måndag, maj 19, 2008

Rättsväsendets kollaps ett faktum?

Sveriges makthavare torde inte längre mäkta med att dölja domstolsväsendets kollaps. Dagens artikel i Svenska Dagbladet utgjorde en förfärlig läsning. Härom dagen rapporterade dessutom Göteborgs-Posten om Göteborgspolisens misslyckade försök att stävja stadens brottslighet. GP:s och SvD:s reportage synliggjorde rättsväsendets förestående sammanbrott. Vi måste givetvis förvänta oss en än värre situation i framtiden då ingenting torde tala för en samhällspolitisk förändring avseende brottslighetens utveckling. Socialdemokraterna med genusfreaken Thomas Bodström i spetsen klarade föga förvånande inte av att bekämpa landets brottslighet. Dagens borgerliga politik torde inte åstadkomma någonting av värde. Undra om Sveriges rättsväsende ens må inneha en hypotetisk chans att överleva nästkommande socialdemokratiska regering.

Svenska Dagbladet:

"Orsakerna till den prekära situationen för åklagarmyndigheten finns att söka i ett kontinuerligt ökat inflöde av ärenden, en ökning som pågått sedan 2001."

Svenska Dagbladet:
Akut åklagarbrist stoppar rättegångar

Göteborgs-Posten:
Nu behövs radikala förslag
Kritik mot Göteborgspolisen

Tidigare inlägg i samma tema:
Rena rama vilda västern i Göteborg
Göteborgspolisen handlingsförlamad, skottlossning på öppen gata varannan dag

Bloggar.se:
, , , ,

Inga kommentarer: