lördag, juni 04, 2011

En ny generation genusidioter till er tjänst

Den svenska skolan tycks onekligen ha tryggat återväxten av genusidioter i samhället, se nedan.

Dagens Nyheter

"För 19-åringarna Miranda Helin, Stephanie Schmidt och Emelie Lundberg är demokrati viktigt, men först efter att vi talat om för dem vad det är. Till en början har de ingen aning."

Tycka vad man tycka vill om demokrati, men nog borde ett gäng 19-åriga tjejer som tar studenten om en vecka veta vad demokrati är?
På med störtkrukan och säkerhetsbältet för snart ska en hel generation jämställda, svenska tjejer med huvudet under armen "ta plats" i samhället. Jag är i egenskap av luttrad antifeminist inte förvånad över tjejernas okunskap. Jag vet kvinnor med examen i statsvetenskap från universitet som inte ens vet vilka Sveriges fyra grundlagar är.
Förresten. Någon borde även berätta för Sveriges alla tjejer att feminism är en form av rasism, könsrasism närmare bestämt. Förutsatt att tjejerna överhuvudtaget vet vad rasism är, vill säga.

Nåja, Dagens Nyheter hade i alla fall den goda smaken att publicera en bild på en riktig skönhet i anslutning till tidningens artikel om ungdomarnas okunskap. Alltid något. Läs mer om World Values Surveys demokratiundersökning på egen risk, se länk nedan.

Själv ska jag efter att ha läst Dagens Nyheters artikel trösta mig med att lyssna på Björn Afzelius låt "Ifall dom många går ihop". Jag måste helt enkelt få drömma mig bort till en värld i vilken en fascistoid rörelse som feminismen inte tillåts stå i vägen för folkets strävan.

Björn Afzelius:

"Tro inte på dom
som säger allting är försent
Och att vackra tankar och drömmar
gått och blitt passe

Allting kan ändras
Allting kan vändas
Allting är möjligt på vår jord
I fall de många går i hop

Dåliga tider,
lågkonjunktur och depression
är bara termer
för dom som aldrig kan få nog.
Allt det skapas
av dom som slavar
räcker till för alla på vår jord,
ifall de många går ihop

Medierna kacklar om
att man ska satsa på sej själv (Man ska va ung)

Dom vill bedöva oss,
de vill beröva oss
på det som historien har lärt

Att det är folket som alltid formar samtiden
Att det är folket som bygger framtiden
Ledare kommer och de försvinner
Ingen av dem orkar stå emot
ifall de många går ihop"

Dagens genuspedagogiska läxa. Lycka till!

  1. Varför vill feministerna splittra folket?
  2. Vem är det som tjänar på det?

Dagen Nyheter:
"Vi lärde oss inget om demokrati"

YouTube:
Björn Afzelius - Ifall Dom Många Går Ihop

Wikipedia:
Sveriges grundlagar

torsdag, juni 02, 2011

Nobelpristagare tar bladet från munnen

Viktigt Meddelande till Allmänheten! Håll er inomhus, stäng dörrar och fönster, läs antifeministiska bloggar för mer information.

Svenska Dagbladet:

"Den kontroversielle Nobelpristagaren VS Naipaul fortsätter att sticka ut hakan. I en intervju med Royal Geographic Society säger författaren att han inte ser någon kvinna som jämbördig med honom på litteraturens område."

"- Min förläggare som hade så bra smak och fungerade så väl som redaktör, när hon blev författare, ve och fasa, blev det bara feminin smörja, säger VS Naipaul som också avfärdar Jane Austen för dennas ”sentimentala ambitioner”."

Ett feministiskt bombardemang av aldrig tidigare skådat slag väntas inom loppet av några timmar som en motreaktion på Naipauls dödsföraktande utspel. Jag har sagt det förr och jag säger det igen. Författaren, dramatikern och samhällskritikern August Strindberg fattas folket i en tid då många av landets namnkunniga författare tycks medels allsköns fjäsk kokettera för makthavarna.

August Strindberg i ett brev till Verner von Heidenstam 1888:

"Qvinnan såsom liten och dum och derför elak, såsom mannens bihang och påhäng skall qväsas till såsom barbaren eller tjufven. Hon är endast behöflig såsom vår äggstock och lifmoder, allra bäst dock som slida!"

Ett uttalande från slutet av förrförra seklet? Nej, tvärtom. Strindberg var minst 100 år före sin tid, se nedan.

Wikipedia:

"Centrala temat i Fadren är kampen mellan könen. Fadren handlar om en kvinna som driver sin make in i en osäkerhet, som slutar med grubbel, förvirring och slaganfall. Det är Ryttmästarn som är hennes make, han har intellektuella intressen, är överkänslig och har lätt att brusa upp. Frun Laura använder hans labila ställning till sin fördel. Laura vill att fadren ska tro att han är tokig och hon talar om för honom att han inte är pappa till hennes dotter Bertha."

Svenska Dagbladet:
Nobelpristagare avfärdar kvinnor

Wikipedia:
Fadren

Tidigare inlägg i samma tema:
August Strindberg avsåg att krossa näsbenet på feministen Sophie Adlersparre