söndag, juni 11, 2006

SAP Göteborg, en pensionärsklubb?

Jag samtalade idag med en av Sveriges politiska oppositions ledande företrädare i Göteborg. Socialdemokraterna i Göteborg föreföll desperata med anledning av partiets nästintill obefintliga nyrekrytering. Min källa hävdade att Socialdemokraternas pensionsfärdiga medlemklientel och pågående medlemsras förorsakade partiets kommunledning påtaglig oro. Måhända torde man likna SAP Göteborg vid en pensionärsklubb?

Inga kommentarer: