tisdag, december 27, 2005

Socialdemokraternas misslyckade brottsbekämpning

Ur Socialdemokraternas partiprogram:

"Till välfärdspolitiken hör också tryggheten på gator och torg och i det egna hemmet. Samhället måste reagera tydligt mot brott och regelöverträdelser."

Brottsförebyggande rådet, Brå:

"Det totala antalet anmälda brott till polis, tull och åklagare har ökat kraftigt sedan år 1950, vilket är det år då vi började föra nationell brottsstatistik i Sverige."

"Fram till och med år 1964 ökade det totala antalet anmälda brott svagt. År 1950 anmäldes totalt drygt 195 000 brott och år 1964 anmäldes närmare 368 000 brott. Perioden mellan åren 1965 och 1980 präglas av en högre ökningstakt och av stora variationer mellan olika år. År 1970 anmäldes drygt 656 000 brott och år 1980 var antalet anmälda brott uppe i cirka 928 000. Tiden efter år 1980 fram till början av 1990-talet kännetecknas av en ännu högre ökningstakt. I genomsnitt anmäldes 31 000 fler brott per år. År 1990 anmäldes knappt 1 219 000. "

Brottsförebyggande rådets statistik avslöjade Socialdemokraternas politiska hyckleri. Jag kan inte låta bli att ifrågasätta medborgarnas förmåga skärskåda politisk propaganda med anledning av justitieminister Thomas Bodströms höga betyg i Aftonbladet/Sifo:s undersökning. Bodströms otillräckliga arbetsinsats bidrog gångna mandatperiod till en dramatisk ökning av antalet brott i Sverige.

Inga kommentarer: