fredag, oktober 10, 2008

Tito Beltran och Sveriges feministmaffia

Tito Beltran dömdes idag till tre års fängelse med anledning av påstådda övergrepp på ett flickebarn samt med anlening av en tveksam anmälan gällande våldtäkt på aktrisen Maria Lundqvists barnflicka. Ingen torde med säkerhet veta vad som egentligen utspelade sig på Beltrans hotellrum i samband Rhapsody in Rock-turnén för nio år sedan, allra minst hovrätten. Beltran må vara en sexfixerad person, må så vara, men våldtäktsman? Nej, näppeligen inte i lagens mening i alla fall. Beltran blev med största säkerhet åtalad och även fälld i domstol på grund av feministen Monica Dahlström-Lannes inblandning i aktuell härva. Av vilken anlening tillskrivs Thomas Bodström och hans kompanjon Dahlström-Lannes en sådan uppmärksamhet i fallet Beltran? Alla medborgare med en förmåga till eftertanke borde ana oråd med anledning av ovanstående personers inblandning i en rättsprocess. Dahlström-Lannes tillika Bodström torde nämligen utgöra en ledande fraktion i Sveriges feministmaffia. Beltrans dom utgjorde således inte i första hand en framgång för vare sig en barnflicka eller ett flickebarn i behov av upprättelse, utan domstolens utslag utgjorde i första hand en framgång för Sveriges feministmaffia. Beltrans saga må vara all, men medborgarnas kamp för en demokratisk rättstillämpning på bekostnad av feministerans undergång torde bara vara i sin linda. Jag ska med glädje ta del av såväl förundersökningsprotokollet som domslutet då materialet i framtiden förhoppningsvis görs tillgängligt på The Pirate Bay. Läs gärna min granskning av Dalhström-Lannes och Bodströms förehavanden med mera i min artikel nedan.

Tidigare inlägg i samma tema:
Thomas Bodström ljög om Monica Dahlström-Lannes