lördag, maj 06, 2006

Fi:s handlingsprogram

Feministiskt Initiativ vill avliva ofödda världsmedborgare. Fi vill även i strid med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 11, avkräva en åtalad medborgare bevis gällande vederbörandes oskuld.

Fi:s handlingsprogram:

"Fi ska verka för fri och laglig abort i hela världen. Tills det är uppnått måste kvinnor i länder där aborten inte är fri välkomnas till Sverige för att göra abort på samma villkor som kvinnor bosatta i Sverige."

"Fi ska verka för en ändring av lagen om våldtäkt så att brist på samtycke konstituerar brottet."

Inga kommentarer: