tisdag, september 28, 2004

Rättspsykiatri, en jämställdhetsfråga ?

Idag uttalade ett flertal forskare i rättspsykiatri kritik mot rättsamhällets åtskillnad avseende påföljd beroende på åtalade personers könstillhörighet. Enligt forskarna bedöms en kvinna oftare än en man allvarligt psykiskt störd. Chefsöverläkare Göran Källberg hävdar att en kvinnas hälsotillstånd bedöms utifrån antagandet att någonting är konstigt och sedan söks en diagnos istället för att förutsättningslöst undersöka personens psykiska hälsotillstånd i förstaläget. Professor Anders Forsman påstår att en rättspsykiatrisk utredning av en kvinna baseras på ett statistiskt urval istället för en enskild personbedömning. En kvinna anges förhållandevis sällan såsom gärningsman i ett våldsbrott, vilket medför att en kvinna automatiskt anses allvarligt psykiskt störd. Jeanne Ahlberg, överläkare inom rättspsykiatrin, fastslår att en kvinna måste uppvisa ett betydligt mer uttalat sjukdomstillstånd än en man för att klassificeras som allvarligt psykiskt störd. Vidare menar Ahlberg att en kvinna med ett oskuldsfullt utseende friskförklaras efter en kortare vårdtid än en man med ett mer ondskefullt utseende. En människa dömd till rättspsykiatrisk vård släpps generellt efter en kortare avtjänad strafftid än en människa dömd till fängelse. En kvinna döms således lindigare än en man avseende såväl påföljd som strafftid