torsdag, oktober 06, 2005

Junilistans nej till abort

Junilistans Nils Lundgren kommenterade idag partiets oktobermanifest, vilket gav varje partimedlem tillåtelse att driva en personvalskampanj med krav på avskaffande av fri abort. I Aftonbladet kommenterade Lundgren partiets manifest och tilltänkta krav på abortförbud:

"Jag säger ja till abort. I Sverige dominerar totalt synen att kvinnan har rätt till sin egen kropp."

Lundgrens uttalande avseende hans inställning till nuvarande abortlagstiftning torde vara omöjlig att missförstå. Lundgrens motsägelsefulla ställningstagande gällande en kvinnas rätt till egen kropp påkallade dock min uppmärksamhet. En kvinnas rätt till egen kropp borde nämligen inte utesluta ett förbud mot att döda ett barn.

Människorättsorganisationen för Bioetisk Reform, MBR, valde att låta publicera bildbevis på aborterade människoliv såsom metod att mänskliggöra ofödda barn. Nämnda bildbevis finns att beskåda på MBR:s hemsida, se länk.

Känsliga besökare må uppleva MBR:s bildmaterial stötande!
Människorättsorganisationen för Bioetisk Reform:
Människorättsorganisationen för Bioetisk Reform

Inga kommentarer: