monica Dahlström-Lannes. Jag tänker inte försvara henne. Jag känner henne inte."

Aftonbladet:
"Hur ser en våldtäktsman ut?"

ECPAT:
Styrelse

Tidigare inlägg i samma tema:
Monica Dahlström-Lannes övergrepp i rättssak
Tito Beltran vs Monica Dahlström-Lannes
Monica Dahlström-Lannes föregivande av allmän ställning
Leif GW Persson om Monica Dahlström-Lannes
Tito Beltran i ny rättsskandal?

Pär Ströms replik i Aftonbladet

Pär Ström replikerade Sigge Eklund och Susanna Alakoski i Aftonbladet.

Aftonbladet:
Det är synd om människorna - även männen

Monica Dahlström-Lannes övergrepp i rättssak

Tito Beltrans advokat Tomas Nilsson och barnflickans advokat Thomas Bodström lämnade sensationell information gällande Monica Dahlström-Lannes i samband med domstolsförhandlingens slutplädering. Dahlström-Lannes stod inte bara bakom polisanmälan utan hon förhörde även vittnena tillsammans med polis och åklagare! Advokat Nilsson påtalade Dahlström-Lannes sabotage och förklarade att hennes agerande stjälpte hela utredningen. Advokat Bodström höll med Nilsson och menade att Dahlström-Lannes inblandning utgjorde ett tjänstefel från förhörsledarens sida.

Thomas Bodström:

"Så har vi Monica Dahlström-Lannes. Jag tänker inte försvara henne. Jag känner henne inte. Men jag tänker utgå från det som försvaret säger: Låt oss säga att hon sagt att hon ska sätta dit Tito Beltran och att hon drivit det här själv. Det kanske till och med är troligt att hon haft inverkan. Hon har haft kontakt med flera vittnen. Låt oss också vara överens om att hon varit med vid polisförhör och ställt frågor som hon inte hade rätt till."

Aftonbladet:
"Hon har förstört målet"

Tidigare inlägg i samma tema:
Tito Beltran vs Monica Dahlström-Lannes
Monica Dahlström-Lannes föregivande av allmän ställning
Leif GW Persson om Monica Dahlström-Lannes
Tito Beltran i ny rättsskandal?

måndag, januari 21, 2008

Kristdemokraterna måste vägra könsneutrala äktenskap

"Jag kompromissar inte", sa Fredrik Reinfeldt angående könsneutrala äktenskap. Nej, varför skulle han kompromissa? Kristdemokraterna torde ändå aldrig protestera. Kd borde givetvis hota med att fälla hela regeringen Reinfeldt. Om kd inte ens kan hindra liberalerna från att krossa äktenskapet så kan partiet lika gärna upphöra att existera. Vad ska vi med en samling inställsamma hycklare att göra i Sveriges riksdag?

Svenska Dagbladet:
"Jag kompromissar inte"

Pelle Svenssons gyttjebrottning med Carola Häggkvist

Nämndeman Ulf Clarén klarade inte av att hålla käften stängd och fick respass. Advokat Pelle Svensson gjorde entré genom att polisanmäla Carola Häggkvist och Maria Lundkvist. Åklagare Anna Håkansson blev likaså polisanmäld. Monica Dahlström-Lannes blev givetvis anmäld till följd av Robert Wells vittnesmål. Dahlström-Lannes hävdade i gengäld att Wells begick mened. En härlig sorti vore ju om alla utom Beltran blev dömda!

Tidigare inlägg i samma tema:
Tito Beltran vs Monica Dahlström-Lannes
Leif GW Persson om Monica Dahlström-Lannes
Monica Dahlström-Lannes föregivande av allmän ställning

fredag, januari 18, 2008

Ireen von Wachenfeldts manshat

Ireen von Wachenfeldt förnekade sig inte i Aftonbladet.

Ireen von Wachenfeldt:

"Män är värre än djur"

Gissa Ireen von Wachenfeldts partitillhörighet? Nej, fel, inte Fi, gissa igen.

Aftonbladet:
"Män är värre än djur"

Wikipedia:
Ireen von Wachenfeldt

Leif GW Persson om Monica Dahlström-Lannes

Leig GW Persson kommenterade Monica Dahlström-Lannes i Tidskrift för Folkets Rättigheter, nr 3-4/04:

Leif GW Persson:

­"En person som uppmärksammats i de här sammanhangen är den före detta kriminalinspektören Monica Dahlström-Lannes, som flyttades från Polishögskolan på grund av att hon inte ansågs bedriva en seriös undervisning. Med henne var det ju så att oavsett ärende så hittade hon alltid styrkta incestanklagelser. Några av dem var sanna, andra var det inte. Det är ett kolossalt stigma för den som utpekas för ett sådant brott."
Bjarne Moelv skrev en läsvärd artikel om Dahlström-Lannes i Eskilstuna-Kuriren, se länk. Även en blogg vid namn Dopad förmedlade information om Monica Dahlström-Lannes. Widar Nord skrev också ett inlägg i samma tema.

Eskilstuna-Kuriren:
När det bästa blir det godas fiende

Dopad:
Fakta om Monica Dahlström-Lannes

Widar Nord:
Robert Wells bringar klarhet i förtalet mot Tito

torsdag, januari 17, 2008

Monica Dahlström-Lannes polisanmäld

Hoppla, hoppla, någon faxade tydligen in en anonym anmälan gällande föregivande av allmän ställning med anledning av Robert Wells vittnesmål härförleden. Vill du också ha en multifunktionsskrivare med fax?

Prisjakt, Multifunktionsskrivare - bläckstråle (inklusive fax):
http://www.prisjakt.nu/kategori.php?k=v399#rparams=k=s14172786

Svenska Dagbladet:
Vittne polisanmäls i Beltranrättegången

Tidigare inlägg i samma tema:
Monica Dahlström-Lannes föregivande av allmän ställning

Sofia Karlsson och Pirata Radical Cheerleaders

Feministiskt initiativs fd partimedlem Sofia Karlsson erkände nyligen att hon tog initiativ till Pirata Radical Cheerleaders hatsång på Fi:s kongress i Örebro 2005.

Sofia Karlsson:

"Beslutet att ha med Pirata Radical Cheerleaders på årsmötet i Örebro 2005 var i mångt och mycket min idé och jag var som pådrivande i den frågan."

Pirata Radical Cheerleaders hämtade inspiration från Valerie Solanas SCUM-manifest. Även Fi:s hantlangare Maria-Pia Boëthius hyllade Solanas hatiska budskap.

YouTube:
FI's kampsång

Tidigare inlägg i samma tema:
Inti Chavez Perez om Per Ströms debattartikel

Monica Dahlström-Lannes föregivande av allmän ställning

Om Robert Wells inte begick mened i samband med att han vittnade i gårdagens domstolsförhandling så torde Monica Dahlström-Lannes vara skyldig till föregivande av allmän ställning, se nedan.

Brottsbalken, paragraf 15 kapitel 17:

"Giver någon sig obehörigen ut för att utöva myndighet, dömes för föregivande av allmän ställning till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma skall gälla, om någon obehörigen bär uniform, märke eller annat tjänstetecken som giver honom sken av att tillhöra försvarsmakten eller annan kår i det allmännas tjänst eller kår, vars verksamhet avser allmän samfärdsel eller allmänhetens förseende med vatten, ljus, värme eller kraft.
Är brottet med hänsyn till att det har medfört betydande men för det allmänna eller för någon enskild eller eljest att anse som grovt, skall dömas till fängelse i högst två år. Lag (1999:792)."

Aftonbladet:

"Robert Wells berättade också om Monica Dahlström-Lannes. Enligt Wells presenterade hon sig som åklagare och expert på sexualbrott.

– Hon sa till mig att hon hade sett Tito på Sundbyholms slott. Och hon säger till mig att hon tycker att Tito är sjuk och att hon ska sätta dit honom, sa Robert Wells. Så nu känns det mycket märkligt att läsa på nätet att hon inte alls är åklagare, sa Wells och det går ett sus genom rättegångssalen."

"Du är alldeles säker på att hon presenterar sig som åklagare?
– Ja åklagare i sexualbrott. Jag vet det å det bestämdaste.
Robert Wells sa att han är mycket irriterad över att Monica Dahlström-Lannes fört honom bakom ljuset.
Det kan jag förstå, sa åklagaren."

Expressens Niclas Rislund blev dömd för föregivande av allmän ställning i samband med att han falskeligen utgav sig för att vara polis i syfte att erhålla information om Sibas bortrövade vd Fabian Bengtsson.

Beltran borde omgående polisanmäla Dahlström-Lannes med anledning av Wells vittnesmål! I nästa blogginlägg ska jag ånyo presentera graverande fakta gällande Dahlström-Lannes.

Svenska Dagbladet:
Expressenreporter avstängd efter dom

Tidigare inlägg i samma tema:
Tito Beltran vs Monica Dahlström-Lannes
Tito Beltran i ny rättsskandal?

onsdag, januari 16, 2008

Tito Beltran vs Monica Dahlström-Lannes

Jag gick igenom Aftonbladets artikelsamling om "TITO-RÄTTEGÅNGEN". Thomas Bodströms övertygande bevisning lös med sin frånvaro även i samband med dagens domstolsförhandling. Robert Wells vittnesmål talade till Titos fördel och Carola Häggkvists information torde vara nästintill värdelös. Tito må vara en otrogen sexmissbrukare, men våldtäktsman? Nja, i skrivande stund måste man nog förkasta åklagarens tämligen substanslösa åtal. Robert Wells lämnade dock viktig information om Monica Dahlström-Lannes. Wells hävdade att Dahlström-Lannes utgav sig för att vara åklagare i samband med att hon kontaktade honom gällande Beltran. Mig veterligen gjorde Dahlström-Lannes sig därigenom skyldig till brott, inte sant? Jag måste säga att Wells vittnesmål förstärkte min tidigare så misstänksamma inställning till Dahlström-Lannes. Även Häggkvist nämnde Dahlström-Lannes inblandning. Jag vill veta vilken roll Dahlström-Lannes egentligen spelade i Beltrans liv. Snälla Aftonbladet, skriv om Dahlström-Lannes bakgrund. Jag ska nog börja luska lite i Dahlström-Lannes förflutna, kanske kan man återfinna henne bland Feministiskt initiativs medlemsklientel, vem vet?

Robert Wells:

"Hon sa till mig att hon hade sett Tito på Sundbyholms slott. Och hon säger till mig att hon tycker att Tito är sjuk och att hon ska sätta dit honom, sa Robert Wells. Så nu känns det mycket märkligt att läsa på nätet att hon inte alls är åklagare, sa Wells och det går ett sus genom rättegångssalen."

Aftonbladet:
Förhör med Robert Wells

Tidigare inlägg i samma tema:
Tito Beltran i ny rättsskandal?

tisdag, januari 15, 2008

Birgitta Ohlssons härskarteknik

Jag tittade på Kvällsöppet på TV4 WEBB-TV. Debattörerna diskuterade jämställdhet med anledning av Per Ströms uppmärksammade bok Mansförtryck och kvinnovälde. En anskrämlig samling makthavare i form av bland andra fd Jämställdhetsombudsman Claes Borgström, Folkpartiets radikalfeminist Birgitta Ohlsson och Vänsterpartiets Josefin Brink försökte vidmakthålla feminismens lögnaktiga perspektiv. Märk väl Birgitta Ohlssons hånflin då Per Ström tog till orda i debattens inledning. Ohlsson visade prov på tvättäkta härskarteknik genom att förlöjliga Ströms argumentation.

Tidigare inlägg i samma tema:
Per Ström om mansförtryck och kvinnovälde

måndag, januari 14, 2008

Thomas Bodström, en gammal haschare?

Tito Beltran blev tydligen arg med anledning av Thomas Bodströms påhopp i samband dagens domstolsförhandling.

Tito Beltran:

"Du försöker bara vända på orden och sätta dit mig! Har du tagit kokain eller vad är det frågan om, sade han ursinnigt till Thomas Bodström."

Inte kokain Beltran, utan hasch. Bodström erkände tidigare sitt haschmissbruk i Aftonbladet. Därmed sällade sig Bodström till en skara gamla haschare bestående av bland andra Mona Sahlin och Sten Heckscher. Ingen torde härmed undgå att skärskåda haschets skadliga verkan på människans hjärna.

Aftonbladet:
Tito till attack mot Bodström

Expressen:
Mona Sahlin rökte hasch i tonåren

lördag, januari 05, 2008

Inti Chavez Perez om Pär Ströms debattartikel

Ja, jösses, sicken sörja. Idag publicerade Svenska Dagbladet ännu en replik på Pär Ströms debattartikel. Jag ska försöka mig på att bemöta stolligheterna i SvD:s nya artikel, signerad Inti Chavez Perez.

Inti Chavez Perez:

"Enligt samma idé har feminister en dålig syn på män. Inget kunde vara mer fel."

Nej, feministernas syn på män torde vara sympatisk, i synnerhet feministernas förebild Valerie Solanas torde besitta en fin attityd till män. Sveriges feministelit hyllade Solanas SCUM-manifest i ett flertal sammanhang. Bland andra stödstrumpan Maria-Pia Boëthius lovordade Solanas manifest med orden "den mest lysande feministiska bok som kommit ut på svenska i denna tid". Solanas inspirerade även Pirata Radical Cheerleaders till texten "Snubbe, gubbe, jävla man - vi ska slita dig i stycken", vilken Feministiskt initiativ hade som pausmusik på partiets kongress i Örebro 2005.

Valerie Solanas:

"Life in this society being, at best, an utter bore and no aspect of society being at all relevant to women, there remains to civic-minded, responsible, thrill-seeking females only to overthrow the government, eliminate the money system, institute complete automation and destroy the male sex."

Massmord med andra ord, en mindre trevlig attityd till män må jag säga.

Inti Chavez Perez:

"Feminister vill se fler kvinnliga chefer och höjda löner i kvinnoyrken. Inte för att kvinnor ska sätta sig över män."

Om feministerna inte vill "sätta sig över män" så kanske man borde låta bli att förespråka odemokratisk diskriminering av män i allehanda sammanhang. Exempelvis feministernas diskriminering av män i samband med så kallad könskvotering gav åtminstone mig en känsla av att man vill "sätta sig över män". Även feministernas tidigare strävan att införa odemokratisk rättstillämpning med omvänd bevisbörda i våldtäktsmål fick i varje fall mig att tänka på Sydafrikas apartheidpolitik.

Inti Chavez Perez:

Feminister har inte en dålig manssyn eller tror att män ”konspirerar i bastun om hur kvinnor bäst kuvas”. Vi utgår från den verklighet vi ser.

Feministernas tal om patriarkat och könsmaktsordning vittnade om feministernas konspiratoriska läggning. Att likna en sådan inställning vid en objektiv verklighetsanalys torde utgöra ett praktexempel på frånvaro av verklighetsförankring.

Inti Chavez Perez:

"Att se män försöka härska över kvinnor är smärtsamt för en man. Risken är stor att man själv varit en del av kvinnoföraktet."

Ett exempel på feministernas försök att skuldbelägga alla män och inkludera omgivningens kritik som en del i rörelsens konspirationsteori och därigenom rättfärdiga kollektiv bestraffning.

Inti Chavez Perez:

"Att pappor ska ha bra relationer till sina barn, att freda män från våld och att ge män kunskap är bara några exempel på frågor..."

Freda vilka män från våld? Ja, precis, homosexuella män, inte heterosexuella män, vilka torde vara främsta målgrupp i samband med våldsutövning. Man ska nog inte likna feministernas politiska indoktrinering av svenska män vid att "ge män kunskap". Att bli hjärntvättad av politisk propaganda torde nämligen inte vara samma sak som att tillgodogöra sig vetenskapliga fakta.

Inti Chavez Perez:

"Kanske skulle Pär Ström bli positivt överraskad om han skakade av sig sin fobi och gick på feministkafé."

Feministkafé? Åh, bevare mig väl.

Svenska Dagbladet:
"Många misstolkar den feministiska ideologin"

Tidigare inlägg i samma tema:
Pär Ströms debattartikel i Svenska Dagbladet

Tito Beltran i ny rättsskandal?

Jag gick igenom Aftonbladets artikelserie om Tito Beltran. Beltran må vara en egendomlig person, men våldtäktsman? Nja, inte blev då jag övertygad av Aftonbladets reportage i alla fall. Robert Wells, Anders Berglund, Vicky von der Lancken och Carola Häggkvist bidrog med tämligen intetsägande information till polisens förundersökning. Information som i bevishänseende snarare talade till Beltrans fördel än nackdel. Barnflickans medgörliga beteende då hon kastade av sig favorittrosorna fick mig att tvivla en aning på hennes version. Att man därtill väntade i åtta års tid med att göra en anmälan torde inte bidra till att bringa klarhet i målet. Thomas Bodström måste nog sluta förlita sig på Eva Lundgrens spåkula och tillsammans med fallets åklagare presentera riktiga bevis om allting inte ska utmynna i en präktig rättsskandal. Jag ska med spänning invänta Bodströms påstådda övertygande bevisning. Bring it on, baby! Förresten, Aftonbladet hävdade att fd sexualbrottsutredaren Monica Dahlström-Lannes gjorde anmälan. En fågel viskade i mitt öra att Dahlström-Lannes tillhörde feministernas skara, någon som vet någonting om Dahlström-Lannes eventuella feministanstrukna historia?

Aftonbladet:
Stjärnorna om misstänkta våldtäkten

Tidigare inlägg i samma tema:
Thomas Bodström medlem i Eva Lundgrens spökjägarklubb?

Angående Linna Johanssons krönika i Expressen

Jösses, Per Ström fick verkligen radikalfeministerna att gå bananas via hans debattartikel i Svenska Dagbladet härförleden. Idag publicerade Expressen en krönika av Linna Johansson. Johanssons krönika kretsade uteslutande kring partnervåld bland homosexuella medborgare, vilket Johansson i förvirrade ordalag hävdade berodde på mäns partnervåld i heterosexuella sammanhang. Ja, så tolkade åtminstone jag Johanssons artikel, men jag kanske misstog mig, ty jag mäktade näppeligen med att läsa igenom Johanssons långrandiga krönika på grund av all feministisk smörja. Johanssons öppning imponerade i alla fall ingalunda, utan legitimerade snarare Ströms kritik av feministisk propaganda i vetenskaplig förklädnad.

Linna Johansson:

"Som en försenad julklapp skulle jag vilja räcka över det senaste numret av Tidskrift för Genusvetenskap till Pär Ström. Där presenterar forskarna Carin Holmberg och Ulrica Stjernqvist landets första kartläggning av våld i homosexuella relationer: ”Samkönat våld – vad är det och vilket stöd behövs”."

Per Ström:

"Denna vrångbild förstärks av forskningsrapporter som påfallande ofta är vinklade, utförda av hängivna feminister som redan från början bestämt sig för vad de vill få fram. Och medierna papegojar glatt vidare den feministiska propagandan."

Johansson refererade till Tidskrift för Genusvetenskap, ett namn som gjorde att jag drog mig till minnes en annan otäck tidning vid namn Genus. I samband med Bokmässan i Göteborg 2006 lyssnade jag till ett panelsamtal. Feministiskt initiativs grundare Tiina Rosenberg deltog och hon passade på att nära på skrämma slag på mig genom att via nästintill hysteriska skrik förespråka feministiska fackförbund. I anslutning till aktuell tillställning försåg man även åhörarna med feministisk propaganda i form av tidningen Genus.
Nåväl, tillbaka till Johanssons krönika. Jag saknade en och annan logisk förklaring till Johanssons påstådda samband mellan mäns våld i form av gatuvåld, huliganvåld med mera och samkönade pars relationsbetingade våld. Även om Johansson förvisso refererade till en så kallad forskningsavhandling så borde hon kanske ändå i sin krönika via logiska resonemang visa på ovanstående samband och inte bara svänga sig med sedvanlig feministisk rappakalja.

Expressen:
Linna Johansson: Ström förstår inte våldet

Svenska Dagbladet:
Män kuvas av statlig feminism

Den Nya Välfärden, ljudfil i mp3-format:
Mansförtryck och kvinnovälde (*.mp3)

Den Nya Välfärden, textfil i pdf-format:
Mansförtryck och kvinnovälde (*.pdf)

Tidigare inlägg i samma tema:
Per Ströms debattartikel i Svenska Dagbladet
Genus och Tiina Rosenberg på Bokmässan i Göteborg

fredag, januari 04, 2008

lottensunna.se kommer strax inte alls?

Feministiskt initiativs styrelseledamot Lotten Sunna registrerade en domänadress vid namn lottensunna.se. På aktuell adress återfinns allena en bild på Sunna med tillhörande text "lottensunna.se kommer strax". Sunna trasslade måhända in sig i html-kod, alternativt i feminismens ologiska resonemang, ty jag erhöll ovanstående budskap också vid ett tidigare besök på Sunnas sida. Apropå Sunna. Ni minns väl Expressens Mats Olsson, som i en krönika stoltserade med att han röstade på Fi och Sunna i 2006 års riksdagsval, vilken fullfjädrad idiot!

Expressen:
Därför röstar jag på Fi

Fi:s fd talesperson Sofia Karlsson partilös?

Feministiskt initiativs karriärkvinna Sofia Karlsson klarade inte av att hantera Fi:s valfiasko i samband med 2006 års riksdagsval. Karlsson övergav inte bara sin roll som talesperson i Fi, utan även sin roll som aktiv partimedlem. Partilös, arbetslös och bostadslös påbörjade Karlsson en ny bana som egenföretagare. Karlsson avsåg via nytilltänkta enmannaföretag indoktrinera medborgarna i radikalfeminismens politiska fanatism. I första hand ska Karlsson försöka tillskansa sig skattemedel via konsultuppdrag inom statsförvaltningen, en förmodad god idé med tanke på statens slöseri med skattemedel på diverse suspekta jämställdhetsprojekt. Karlssons avhopp sällade henne till en mindre angenäm skara Fi:or bestående av Devrim Mavi, Tiina Rosenberg, Ebba Witt-Brattström och Susanne Linde.

Expressen:
Fi: "Kvinnor som ligger med män är könsförrädare"

onsdag, januari 02, 2008

Pär Ströms debattartikel i Svenska Dagbladet

God fortsättning ska jag väl inleda med att säga. Med artighetsfraserna avklarade så vill jag passa på att meddela att Svenska Dagbladet publicerade en läsvärd artikel av Pär Ström idag. Ströms bok, Mansförtryck och kvinnovälde, finns att läsa som pdf-fil och lyssna på som mp3-fil på Den Nya Välfärdens hemsida, se respektive länk nedan.

Pär Ström i SvD:

"Enligt den feministiska retoriken, som märkligt nog accepterats som sanning av större delen av medierna och det politiska Sverige, är män en skock lata och egoistiska härskare som super, slår sina fruar och konspirerar i bastun om hur kvinnor bäst kuvas.

Runt omkring kvinnan lyser däremot helgonauran som en sol.

Denna vrångbild förstärks av forskningsrapporter som påfallande ofta är vinklade, utförda av hängivna feminister som redan från början bestämt sig för vad de vill få fram. Och medierna papegojar glatt vidare den feministiska propagandan."

Ström torde inte vara någon indoktrinerad idiot, utan en i allra högsta grad förnuftig person med en vettig inställning till dagens politiska fanatism i form av feminism.

Svenska Dagbladet:
Män kuvas av statlig feminism

Tidigare inlägg i samma tema:
Pär Ström om mansförtryck och kvinnovälde

Den Nya Välfärden, ljudfil i mp3-format:
Mansförtryck och kvinnovälde (*.mp3)

Den Nya Välfärden, textfil i pdf-format:
Mansförtryck och kvinnovälde (*.pdf)