onsdag, februari 01, 2006

Vill du länka Artikel 19?

Vill du göra ett länkbyte med mig?
Skicka din adress till mig genom att kommentera mitt inlägg. Du kan även skicka din adress till mig via e-post, a19@bredband.net. Infoga en länk till mig från din blogg och jag ska låta göra motsvarande på min sida. Vid behov kan du länka mig med nedanstående bild:

Inga kommentarer: