fredag, mars 26, 2010

Feminismens skadeverkan avseende barns olyckstillbud

Feministerna tycks spela rysk roulette med medborgarnas familjeliv och våra barn tvingas betala insatsen med sina liv. Expressen publicerade nyligen en artikel, i vilken Eva Sternberg påtalade barnens utökade skaderisk om respektive barn tas om hand av pappa och inte av mamma. Feministerna vill detaljstyra medborgarnas familjeliv och tvinga männen att vara hemma med sina barn. Idag syns effekterna av männens nya könsroll i sjukvårdens statistik. Vårdpersonal tycks dessvärre inte våga ta till orda om jämställdhetens konsekvens avseende barnens olyckstillbud. I vanlig ordning skräms initierade medborgare till tystnad av feministernas åsiktsmonopol. Medborgarna vill av förklarliga skäl inte riskera sin försörjning genom att ifrågasätta feminismen. Feministernas pågående infiltration av statsmakten i kombination med rörelsens utökade förtryck av medborgarna torde föranleda en försvagad yttrandefrihet, inte i teorin, men väl i praktiken. Feministernas diktatoriska härskarteknik torde nämligen utgöra en subtil hotbild avsedd att tysta frispråkiga medborgare.

Eva Sternberg:

"Olyckfallsfrekvensen bland dessa barn har ökat med mer än trettio procent!"

"Olyckorna - som kan handla om allt från otäcka fall till att skållas av kastruller med hett vatten som parkerats alldeles vid spiskanten - beror på att en majoritet av Sveriges politiska partier har bestämt sig för att lägga sig i småbarnsfamiljernas liv, direkt från födseln. Mammor som överlämnar ansvaret för spädbarnet på pappor får till och med bonus av staten, om de gör det tillräckligt tidigt i statsmakternas ögon."

Vi kan idag skönja en bråkdel av konsekvenserna till följd av feministernas storskaliga samhällsexperiment. Imorgon tvingas vi med all säkerhet ta del av en än hemskare statistik då feminismens skadeverkan ska summeras. Sveriges medborgare måste våga sätta sig i motvärn om våra barn inte ska gå en otäck framtid till mötes. Krossa feminismen!

Expressen:
Hemmapapporna är livsfarliga för barnen

lördag, mars 20, 2010

Nej till kvotering, nej till Mona Sahlin

Jag ska inte stryka under foten med att jag mottog Dagens Nyheters nyhet om Mona Sahlins dåliga anseende bland partiets väljare med glädje. Sahlin erhöll en rekordlåg notering i Synovates mätning gällande väljarnas och partimedlemmarnas förtroende. Partiets väljare tycks inte vara lika ovetandes om partiets prekära situation som man ibland föranleds att tro. Tänk om väljarna även skulle bli varse partiets familjepolitik och dess destruktiva konsekvens avseende medborgarnas familjeliv.

Dagens Nyheter:

"Men allvarligast är att Sahlin tappar kraftigt i stöd bland sina egna väljare. Bara drygt hälften av S-sympatisörerna, 54 procent, uttalar nu förtroende för henne. Och drar man ifrån de S-väljare som uttalar lågt förtroende för henne blir det en ”förtroendebalans” på endast +11. Medan övriga partiledare ligger på +50 och uppåt."

Dagens Nyheter:
S-väljarna tror inte på Mona Sahlin

Tidigare inlägg i samma tema:
Kön före kompetens enligt Socialdemokraternas EU-parlamentariker Anna Hedh

tisdag, mars 16, 2010

Transgenusmotorn och Sundsvalls Tidning

Tvåtakts- och fyrtaktsmotorn i alla ära, men bloggaren Matte Matik konstruerade nyligen ingenting mindre än en transgenusmotor. Ni läste rätt, Matte Matik konstruerade en transgenusmotor bestående av könskodad programkod. Matte Matiks transgenusmotor visade med all önskvärd tydlighet på massmedias manshatiska nyhetsrapportering. Nedan återges en könsavkodad version av Sundsvalls Tidnings genusartikel med rubriken "Kvinnorna som städar upp männens synder". Kvinnor och män ut, svenskar och judar in. Kära läsare, håll till godo med transgenusmotorns anlays av Sundsvalls Tidnings genusartikel.

"Svenskarna som städar upp judarnas gamla synder

HÄRNÖSAND (ST) Här är svenskarna som kartlägger våra förorenade områden i länet.
Ett projekt som lär pågå i många år till.
– Målet var att samtliga områden skulle vara undersökta och vid behov avklarade 2020 men det kommer vi inte att klara, säger Malin Zetterblad, funktionsansvarig för gruppen.

Länets historia handlar mycket om flera stora industrier. Industrier som skitat ner rejält och det är väl heller ingen hemlighet att det mestadels är judar som stått bakom de flesta av de gamla synderna."

Transgenusmotorn avslöjade Sundsvalls Tidnings kollektiva skuldbeläggning av alla män. Citatets sista mening visade på massmedias manshets och feministiska nyhetsrapportering. Transgenusmotorns könsavkodade version torde gränsa till hets mot folkgrupp, men eftersom män avses i tidningens orginalartikel anses artikeln inte utgöra hets. Vad blev Sundsvalls Tidnings reaktion på Matte Matiks uppfinning i form av en transgenusmotor? Jo, sanna mina ord, ST polisanmälde transgenusmotorn! ST hävdade att transgenusmotorn inkräktade på tidningens upphovsrätt, men ingen normalbegåvad person torde undgå att förstå av vilken anledning ST egentligen polisanmälde transgenusmotorn. Sanningen och förnuftet är sällan ovänner.

Tyckte ni att mitt inlägg höll en låg nivå? Skyll inte på mig. Jag återgav bara en sann historia hämtad ur dagens jämställdhetspolitiska vansinne! Claes Borgströms svenska talibaner, Fredrick Federleys alter ego Ursula, Jens Orbacks mormors härliga systers häst i Kanada, genusdelegationer till världs ände och sist men inte minst en polisanmäld transgenusmotor. F-n vet vad som komma härnäst. Lika bra att stålsätta sig, man vet aldrig vad genusidioterna ska ställa till med nästa gång. Och som om ovanstående inte vore illa nog, i september ska med största säkerhet även en rödgrön feminist-kommunistisk, inte röra, utan snarare sörja, kräla in i Rosenbad. Håhåjaja!

Sundsvalls Tidning:
Kvinnorna som städar upp männens gamla synder

Transgenusmotorn:
http://transgenus.skivadlime.se/

Medievärlden:
Sajt som förvanskar mediesidor polisanmäld

Tidigare inlägg i samma tema:
Nour El Refais feministiska människoförakt

tisdag, mars 09, 2010

Nour El Refais feministiska människoförakt

Jag ska i ärlighetens namn säga att Nour El Refai överraskade mig i positiv bemärkelse då hon medverkade i Sveriges Radios program "Sommar". Refai gav trots sin feministiska attityd intryck av att vara en i grund och botten tämligen begåvad ung tjej. Hon drömde som barn om att bli författarinna, men någonting gick snett i hennes tidiga ungdom och hon slutade som feminist.

Ett gott skratt sägs förlänga livet. Må så vara, men ett hånskratt må tvärtom riskera att förkorta inte bara en, utan många människors liv. En konsekvens av att förlöjliga en folkgrupp torde vara att indirekt undergräva andra människors rätt till liv. Man ska inte underskatta humorns betydelse i syfte att legitimera mänskliga övergrepp. Man ska inte acceptera en komikerns föraktfulla skämt, även om skämtet i fråga legitimeras av samhällets acceptans gällande manshets.

Tillbaka till Nour El Refai. I en video hörs Nour El Refai säga "helst skulle jag vilja att alla män förflyttades från jordens yta". Refais utspel ska förefalla vara ett skämt och i videon syns ingen mindre än Feministiskt initiativs talesman Gudrun Schyman hånskratta åt skämtet. Låt mig göra en liknelse. Vad skulle ni säga om någon person uttalade ett skämt innehållande frasen "helst skulle jag vilja att alla judar förflyttades från jordens yta". Lägg därtill ljudet av en skrattande nazist. Kul, inte sant?

YouTube:
Nour El Refai och Gudrun
Nour El-Refai

måndag, mars 08, 2010

Kvinnors överordning och mäns underordning

I dagarna publicerades två intressanta inlägg i svensk press. I Aftonbladet framförde Elise Claeson en obkväm sanning i och med att hon avslöjade samhällets verkliga maktfördelning. Claeson beskrev männens underställda position och kvinnornas oerhörda makt i samhället.

Elise Claeson:

"Det här pratar vi sällan om; det passar inte in i den feministiska ordningen över hur Sverige är. Den säger att kvinnor är maktlösa, eftersom vi inte sitter i börsbolagens styrelser och ledningsgrupper. Att ha makt i hemmet och familjen är ingen riktig makt, eftersom makt över människor inte är lika viktigt som makt över pengar. Eftersom mannen ofta tjänar mest har han alltid makten, även i hemmet. Tror feministerna."

På tal om att vara överordnad. Även Svenska Dagbladet publicerade en läsvärd artikel i vilken kvinnornas avgörande maktinflytande analyserades. Kvinnornas stöd till socialismen möjliggjorde nämligen Sveriges vänsterpolitiska utveckling i modern tid. En majoritet av alla män sympatiserade tvärtom med högerblocket. Vem fick sista ordet i svensk politik? Vem torde vara överordnad vem i svensk politik? Vad vill feministernas få oss att tro?

Aftonbladet:
Därför behöver män leka med andra män

Svenska Dagbladet:
Kvinnor till vänster män till höger