onsdag, november 07, 2007

Nationella sekretariatet för genusforskning

Kurt Lundgren skrev idag ett inlägg om Nationella sekretariatet för genusforskning.

Kurt Lundgren:

"Bland allt den vetenskapliga mumbojumbo som florerar och som är dyrt för skattebetalarna torde nog det som åstadkoms av Nationella sekretariatet för genusforskning ta priset, vilket larv."

Lundgren exemplifierade ovanstående resonemang genom att räkna upp ett antal genusprojekt, se nedan.

Kurt Lundgren:

"Änglar - en fråga om kön. Kan maskulinum bli femininum i himmelen? Könsperspektiv på livet efter detta."

"Vad har du under burqan Rut, vad är det där som putar ut? Manlig förklädnad som genustransformation i mansdominerade religioner."

"Vi är bara några kompisar som träffas ibland: Rotary som en manlig arena."

Ja, vad ska man säga?

Kurt Lundgrens blogg, Östra Ölands fria horisont:
Lag om civilkurage inget för mig

Inga kommentarer: