tisdag, augusti 29, 2006

Sverige, Sverige, fosterland

TV4 sände ikväll kanalens inledande program i dokumentärserien Sverige, Sverige, fosterland. Dokumentärseriens första program avhandlade ett flertal fall av kvinnomord i vilka alla en närstående man förekom som gärningsman. TV4 hävdade att svensk polis utredde inte mindre än 60 sådana rättsfall gångna fyraårsperiod. I aktuell sändning efterlysta ett flertal forskare politiska initiativ med anledning av rådande situation. Dick Harrison, vid Lunds universitet, angav till och med patriarkal maktordning som skäl till nuvarande samhällssituation. TV4:s program fick säkerligen åtskilliga medborgare att sympatisera med feminismen. Man ska dock vara väl införstådd med att dokumentärens rättsfall inte alls återspeglade en vanlig relation mellan en man och en kvinna utan tvärtom rättsfall i avsaknad av förankring i flertalet medborgares liv. Dokumentären gav således ingen anledning till utökad sympati med politisk extremism i form av feminism.

Inga kommentarer: