måndag, februari 27, 2006

Upprop mot ny äktenskapslag, uppdaterad med länk

Sveriges religiösa företrädare gick idag i en debattartikel i Svenska Dagbladet till motoffensiv mot liberalernas försök att skada våra barn. Sveriges partipolitiska opposition mäktade i sedvanlig ordning inte med att protestera mot regimens politik. I frånvaro av egentlig opposition tog Sveriges religiösa medborgare folkets parti och försvarande nuvarande äktenskap mellan man och kvinna. En behjärtansvärd insats utan egentlig inverkan på pågående utredning av nuvarande äktenskapslag. Prästerskapets initiativ inspirerade Sveriges medborgare till kamp mot nuvarande regim, vilket allena motiverade nämnda utspel.

Bevara Äktenskapet:
www.bevaraaktenskapet.nu

Inga kommentarer: