tisdag, maj 30, 2006

Joy Rahman

Apropå föregående inlägg om Sveriges avsaknad av rättssäkerhet.

Sveriges Radio P3 Dokumentär:
Joy Rahman

måndag, maj 29, 2006

Ny granskning av svensk rättssäkerhet

Justitiekansler Göran Lambertzs utspel gällande bristande rättssäkerhet i svensk domstol erhöll idag stöd i form av en nyligen avslutad granskning av olika brottmål.

Svenska Dagbladet:

"Axberger skriver bland annat att han hittat exempel på att domstolar låtit subjektiva föreställningar ersätta en saklig och objektiv prövning."

Svenska Dagbladet:
Risk att oskyldiga döms

Eriksson om sjuttiotalets bordellhärva

Erik Eriksson påtalade i en debattartikel sjuttiotalets bordellhärva. Han nämnde även en artikel i Världen idag, vilken tidigare återupptog granskningen av nämnda bordellhärva.

"Nu har en nättidning än en gång tagit upp den gamla historien med småflickorna. De uttalar sig igen, de vill ha upprättelse."

Aftonbladet:
Alla tiger om vilka politiker som köpte sex av småflickor

Tidigare inlägg i samma tema:
Olof Palme involverad i bordellhärva?

söndag, maj 28, 2006

Mors dag

Svenska Dagbladet publicerade idag en läsvärd artikel om mördade Marcus Gabrielsens mamma.

Svenska Dagbladet:
Mor för alltid

fredag, maj 19, 2006

Intervju med Stig Bergling i Sveriges Radio

Sveriges Radio P3 Dokumentär sände tidigare en intervju med spionen Stig Bergling. Jag vill uppmana intresserade besökare att lyssna på Berglings spännande berättelse.

Stig Bergling om flykten från Säkerhetspolisen och Sverige:

"Jag hade ju skaffat mig träningsoverall och en gammal keps, såg ut som en jävla tönt, Stig Helmer alltså."

Sveriges Radio P3 Dokumentär:
Stig Bergling

torsdag, maj 18, 2006

Kvinnors sexualbrott mot barn

Expressen uppmärksammade idag kvinnors sexuella övergrepp på barn. Tidningen informerade även eventuella läsare om rättsamhällets oförmåga att skärskåda kvinnors oförvitliga attityd. Initierade medborgare torde dock inte vara lika lättlurade som svenska domstolstjänstemän gällande svenska kvinnors övergrepp på värnlösa medborgare.

Expressen:

"Av alla som döms för sexualbrott mot barn är mindre än 2 procent kvinnor, visar svensk statistik. Men andra studier tyder på att kvinnor utgör omkring 10 procent av alla som begår övergrepp mot barn."

I jämställdhetshysterins Sverige torde en kvinna inte vara förhindrad att förgripa sig på ett barn.

Expressen:
Kvinnliga pedofiler döms lindrigare
Det händer i Sverige också

Söderqvist om abort

Jag kritiserade tidigare nuvarande abortlagstiftning via en serie blogginlägg. Härom dagen avsåg jag kommentera Ung Vänsters Tora Breitholtz och Elin Johanson med anledning av deras nya abortkampanj. Expressens Marie Söderqvist skrev dock en debattartikel på samma tema, vilken väl speglade min egen inställning i aktuell fråga.

Marie Söderqvist i Expressen:

"Kvinnor ska lära sig att inte skämmas och vara ledsna för att de av olika skäl har känt sig tvungna att ta död på sina foster: en rätt makaber idé."

Expressen:
Marie Söderqvist: Abort borde vara jobbigt, sorgligt - och onödigt

Jenny Westerstrands debattartikel

Jenny Westerstrand, medförfattare till Eva Lundgrens pseudovetenskapliga forskningsavhandling "Slagen dam", försökte i en artikel i Expressen återuppliva Sveriges genusforskning.

Westerstrand påstod följande i en debattartikel:

"Feministisk forskning har åstadkommit något av en revolution inom sitt område. Inte minst genom att utmana fördomar om vilka män som utövar våld och vilka kvinnor som blir utsatta."

Uppsala universitet genomförde en omfattande utredning av Lundgrens forskning som en konsekvens av hennes ovetenskapliga utspel i SVT:s program "Könskriget". Nämnda utredning visade att Lundgrens forskning "Slagen dam" saknade verklighetsförankring. Uppsala universitets utredning fastslog att Lundgren avvek från god forskningssed och att hennes slutsats borde vara omvänd. Westerstrands debattartikel avsåg säkerligen förljuga nuvarande situation och återuppliva pseudovetenskaplig genusforskning.

Expressen:
"Könskriget" har förstört för feministisk forskning

Tidigare inlägg i samma tema:
Lundgrens genusvetenskapliga forskning underkänd

Ungdomar och sexualitet

Folkhälsoinstitutet publicerade nyligen en omfattande undersökning gällande svenska ungdomarnas sexualbeteende. Expressen återgav föga förvånande nämnda undersökning genom att fokusera på en mindre väsentlig slutsats i form av ökad acceptans avseende gruppsex. Undersökningens sammanfattning pekade dock på en aningen annorlunda slutsats, vilken åtminstone delvis motsade kvällspressens sensationsjournalistik:

"Ett stort antal studier undersöker hur stor andel av ungdomarna som samlagsdebuterat vid en viss ålder. En grov sammanfattning visar att ungefär en tredjedel av ungdomarna har samlagsdebuterat när de går ut årskurs 9 och ungefär två tredjedelar har gjort det i gymnasiets årskurs III. Dessa siffror är också, trots bland annat en svag förskjutning till något högre ålder under 1980-talet, relativt stabila sedan någon gång på 1960-talet."

Expressen borde måhända komplettera sin artikel, rubricerad "Gruppsex blir allt mer accepterat", med nedanstående:

"Det visar sig då att en stor majoritet, minst 85 procent, inte har erfarenhet av gruppsex."

Vidare hävdade Expressen att "Heterosexualitet är inte längre någon självklarhet", men man nämnde aldrig att ca 40% av alla unga män inte instämde i ovanstående påstående:

"År 2003 är det nästan 90 procent av de unga kvinnorna och drygt 60 procent av de unga männen som instämmer i påståendet ”att vara homosexuell är inget onormalt”"

Folkhälsoinstitutet:
Ny rapport om ungdomar och sexualitet

onsdag, maj 17, 2006

Att döda ett barn

Angus Liddell i Aftonbladet:

"Det var omöjligt att få kontakt med henne och i tolfte veckan kom hon hem, utan att jag fick vara delaktig, utan ens en diskussion, hade hon gjort abort, dödat vårt barn, på egen hand utsett sig till enväldig domare.
Med vilken rätt kan man göra så?
"

En motiverad fråga, med vilken rätt kan man döda ett barn?

Aftonbladet:
"Hon dödade vårt barn"

Känsliga besökare må uppleva MRO:s bildmaterial stötande!
Människorätt för ofödda:
www.abortnej.se

tisdag, maj 16, 2006

Ingen rättssäkerhet i svensk domstol

JK Göran Lambertz kritiserade idag domstolarnas oförmåga att efterleva gällande lagstiftning:

"Svenska domstolar dömer för många oskyldiga till fängelse. Orsaken kan bland annat sökas i juristutbildningen, som börjat åsidosätta rättssäkerheten."

Jag kan näppeligen invänta justitieministerns desperata försök att återigen urskulda Sveriges havererade rättssamhälle.

Dagens Nyheter:
JK: För många oskyldiga döms

Tidigare inlägg i samma tema:
Oskyldiga döms till fängelse

måndag, maj 15, 2006

GöteborgsVarvet 2006

I Göteborg sprang hurtiga medborgare nyligen GöteborgsVarvet. Jag fotograferade några av löparna på Vasagatan i centrala Göteborg.

torsdag, maj 11, 2006

Jämställdhetsindustri

Robert Aschberg och TV3:s program Insider tog ikväll itu med Sveriges så kallade jämställdhetsindustri. Insiders granskning visade på en oroande, men föga förvånande konsekvens av nutida jämställdhetshysteri.

TV3:s Insider:

"Samtidigt som det finns allvarliga exempel på trakasserier och mobbing, har en ”jämställdhetsindustri” vuxit fram med ombudsmän, konsulter och opinionsbildare som har all anledning att blåsa upp problemet. Jämställdhetsombudsmannen hävdar att det är ett stort problem som kräver omfattande åtgärder. Ändå fick man bara in en anmälan på ett helt år."

Jämställdhetsombudsman Claes Borgström medverkade i aktuell sändning. Borgström försvarade i sedvanlig ordning nuvarande jämställdhetspolitik och vägrade inse nämnda problem.

TV3 Insider:
Sextrakasserier - dödligt vapen på jobbet

Tidigare inlägg i samma tema:
Borgströms alla tiders tokeri

Sofia Karlsson, talesperson Fi

Feministiskt Initiativs talesperson Sofia Karlsson startade nyligen en blogg. En mindre god idé från Karlssons sida.

Sofia Karlsson om sig själv:

"Så här är jag nu. I en andra handslägenhet som jag hyr av en kompis och delar med en annan. Redo att förändra världen. Jag, en feminist, en arbetssökande samhällsvetare, en schlagerdiggare, en skön tjej helt enkelt!"

Karlssons presentation tilltalade måhända en framtida arbetsgivare.
Vem vill inte anställa en 28-årig, bostadslös, samhällsvetare med störd verklighetsuppfattning?

Sofia Karlssons blogg:
Nu kör vi!

onsdag, maj 10, 2006

Skolverket och Ytterbyskolan i Kungälv

Skolverket proklamerade nyligen att skolledningen på Ytterbyskolan i Kungälv inte begick några fel i samband med att man införde åsiktsförbud gällande rasistisk och homofobisk människosyn. Ytterbyskolans desperata tilltag vittnade om en oförmåga att komma till rätta med rådande situation genom konventionell konflikthantering. Således valde Ytterbyskolans ledning att belägga skolans barn med munkavel. Jag uttryckte själv i egenskap av högstadieelev kritik avseende Sveriges förda asyl- och invandringspolitik. Min frispråkiga attityd renderade dock inte i någon betygsmässig bestraffning. Ytterbyskolans antidemokratiska tilltag torde dock förhindra framtida kritik.

Avslutningsvis vill jag påminna Ytterbyskolans skolledning om FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Artikel 19:

"Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser."

Svenska Dagbladet:
Skolverket håller med Ytterbyskolan

Sveriges riksdag:
Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469)

måndag, maj 08, 2006

Oskyldiga döms till fängelse

Peter Althin, Kerstin Koorti, Thomas Olsson med flera i ett öppet brev till justitieminister Tomas Bodström:

"Målsägarens obestyrkta uppgifter vänds snabbt till sanning. I praktiken läggs regelmässigt en bevisbörda för oskuld på den åtalades bord, vilket strider mot principerna i varje civiliserat rättssystem."

Aftonbladet:
Oskyldiga döms till fängelse

Borgströms alla tiders tokeri

Sveriges jämställdhetsombudsman Claes Borgström förespråkade härförleden en svensk bojkott av fotbolls-VM i Tyskland. Borgström ville åstadkomma en protestaktion mot Tysklands sexindustri, men uppnådde förmodligen raka motsatsen. Borgströms sanslösa tilltag marknadsförde säkerligen Tysklands sexindustri liksom dokumentären Shocking Truth en gång i tiden marknadsförde TV1000:s erotik. TV1000 utvidgade sin kundkrets i och med dokumentärens skildring av pornografi, vilket även borde bli en konsekvens av alla tidningsreportage gällande Tysklands sexindustri. Borgströms utspel saknade även all form av folklig förankring och förlöjligade säkerligen allena Borgström som person tillika Borgströms arbete som jämställdhetsombudsman. Borgströms avsaknad av politisk timing torde riskera regeringens jämställdhetspolitik, ty hans sorgliga sorti visade prov på alla tiders tokeri.

I likhet med Borgström undanröjde tidigare Feministiskt Initiativ partiets trovärdighet via en serie extrempolitiska utspel. Partiets fanatiska fokusering på homo-, bi- och transsexuella personers situation tilltalade måhända medborgare tillhörande aktuell minoritetsgrupp, men torde inte intressera resterande del av Sveriges röstberättigande medborgare. Tiina Rosenbergs rabiata retorik i kombination med intern maktkamp på dagisnivå omintetgjorde slutligen partiets försök att framstå som en seriös politisk rörelse.

Tidigare inlägg i samma tema:
Borgströms debattartikel i Aftonbladet
Feministisk propaganda
Orback, allvetande eller ovetande?

söndag, maj 07, 2006

Commodore 64

Jag hittade en hemsida innehållande musik från gamla klassiska Commodore 64 dataspel. Min pappa försåg mig och mina syskon med en Commodore 64 någon gång i mitten av 80-talet. Mitt besök på aktuell hemsida medförde således en nostalgisk upplevelse. Måhända spenderade någon av mina besökare liksom jag åratal av sin barndom med att spela gamla klassiska spel som Arknoid, Spy vs Spy, Bubble Bobble med flera. Jag tänkte testa mina besökare med hjälp av nedanstående urval av C64 musik.
Vilken musikfil ska höra till respektive dataspel?

A1. musikfil (*.mid)
A2. musikfil (*.mid)
A3. musikfil (*.mid)
A4. musikfil (*.mid)
A5. musikfil (*.mid)
A6. musikfil (*.mid)

B1. Arkanoid
B2. Bubble Bobble
B3. Double Dragon
B4. Last Ninja
B5. Spy vs Spy
B6. Spy Hunter

Video Game Music Archive:
www.vgmusic.com

The Kavli Foundation

Fred Kavlis nya vetenskapspris:

"The Kavli Foundation, based in Oxnard, California, is dedicated to the goals of advancing science for the benefit of humanity and promoting increased public understanding and support for scientists and their work."

"The Foundation has selected three areas in which to focus its activities: astrophysics, neuroscience and nanoscience."

The Kavli Foundation:
www.kavlifoundation.org

lördag, maj 06, 2006

Fi:s handlingsprogram

Feministiskt Initiativ vill avliva ofödda världsmedborgare. Fi vill även i strid med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 11, avkräva en åtalad medborgare bevis gällande vederbörandes oskuld.

Fi:s handlingsprogram:

"Fi ska verka för fri och laglig abort i hela världen. Tills det är uppnått måste kvinnor i länder där aborten inte är fri välkomnas till Sverige för att göra abort på samma villkor som kvinnor bosatta i Sverige."

"Fi ska verka för en ändring av lagen om våldtäkt så att brist på samtycke konstituerar brottet."

onsdag, maj 03, 2006

Ulrikas upprop

En pensionerad lärare vid namn Ulrika Magnander anordnade en demonstration i Göteborg med anledning av politikernas hutlösa pensionsavtal.

Magnander i Göteborgs-Posten:

"Vi har fått en arrogant och verklighetsfrämmande maktelit som skor sig på de allra svagaste i samhället. Vart har solidariteten tagit vägen?"

Göteborgs-Posten:
Hon tar strid mot orättvisor