måndag, juli 31, 2006

Kd försvarade sunda familjeideal

Kristdemokraterna försvarade sunda familjeideal i Sveriges riksdag gångna mandatperiod genom att motarbeta homosexuella medborgares rätt till adoption och insemination. Partiets ovilja att åtlyda Sveriges politiska nomenklatura förargade givetvis hbt-rörelsens företrädare i RFSL. Lobbyisterna i RFSL gav Kristdemokraterna sämsta betyg i en undersökning gällande riksdagspartiernas inställning till homo-, bi- och transsexuella medborgare. Vänsterpartiet, Folkpartiet och Miljöpartiet motarbetade föga förvånande traditionell kärnfamilj och erhöll högsta betyg i RFSL:s propagandistiska undersökning.

Svenska Dagbladet:
RFSL: Kd motarbetar homosexuella

2 kommentarer:

Anonym sa...

Vad menar du med "sunda" familjeideal? Det jag menar med "sunda familjeideal" är att man tar hand om, och bryr sig om de övriga medlemmarna i familjen.

John Berg sa...

En politik baserad på sunda familjeideal ska säkerställa såväl en moders- som en faders närvaro i ett barns liv. En samkönad parrelation kan inte leva upp till ovanstående kriterium. Kristdemokraternas inställning till homo-, bi- och transsexuella medborgare försvarade således sunda familjeideal.