tisdag, maj 24, 2005

Radikalfeminism

Kristdemokraternas vice ordförande Maria Larsson kritiserade i en interpellation regeringens jämställdhetsminister Jens Orback. Larsson påtalade Orbacks bristande kompetens och anmärkte på ministerns verklighetsfrämmande analys av kvinnornas levnadssituation. Larsson framförde kritik mot regeringens finansiella stöd till Riksorganisationen för kvinnojourer, ROKS. ROKS:s desinformation motiverade regeringen att avstå terapi åt manliga våldsverkare. Därmed bidrog ROKS och Sveriges regering till att underlåta en prevention av kvinnomisshandel. Orbacks föregångare, Margareta Winberg, inkluderade även nämnda suspekta organisation i Sveriges nationella råd för kvinnofrid. ROKS utges vara kvinnornas organiserade representation i nämnda råd, trots att organisationens onyanserade betraktelse av nuvarande tillvaro ingalunda anses vara kvinnojourernas, tillika kvinnornas, gängse betraktelse av aktuell tillvaro. Vidare menade Larsson att skattemedel borde avsättas till kvinnojourernas lokala verksamhet och inte såsom idag bekosta vilseledande feministisk propaganda.