måndag, maj 08, 2006

Borgströms alla tiders tokeri

Sveriges jämställdhetsombudsman Claes Borgström förespråkade härförleden en svensk bojkott av fotbolls-VM i Tyskland. Borgström ville åstadkomma en protestaktion mot Tysklands sexindustri, men uppnådde förmodligen raka motsatsen. Borgströms sanslösa tilltag marknadsförde säkerligen Tysklands sexindustri liksom dokumentären Shocking Truth en gång i tiden marknadsförde TV1000:s erotik. TV1000 utvidgade sin kundkrets i och med dokumentärens skildring av pornografi, vilket även borde bli en konsekvens av alla tidningsreportage gällande Tysklands sexindustri. Borgströms utspel saknade även all form av folklig förankring och förlöjligade säkerligen allena Borgström som person tillika Borgströms arbete som jämställdhetsombudsman. Borgströms avsaknad av politisk timing torde riskera regeringens jämställdhetspolitik, ty hans sorgliga sorti visade prov på alla tiders tokeri.

I likhet med Borgström undanröjde tidigare Feministiskt Initiativ partiets trovärdighet via en serie extrempolitiska utspel. Partiets fanatiska fokusering på homo-, bi- och transsexuella personers situation tilltalade måhända medborgare tillhörande aktuell minoritetsgrupp, men torde inte intressera resterande del av Sveriges röstberättigande medborgare. Tiina Rosenbergs rabiata retorik i kombination med intern maktkamp på dagisnivå omintetgjorde slutligen partiets försök att framstå som en seriös politisk rörelse.

Tidigare inlägg i samma tema:
Borgströms debattartikel i Aftonbladet
Feministisk propaganda
Orback, allvetande eller ovetande?

Inga kommentarer: