måndag, mars 20, 2006

Sun and Stars

Jag inhandlade härförleden en ny kursbok. Aktuell kursbok ska komplettera tidigare kursmaterial i astrofysik.

Intresserade besökare kan läsa om solen i NASA:s World Book @ NASA.

World Book @ NASA:
Sun

Inga kommentarer: