onsdag, november 09, 2005

Bodström hånade brottsutsatta medborgare

Regeringens egen dragqueen, Thomas Bodström, uttalade sig idag angående en nyligen presenterad undersökning, vilken visade på medborgarnas låga förtroende för Sveriges polismyndighet. Bodström hävdade att SOM-institutets årliga undersökning inte överrensstämde med aktuell utredning. Bodström lät givetvis bli att nämna att SOM-institutets undersökning berörde samtliga medborgare, medan aktuell utredning fokuserade på brottsutsatta medborgare. En avsevärd skillnad i förtroende mellan initierade medborgare och medborgare förskonade från nuvarande våldssamhälle torde inte förefalla orimlig. Bodströms flagranta negligerande av aktuell utredning visade än en gång på ministerns, tillika regeringens, föraktfulla attityd gentemot Sveriges brottsutsatta medborgare.

Inga kommentarer: