tisdag, december 07, 2004

Gudrun Schyman, ett sista farväl ?

Idag deklarerade Gudrun Schyman att hennes medlemskap i Vänsterpartiet upphört. Schyman framhöll i sitt avskedsbrev att hon vigt sitt politiska engagemang åt kvinnornas välbefinnande i samhället. Schyman nämnde ingenting om att hon i åratal varit yttersta representant för ett parti, vars stöd till Socialdemokraterna möjliggjort nämnda partis regeringsposition. Vänsterpartiets och inte minst Schymans stöd till Socialdemokraterna möjliggjorde gångna decennium en ekonomisk politik, vars konsekvens påverkat studenternas, pensionärernas och ensamstående kvinnornas ekonomi ytterst negativt. Schymans politiska engagemang bidrog således till att förslava framförallt kvinnorna i bidragsberoende och frånvaro av oavhängighet till annan person. Schymans politiska engagemang gav även utslag i en påtagligt ökad brottsstatistik gällande våldtäkt och misshandel med kvinnan som främsta måltavla. En ökad polarisering mellan olika medborgare beroende på könstillhörighet följde också i spåren av Schymans politiska gärning. Därmed bidrog Schyman till ett splittrat folk, vars i grunden gemensamma intressen tvingades stå tillbaka till förmån för en fabulerad maktkamp. Schymans politiska engagemang utgjorde en klassresa med dunkla personliga motiv. Propagandan framställde Schyman som en kvinna av folket, en värdig representant för arbetarklassen. Successivt rämnade dock fasaden och bilden av en kvinna tillhörande Sveriges nya adelsklass, en privilegierad politisk överklass, framstod allt tydligare. Inte minst via Schymans tvivelaktiga ekonomiska förehavanden som gränsade till renodlad ekonomisk brottslighet, vars innebörd även stod i direkt kontrast till Schymans påstådda politiska ideal. Schymans framträdande politiska position och politiska ogärning till trots, återfinns Schyman sannolikt inte ens såsom en parantes i skenet av framtidens historiska tillbakablick.